OfficeHeart Blog

Versturen van een lees- en of ontvangstbevestiging

Toegevoegd op 26-5-2015 door OfficeHeart in E-mail
image

Soms vraagt een afzender van een e-mailbericht om een lees- of ontvangstbevestiging. OfficeHeart stuurt geen automatische ontvangstbevestigingen. Per bericht kan op het moment van registreren (= eerste keer openen) worden aangegeven of er een bevestigingsbericht naar de afzender moet worden verzonden.

Wanneer de afzender om een bevestiging vraagt wordt dit aangegeven met in de notificatiebalk in het e-mailregistratievenster, zie onderstaande afbeelding.

 

OfficeHeart maakt geen onderscheid tussen een ontvangst- of afleverbevestiging en een leesbevestiging. 

In het geval van een ontvangstbevestiging wordt er een bericht naar de afzender verstuurd met als onderwerp: Bezorgd: [Oorsponkelijke onderwerp van het bericht]

Bij een leesbevestiging is het onderwerp: Gelezen: [Oorspronkelijke onderwerp van het bericht]

 

Als de bevestiging is verzonden wordt hiervan een melding getoond.

 

 

Voor de bevestigingsberichten kan er gebruik worden gemaakt van een sjabloon waardoor deze notificaties ook in uw eigen huisstijl kunnen worden verstuurd. Het standaard sjabloon dat hiervoor wordt gebruikt is: E-mailtemplates\Systeem\ReadConfirmation.html.

In dit sjabloon kunnen - naast de standaard velden - de velden ONDERWERP en ID worden gebruikt.

ONDERWERP: Dit is het oorspronkelijke onderwerp van het bericht waarvoor de bevestiging wordt verstuurd.

ID: Dit is het bericht-id, veelal een lang en ingewikkelde code.

 

Onderstaand een voorbeeld van een bevestigingsbericht dat de afzender ontvangt wanneer er gebruik wordt gemaakt van een sjabloon.