Categoriën

OfficeHeart Blog

Exchange synchronisatie-instellingen

Toegevoegd op 31-7-2013 door OfficeHeart in Agenda Beheer
image

Van elke gebruiker kan de agenda worden gesynchroniseerd met een Exchange agenda. Met welke Exchange agenda een bepaalde OfficeHeart agenda moet worden gesynchroniseerd kan per gebruiker worden opgegeven.

In het detailvenster van een gebruiker (Beheer - Gebruikers) kunnen onder de tab Overig de gegevens welke nodig zijn voor de Exchangesynchronisatie worden opgegeven.

 

Met Actief wordt de synchronisatie aan of uit gezet.

 

Invulvelden

- De Exchange URL: de URL waaronder de Exchange Web Service beschikbaar is. Standaard is dat https://NaamVanDeExchangeServer/EWS/Exchange.asmx. Neem hiervoor contact op met de beheerder van de Exchangeserver.

 

- De Exchange versie: De beheerder van de Exchangeserver kan u vertellen wat dit moet zijn. Het is belangrijk dat hier de juiste versie wordt geselecteerd omdat de synchronisatie anders mogelijk niet (goed) werkt.

 

- Gebruikersnaam en wachtwoord: dit zijn de gebruikersnaam en wachtwoord van het Windows/Outlook account. Dit zijn dus niet uw OfficeHeart inloggegevens.

 

- Domein: hier moet de naam van het Windows domein in waartoe de Exchangeserver behoort. Vraag hiervoor naar de beheerder van de Exchangeserver. De hier in te vullen naam is de 'korte' naam, niet de volledige naam. Bv. 'officeheart' en geen 'officeheart.local'.

 

Let op: Onjuiste instellingen kunnen leiden tot dubbele afspraken in een van de agenda's of andere ongewenste verschijnselen.

 

Controleer de werking direct na het ingeschakeld hebben van de synchronisatie. Dit kan door het toevoegen van een nieuwe afspraak in de OfficeHeart agenda van de te synchroniseren medewerker. Deze test-afspraak dient in de toekomst te liggen. Binnen max. 5 minuten moet deze afspraak zichtbaar zijn in de gekoppelde Exchange agenda.

Deactiveer de synchronisatie onmiddellijk als dit niet het geval is en neem contact met ons op.

 

Waarschuwing: Omdat er bij het synchroniseren gegevens of aan de ene of aan de andere kant worden aangepast is het noodzakelijk dat dit met een testaccount zowel in OfficeHeart als in Exchange wordt getest. Wanneer de instellingen eenmaal goed staan, pas deze dan niet meer aan. Er worden nl. een aantal synchronisatiegegevens opgeslagen welke expliciet voor die synchronisatie van toepassing zijn. Het weer aanpassen van de instellingen kan er toe leiden dat de eerdere synchronisatie instellingen dan worden toegepast bij de gewijzigde Exchange account. Dat kan leiden tot verlies van afspraken of dubbele afspraken.

 

Vanaf Exchange 2010 SP1 zijn er mogelijkheden om de toegang tot de Exchange Web Service te beperken. Controleer bij uw Exchangebeheerder of de Exchange Web Serivces voor de gewenste gebruikers toegankelijk zijn voordat de instellingen in OfficeHeart worden gemaakt.