Categoriën

OfficeHeart Blog

Tabellen met betrekking tot meldingen

Toegevoegd op 29-4-2020 door OfficeHeart in Beheer
image

Onder Beheer - Tabellen staan verschillende tabellen met betrekking tot meldingen. Hieronder een overzicht van de tabellen met de uitleg.

Incident herkomst Keuzelijst met herkomst van een melding(waarvaandan is de melding aangemaakt, bv. e-mail, telefoon, chat)
Incident impact Keuzelijst met impact van een melding(impact wordt gebruikt in de prioriteitmatrix, hoe groot is de impact van de melding)
Incident instanties Klantspecifiek, lijst met instanties waar meldingen naar toe doorverwezen kunnen worden.
Incident prioriteiten Prioriteit van een melding(hoe snel moet een melding worden opgelost. TIMETOSOLVE = aantal uur waarbinnen de melding moet worden afgehandeld. De prioriteit wordt bepaald door de impact en de urgentie in de prioriteitmatrix
Incident prioriteitmatrix In deze tabel wordt de koppeling tussen impact, urgentie en prioriteit vastgesteld. Bv. impact 1(laag) + urgentie 3(hoog) = prioriteit 2(gemiddeld). De waardes van impact, urgentie en prioriteit kunnen naar eigen inzicht worden ingesteld. Wanneer in de prioriteitmatrix is ingesteld dat Prioriteit 2 48 uur oplostijd heeft dan zal in de melding de datum en tijd worden weergegeven voor wanneer deze gereed moet zijn. Wanneer deze tijd overschreden wordt zal de melding rood worden weergegeven in de lijst. 
Incident rubriek Keuzelijst met rubrieken met betrekking tot meldingen
Incident soort  Keuzelijst soort vraag in een melding
Incident status Keuzelijst met statussen van een melding
Incident type keuzelijst met types van een melding(bv. afdeling, bedrijf etc.)
Incident urgentie Keuzelijst met urgentie van een melding(hoe hoog is de urgentie van een melding, urgentie wordt gebruikt in de prioriteitenmatrix)
Incidenten - keuzelijst 8 (zelfde als alle andere keuzelijsten) Deze keuzelijsten bevatten de keuze opties voor de vrije velden bij meldingen. Dat zijn de vrije velden welke bij Incidenten - namen voor vrije velden ingesteld kunnen worden.
Meldingen - namen vrije velden Labels voor de namen van de vrije velden voor meldingen. 1...5 zijn gereserveerd voor tekstvelden, 6...13 voor keuzelijsten, 21...25 voor datumvelden
Meldingen - rubriek/impact/urgentie Koppeling tussen rubriek, impact en urgentie. Wanneer een bepaalde rubriek wordt gekozen wordt er automatisch de gekozen impact en urgentie aangehangen.
Meldingen herkomst - emailadres Koppeltabel tussen e-mailadressen en herkomst(ids) van meldingen. Deze gegevens worden gebruikt bij het omzetten van een e-mail naar een melding. Afhankelijk van het e-mailadres van de afzender kan dan de juiste herkomst worden ingesteld. Kan worden gebruikt wanneer webformulieren worden gemaild. Deze zijn dan afkomstig van altijd hetzelfde e-mailadres en behouden dan een herleidbare herkomst wanneer deze berichten in OH naar een melding worden omgezet.