OfficeHeart Blog

Feedback vragen met evaluaties

Toegevoegd op 8-12-2012 door OfficeHeart in Algemeen Evaluaties
image

Vraag feedback met evaluaties of enquêtes. Vragenlijsten zijn snel en makkelijk samen te stellen. Invullen van evaluaties gebeurt op het klantenportaal. Evaluaties kunnen op naam worden toegewezen of als publieke poll worden gebruikt. De resultaten zijn in OfficeHeart zichtbaar. Dit artikel beschrijft hoe dit werkt.

Nieuwe evaluatie

Om een nieuwe evaluatie aan te maken moet er op de + evaluatie toevoegen knop worden geklikt. 

 

 

Zodra dit gebeurt verschijnt het evaluatiedetail venster. Hierin moeten alle gegevens van de evaluatie worden ingevuld. 

 

 

- Om de evaluatie te gebruiken moet de status op 'Gereed voor gebruik' staan. 

- Wanneer een evaluatie is toegewezen aan een relatie en deze niet snel wordt ingevuld kan er een herinnering worden verstuurd. Leeg laten of 0 invullen betekent dat er geen herinnering wordt verstuurd.

- Als invullen van een evaluatie niet verplicht is kan er voor worden gekozen om een toegewezen evaluatie na een aantal dagen te laten vervallen.

- Als een evaluatie wordt gebruikt voor een algemene poll dan dient deze publiek toegankelijk te zijn. Iedereen, ook niet-relaties kunnen dan deze evaluatie invullen.

 

Vragen toevoegen

Aan een evaluatie kunnen verschillende soorten vragen worden toegevoegd. De volgende soorten zijn mogelijk:

 

  • Ja/nee vragen
  • Meerkeuze, waarbij de mogelijke antwoorden zelf kunnen worden opgegeven. Incl. de mogelijkheid tot een aanvulling, te gebruiken voor bv. Anders nl:.
  • Oneens/geen mening/eens vragen
  • Open vragen
  • Waardering. Hierbij kan er een waardering van 1..5 (met sterren) worden opgegeven.

 

1. Klik met de rechtermuisknop op een evaluatie en kies de optie Vraag toevoegen

 

 

2.  Vul in het nieuwe venster alle informatie over de vraag in. Let op bij een meerkeuzevraag moet de evaluatievraag eerst worden opgeslagen waarna deze weer geopend moet worden. Onder de knop 'Antwoord mogelijkheden' kunnen de antwoorden worden aangemaakt. 

 

 

 

Per vraag kan worden aangegeven of deze verplicht is om in te vullen. Bij het invullen van een evaluatie moeten alle verplichte vragen moeten zijn ingevuld voordat de evaluatie kan worden afgerond.

 

De volgorde van de vragen kan worden opgegeven bij het toevoegen van een nieuwe vraag, maar kan ook in de lijst met vragen worden gewijzigd door resp. op de 'up' en 'down' icoontjes te klikken.

 

 

 

De vragen worden bij het invullen van de evaluatie op dezelfde volgorde getoond als waarin deze in de lijst worden weergegeven.

  

 

Evaluatie aan relatie toewijzen

 

Een evaluatie kan aan een relatie worden toegewezen.  In de bedrijvenlijst moet het bedrijf worden opgezocht waar de evaluatie aan moeten worden toegewezen. Door met de rechtermuisknop op dit bedrijf te gaan staan kan er in het contextmenu gekozen worden voor Evaluatie toewijzen. 

 

 

Op het moment dat er een evaluatie aan een relatie wordt toegekend wordt er een notificatie-mail naar deze relatie verstuurd. Er wordt alleen een notificatiemail verstuurd indien hiervoor een template is ingesteld.

De inhoud van de notificatie bevat geen informatie over de evaluatie maar meldt alleen dat er een of meerdere evaluaties gereed staan op het klantenportaal om in te vullen.

 

In OfficeHeart is onder Evaluaties - Per bedrijf te zien welke evaluaties zijn toegewezen. In deze lijst kan worden gezocht en op status (wel of niet beantwoord) worden gefilterd.

 

 

 

 

Evaluatie invullen op het klantenportaal

Evaluaties kunnen worden ingevuld op het klantenportaal onder de tab of menuoptie Evaluaties. Hier worden zowel de niet ingevulde als de afgeronde evaluaties getoond.

 

 

In de kolom Ingevuld wordt alleen een datum en tijd getoond wanneer een evaluatie is afgerond. De naam van de evaluatie zoals deze in de lijst wordt getoond is het onderwerp van de evaluatie zoals opgegeven bij het aanmaken van de evaluatie.

 

Door te klikken op een van de evaluaties wordt de lijst met vragen getoond.

 

 

Met de knop 'Evaluatie opslaan' kan een evaluatie tussentijds worden opgeslagen. De vragen die al zijn beantwoord worden opgeslagen en kunnen nog worden gewijzigd. Met de knop 'Evaluatie afronden' wordt evaluatie als beantwoord aangemerkt en afgesloten.

Een evaluatie kan alleen maar worden afgerond als alle verplichte vragen zijn beantwoord.

Een beantwoorde evaluatie blijft zichtbaar in de lijst. Als een beantwoorde evaluatie wordt geopend dan worden de vragen en de antwoorden getoond, maar het is dan niet meer mogelijk om hier iets aan te wijzigen.

 

 

Resultaten bekijken in OfficeHeart

De antwoorden op de vragen zijn zichtbaar in OfficeHeart onder Evaluaties - Evaluatieresultaten.

 

 

Boven in de knoppenbalk dient er een relatie te worden geselecteerd. Vervolgens worden de evaluaties welke aan deze relatie zijn toegewezen getoond en voor de selecteerde evaluatie de antwoorden.

Deze lijsten kunnen middels de standaard 'Lijst exporteren' optie naar Excel worden geëxporteerd.

 

De resultaten van een publieke evaluatie zijn alleen beschikbaar in de vorm van een overzicht. Deze zijn nl. niet gekoppeld aan een relatie.

 

 

Instructievideo: