OfficeHeart Blog

Persoonlijke voorkeuren

Toegevoegd op 29-2-2012 door OfficeHeart in Startportaal

OfficeHeart kent een portal. Dit is een soort overzichts- of dashboardpagina. Nieuwsberichten kunnen hier worden gepubliceerd, gebruikers kunnen zelf bepalen welke widgets (statistieken, recente documenten, takenlijst, afspraken etc.) worden getoond en de persoonlijke voorkeuren kunnen er worden ingesteld.

 

​Open het startportaal door middel van de groene knop links bovenin het scherm en klik op 'Voorkeuren' om de persoonlijke voorkeuren te openen. 

 

 

 

Voorkeuren

Bij de persoonlijke voorkeuren kunnen diversen instellingen worden opgegeven. Hieronder een weergave van welke instellingen er gedaan kunnen worden.

 

 

1. Startpagina 

Elke gebruiker kan zelf bepalen op welke pagina hij/zij terecht komt na het inloggen in OfficeHeart. Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld veel werkt met de e-mail kan deze pagina als startpagina worden ingesteld. Voor een helpdeskmedewerker is wellicht de incidentenlijst de beste instelling.

 

2. Organisaties

Onder het kopje organisaties kunnen, indien deze er zijn, een organisatie gekozen worden. Hier zijn alleen de organisaties waar de gebruiker toegang toe heeft zichtbaar. De organisatie die hier gekozen wordt zal leidend zijn in de lijsten. Dit betekent dat als er bv. gekozen wordt voor organisatie1 dat in de bedrijvenlijst de organisatie filter op organisatie1 zal staan. 

 

3. E-mailadres

De gebruiker kan zijn/haar eigen e-mailadres opgeven en/of wijzigen. Dit e-mailadres wordt o.a. gebruikt voor het toesturen van een 'wachtwoord reset link' wanneer de gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeten is.

 

4. Herstel e-mailadres: 

Dit e-mailadres wordt gebruikt wanneer de gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeten is. Let op: vul hier geen e-mailadres in wat in OfficeHeart wordt gebruikt maar kies voor een extern e-mailadres. 

 

5. Documenteditor

Als documenteditor zijn er verschillende mogelijkheden om te kiezen. In deze editor zullen de documenten in OfficeHeart getoond en bewerkt kunnen worden. vb. wanneer u hier kiest voor de HTML5 Editor en u opent een wordt document in OfficeHeart, dan zal deze in de wordeditor van OH geopend worden. 

 

6. Records per pagina

Record per pagina, in de mailbox, projectlijst, bedrijvenlijst etc. worden een bepaald aantal record per pagina getoond. Dit kan in dit vakje worden aangepast. 

 

7. Standaard afzender e-mail

Als gebruiker kan er een standaard e-mailadres worden ingevuld waarmee e-mail verzonden moeten worden. Deze keuze kan ook op automatisch gezet worden. Dan kies OH automatisch het e-mailadres welke het meest voor de hand ligt. Dit keuzevak is gekoppeld aan het vinkje: 'Standaard afzender gebruiken bij beantwoorden. Niet geselecteerd is beantwoorden vanuit dezelfde mailbox'. Belangrijke uitleg: https://www.officeheart.nl/Blog/post/standaard-afzender-e-mail

 

8. Paragraaf einde in HTML

Er zijn verschillende manier om paragraaf eindes in HTML documenten weer te geven. Dit gaat voornamelijk over het schrijven van e-mails.  Meer uitleg zie: https://www.officeheart.nl/Blog/post/paragraaf-einde-in-html

 

 9. Standaard tab in bedrijvenlijst

Bij het openen van de bedrijvenlijst wordt er direct een tab onderin geopend. Welke tab dit moet zijn kan hier worden ingesteld. 

 

10. Chat nickname

Bij het gebruik van de chatfunctionaliteit kan elke gebruiker zijn/haar eigen nickname instellen. Deze nickname is zichtbaar voor de klant waarmee gechat wordt. 

 

11. Url voor direct inloggen

Wanneer hier nog geen Url is gegenereerd zal de knop 'Url voor direct inloggen genereren' zichtbaar zijn. Wanneer er een Url in het vak staat zal de knop 'Url voor direct inloggen intrekken' zichtbaar zijn. Meer uitleg zie: https://www.officeheart.nl/Blog/post/direct-inloggen

 

12. Vinkjes

 • Favorieten bovenaan in de lijsten weergeven: alle favoriet gemarkeerde bedrijven/projecten etc. worden bovenaan de lijst weergegeven. 
 • Standaard alleen favorieten in de lijsten weergeven: in de bedrijvenlijst/projectenlijst etc. worden alleen de favorieten weergegeven. 
 • Voorbeeldweergave voor versturen van e-mailbericht: bij het versturen van een e-mailbericht wordt er eerst een voorbeeldweergave van het bericht weergegeven. 
 • E-mailberichten standaard traceren: elke verzonden mail wordt getraceerd. Hiervan zijn gegevens zichtbaar in de e-maillijst. 
 • CC standaard weergeven bij nieuwe e-mailberichten: het vak CC wordt bij een nieuwe e-mail weergegeven.
 • BCC standaard weergeven bij nieuwe e-mailberichten: het vak BCC wordt bij een nieuwe e-mail weergegeven. 
 • Standaard afzender gebruiken bij beantwoorden. Niet geselecteerd is beantwoorden vanuit dezelfde mailbox: zie blogartikel: https://www.officeheart.nl/Blog/post/standaard-afzender-e-mail
 • Knop 'Vandaag' weergeven: de knop 'Vandaag' wordt weergegeven naast de knop Startportaal.
 • 'Vandaag' direct weergeven bij inloggen: bij het inloggen wordt direct de pagina Vandaag getoond.
 • Dikker lettertype gebruiken voor OfficeHeart skin: niet meer van toepassing. 
 • Laatste gebruikte schermindeling van tickets onthouden: de ingestelde gridinstellingen worden onthouden; breedte kolommen, sortering etc. 
 • Eerste record in de lijsten automatisch selecteren: wanneer bv de bedrijvenlijst geopend wordt, is het eerste bedrijf in de lijst geselecteerd. 

 

 

Notificaties

Naast het tabblad voorkeuren zitten de Notificaties. Onder dit tabblad kan worden aangegeven van welke, hoelang en waar er een notificatie gegeven moet worden. 

 

 

E-mailhandtekeningen

Het laatste tabblad gaat over de E-mailhandtekeningen. Onder dit tabblad kan een e-mailhandtekening worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Let op bij de e-mailhandtekening moet eerst op Opslaan worden geklikt voordat de Gebruikersinstellingen gesloten kunnen worden. 

Deze e-mailhandtekening is de handtekening die wordt gebruikt bij het beantwoorden en doorsturen van een e-mail. Dit is dezelfde handtekening welke ingesteld staat in de tab Documenten van de Gebruikersdetails in het vak Handtekening. Let op: een wijziging in de handtekening bij persoonlijke voorkeuren wordt ook doorgevoerd bij de gebruikersdetails en andersom. 

 

 

 • Met de knop 'Gridinstellingen resetten' kunnen alle instellingen terug worden gezet naar de standaard instellingen.