Categoriën

OfficeHeart Blog

Samenvoegvelden voor documentsjablonen

Toegevoegd op 20-12-2013 door OfficeHeart in Documenten WordEditor
image

Een overzicht van de meest gebruikte samenvoegvelden welke in documentsjablonen kunnen worden gebruikt. Op het moment van genereren van het document zal OfficeHeart gegevens uit het systeem op de plaats van deze samenvoegvelden plaatsen.

Samenvoegvelden invoegen in Worddocumenten

Een documentsjabloon kan in Word worden gemaakt. Velden kunnen als volgt worden ingevoegd:

 

  • Ga in het sjabloon staan op de plaats waar het samenvoegveld moet worden ingevoegd.
  • Tab Invoegen
  • Klik op Snelonderdelen - Veld
  • Selecteer onder 'Veldnamen' MergeField
  • Vul onder de veldeigenschappen bij Veldnaam een van de namen uit onderstaand overzicht in.
  • Klik op Ok


Let op 1: Plaats de velden niet tegen elkaar aan. Er dient minimaal 1 karakter tussen te staan als de velden op dezelfde regel worden gebruikt. Dit mag een spatie zijn.

 

Let op 2: Als de naam van een veld niet goed is gespeld, verwijder dan dit veld en voeg een nieuw veld toe met de juiste naam. Om te controleren of een veld goed in het sjabloon staat kan in Word de 'andere veld weergave' worden gebruikt. Het veld wordt dan zo getoond: { MERGEFIELD BEDRIJF \* MERGEFORMAT } in plaats van «BEDRIJF»

 

Wanneer velden niet goed worden gevuld bij het samenvoegen verwijder dan het veld en voeg deze opnieuw toe. Het wijzigen (van bv. de naam) van een bestaand veld is foutgevoelig.

Samenvoegvelden invoegen in Exceldocumenten

Gegevens vanuit OfficeHeart kunnen ook in Exceldocumenten worden gebruikt. Het gebruik van samenvoegvelden in Excel is eenvoudig;

 

- Selecteer het werkblad en de cel waarin de uiteindelijke gegevens moeten komen te staan. Bv. de bedrijfsnaam.

- Type in deze cel de tekst: [BEDRIJF]

 

Op het moment van samenstellen wordt de tekst [BEDRIJF] vervangen door de bedrijfsnaam zoals deze in OfficeHeart staat. 

Let op de blokhaken en de namen van de velden dienen in hoofdletters te zijn.

 

Zowel Exceldocumenten (.xlsx) als Excelsjablonen (*.xltx) kunnen als OfficeHeart Excelsjabloon worden gebruikt.

 

Samenvoegvelden voor bedrijfsgegevens

 

 Veldnaam
Omschrijving
 BEDRIJF
Bedrijfsnaam
 RELATIECODE Relatiecode van het bedrijf
 INTERNET
Url van de website
 EMAIL
Algemeen emailadres
 BRIN
Specifiek veld voor scholen
 STATUS
Status van het bedrijf
 FAX
Faxnummer
 TELEFOON
Telefoonnummer
 BESTUURSNUMMER Speciaal veld voor scholen
 BTW BTW nummer
 REKENING Bankrekeningnummer
 GEBRUIKERSNAAM Gebruikersnaam zoals opgegeven onder de tab Overig
 KOEPELNAAM Naam van bovenliggende organisatie (koepelorganisatie)
 RELATIEBEHEERDER Naam van de relatiebeheerder van de betreffende organisatie
 RELATIEBEHEERDER1        Gelijk aan RELATIEBEHEERDER
 RELATIEBEHEERDER2 Dit veld wordt in bepaalde omgevingen gebruikt als 'Fiscalist'
 RELATIEBEHEERDER3 Dit veld wordt in bepaalde omgevingen gebruikt als 'Accountant'
 SBI SBI code van het bedrijf, bevat zowel de code als de omschrijving.
 KVK Kamer van Koophandel nummer
 TEKSTVELD1 Vrij tekstveld, 9 tekstvelden beschikbaar. Het cijfer aan het einde geeft het veldnummer aan. De veldnaam voor tekstveld 4 is dus TEKSTVELD4
 DATUMVELD1 Vrij datumveld. 7 datumvelden beschikbaar. Het cijfer aan het einde geeft het veldnummer aan. De veldnaam voor datumveld 6 is dus DATUMVELD6

Samenvoegvelden voor contactpersonen

 

 Veldnaam Opmerking
 TELEFOONDIRECT    
Telefoonnummer van de contactpersoon
 FAXDIRECT Faxnummer van de contactpersoon
 FUNCTIE Functie van contactpersoon
 AFDELING Afdeling van contactpersoon
 EMAILWERK E-mailadres van de contactpersoon
 MOBIEL Mobiel telefoonnummer

