OfficeHeart Blog

Rollen en rechten

Toegevoegd op 6-11-2018 door OfficeHeart in Beheer
image

Onder Beheer - Rollenbeheer kunnen verschillende rollen aangemaakt en onderhouden worden. Hieronder vindt u een overzicht van wat welke permissie of recht betekend.

Let op: controleer na het instellen van de rollen en permissies altijd of alles voor de gebruiker correct werkt. Doe dit bijv. door in te loggen als gebruiker en te kijken of alle permissies en rechten het gewenste resultaat geven. 

 

 

Aanleverpunten Gebruik van aanleverpunten
Activiteiten Toegang tot urenregistratie
Agenda Toegang tot agenda
Bedrijvenlijst Toegang tot bedrijvenlijst Deze permissie bepaalt alleen of de lijst weergave is toegestaan en bepaalt verder niet de rechten voor de relaties. Zie daarvoor relaties lezen/schrijven
Beheer Toegang tot beheer
Beheer - bestanden Toegang tot bestandbeheer(e-mail- en documentsjablonen)
Beheer - gebruikers en e-mail Toegang tot onderhoud van e-mailaccounts
Beheer - import en export Toegang tot importeren en exporteren van verschillende bestanden
Beheer - logboek Toegangn tot gebeurtenissenlogboek
Beheer - nieuwsberichten Onderhoud van nieuwberichten voor op het klantenportaal en in OfficeHeart
Beheer - portaal Onderhoud van accounts voor het klantenportaal
Beheer - rollen Onderhoud van rollen en permissies
Beheer - stamtabellen Onderhoud van stamtabellen
Beheer - verwijderde relaties Toegang tot verwijderde relaties(terugzetten)
Bellijst Toegang tot de bellijst
Beschikbaarheidsrapportages Toegang tot de beschikbaarheidsrapportages
Bijeenkomsten Onderhoud van bijeenkomsten/vergaderingen
Campagnes Toegang tot en beheer van e-mailcampagnes
Chat Chatgesprekken kunnen voeren
Dashboard meldingen Toegang tot dashboard voor de module meldingen
Dashboard agenda Toegang tot dashboard voor de module agenda
Dashboard documenten Toegang tot dashboard voor de module documenten
Dashboard e-mail Toegang tot dashboard voor de module e-mail
Dashboard evaluaties Toegang tot dashboard voor de module evaluaties
Dashboard management Toegang tot dashboard voor management rapportages
Dashboard overig Toegang tot dashboard voor overige overzichten
Dashboard projecten Toegang tot dashboard voor de module projecten
Dashboard relaties Toegang tot dashboard voor de module relaties
Direct inloggen Gebruiker kan direct inloggen met in te stellen token
Documenten lezen  Rechten om documenten te lezen/openen/downloaden
Documenten schrijven Rechten om nieuwe documenten te maken
Documenten alle weergeven Alle documenten worden getoond(hier wordt niet naar eventuele rechten gekeken)
Documenten niet geregistreerde weergeven Alle niet geregistreerde documenten worden getoond(naast de documenten waartoe de gebruiker rechten heeft)
E-mail Toegang tot e-mail(welke account en andere rechten, op andere locatie instellen)
E-mail lijst  Toegang tot de e-maillijsten
E-mail opvolgen Mogelijkheid om berichten op te kunnen volgen
E-mail verwijderen Permissies om e-mailberichten definitief te kunnen verwijderen
Evaluaties Toegang tot evaluaties
Facturatie admin Beheer van facturatie(nummering, instellingen enz.)
Facturatie lezen Rechten om facturen in te zien
Facturatie projecten  
Facturatie schrijven Rechten om facturen aan te maken
HeartBeat  
Incidenten Toegang tot meldingen module
Inschrijvingen  Gebruik van aan- en afmeldingen
Interne berichten Toegang tot interne berichten
Knowledgebase Leesrechten knowledgebnase en O&A artikelen
Knowledgebase schrijven Beheer en onderhoud van knowledgebase en O&A artikelen
Mailmerge Rechten om mailingen uit te voeren
Mutaties Toegang tot en rechten om mutaties te verwerken (gemaakt door klanten op het klantenportaal)
Nieuwe generatie Nieuw platform, MOET aanstaan!
OfficeShare Toegang tot OfficeShare. Rechten worden bepaald door rechten op mappen
OfficeShare admin Beheer OfficeShare. Rechten om permissies op mappen in te stellen
OrderApi Rechten voor orderapi. Te gebruiken voor externe useraccount indien orderes vanuit andere applicaties worden toegevoegd. 
Orders lezen  Toegang to orders, alleen lezen
Orders schrijven Toegang tot orders, kan wijzigingen doorvoeren in bestaande orders en nieuwe toevoegen
Portaal Toegang tot het Officeheart Startportaal
Producten lezen Toegang tot producten/artikelenlijst
Producten schrijven Rechten om producten te kunnen onderhouden
Projecten Toegang tot de module projecten
Projecten planning  
Projecten financieel Financiele gegevens gebruiken bij projecten
Projecten schrijven Rechten om gegevens van projecten te kunnen onderhouden
Projecten verplicht Projectverplichting. Invoer van project is door de hele applicatie verplicht
Projectfacturatieplan Mogelijkheid om bij projecten een facturatieplan op te geven(klantspecifiek)
Rapportages lezen  Toegang tot overzichten
Rapportages schrijven Mogelijkheid oom rapportages te beheren waaronder permissies
Regioselectie Toegang tot selecteren van relaties op basis van locatie
Relatie admin  
Relaties beperkt schrijven Rechten om beperkte gegevens van relaties te wijzigen. Alleen in overleg gebruiken(klantspecifiek)
Relaties lezen Toegang tot relatiegegevens
Relaties schrijven Rechten om relatiegegevens te onderhouden
Risicoprofiel  
Service bonnen Toegang tot servicemodule
Taken Toegang tot taken
Notities Toegang tot notities en aantekeningen
TicketApi Rechten voor ticketapi voor bv. koppeling van website formulieren
Uren admin Beheerdersrechten voor urenregistratie, kan uren van iedereen aanpassen, ook in verleden
Vakken Klantspecifiek
Verwerken ontvangen documenten Toegang tot digitalisatie/scanner
Verzendlijst Rechten tot verzendlijst
Workflow lezen Toegang tot workflow
Workflow schrijven Onderhoude en beheer van workflow