Samenvoegvelden voor adresgegevens

 

 Veldnaam
Omschrijving
 ADRES Het als standaard ingestelde adres
 POSTCODE  
 PLAATS  
 LOCATIE  
 LAND  
 PRIADRES Het primaire adres (welk adressoort primair of secondair is, is op te geven bij samenstellen van document)
 PRIPOSTCODE     
 PRIPLAATS  
 PRILOCATIE  
 PRILAND  
 SECADRES Het secondaire adres
 SECPOSTCODE  
 SECPLAATS  
 SECLAND  


Samenvoegvelden voor persoonsgegevens

 

 Veldnaam  Opmerking
 TITEL Titel zoals bv. ir., dr. etc.
 INITIALEN  
 ADRESSERING De heer dr. J. Jansen
 AANHEFFORMEEL Geachte heer Jansen
 AANHEFINFORMEEL Beste Jan
 VOORVOEGSEL  
 VOORNAAM  
 ACHTERNAAM  
 TAV Gelijk aan adressering met als prefix: t.a.v.
 TAV2 Gelijk aan TAV met dit verschil dat er een 'enter' voor wordt geplaatst. Wanneer dan bv. BEDRIJF en TAV2 achter elkaar worden geplaatst (met een spatie er tussen) wordt voorkomen dat er een lege regel in het adresblok komt te staan. Wanneer BEDRIJF en TAV onder elkaar staan wordt er een lege regel getoond indien er geen persoon is opgegeven.
 EMAILPRIVE Prive emailadres zoals opgegeven bij de persoonsgegevens
 VOLLEDIGENAAM Jansen, J. van de
 FAXPRIVE  
 TELEFOONPRIVE  
 MOBIELPRIVE  
 ADRESPRIVE  
 POSTCODEPRIVE  
 PLAATSPRIVE  
 LANDPRIVE  
 LOCATIEPRIVE  
 RELATIECODEPERSOON De relatiecode van de persoon

Overige samenvoegvelden

 

 Veldnaam  Opmerking
 KENMERK Documentkenmerk
 ONDERWERP Onderwerp van het document
 ONDERTEKENINGNAAMFORMEEL De formele naam van de ingelogde gebruiker
 ONDERTEKENINGNAAMINFORMEEL   De informele naam van de ingelogde gebruiker
 ONDERTEKENINGFUNCTIE Functie van de ingelogde gebruiker of van de gebruiker welke als 'In opdracht van' is opgegeven.
 GEBRUIKERSNAAMFORMEEL  Gelijk aan ONDERTEKENINGNAAMFORMEEL
 GEBRUIKERSNAAMINFORMEEL Gelijk aan ONDERTEKENINGNAAMINFORMEEL
 GEBRUIKERSFUNCTIE Gelijk aan ONDERTEKENINGFUNCTIE
 PROJECT Projectnummer
 PROJECTONDERWERP Onderwerp van het project
 DOCUMENTNUMMER Documentnummer, is het eerste deel van het documentkenmerk.
 DATUM Huidige datum in het format: 1 januari 2014
 DATUMLANG Huidige datum in her format: woensdag, 1 januari 2014
 GEBRUIKERSEMAIL E-mailadres van de ingelogde gebruiker
 GEBRUIKERSTELEFOON Telefoonnummer van de ingelogde gebruiker
 DOCUMENTNAAM 'Bestandsnaam' van het document
 IOFORMEEL De formele naam van een andere medewerker indien is aangegeven dat het document wordt gemaakt in opdracht van een ander.
 IONAAM Gelijk aan IOFORMEEL
 IOINFORMEEL  
 IOFUNCTIE  
 ADRESSERINGKORT Dhr. J. Jansen in plaats van 'de heer J. Jansen'
 TAVKORT T.a.v. J. Jansen in plaats van 't.a.v. de heer J. Jansen
 GESLACHTKORT V of M
 GESLACHTLANG Man of Vrouw
 PROJECTTEXT1 Eerste vrije tekst veld van een project
 PROJECTTEXT2
 
 PROJECTTEXT3  
 PROJECTTEXT4  
 PROJECTTEXT5  

 

Samenvoegvelden voor generieke ondertekening

 

De waarde welke in onderstaande velden wordt geplaatst zijn de waarden van de gebruiker die als 'In opdracht van' is opgegeven. Wanneer deze ontbreekt dan worden de gegevens van de ingelogde gebruiker gebruikt.

 

 Veldnaam
Omschrijving
 ONDERTEKENING Formele naam van de gebruiker 'In opdracht van' of van de ingelogde gebruiker 
 ONDERTEKENINGINFORMEEL   Informele naam van de gebruiker 'In opdracht van' of van de ingelogde gebruiker
 ONDERTEKENINGFUNCTIE Functie van de gebruiker 'In opdracht van' of van de ingelogde gebruiker