Categoriën

OfficeHeart Blog

Vrije velden in projecten

Toegevoegd op 21-6-2016 door OfficeHeart in Projecten
image

Wanneer er met projecten wordt gewerkt staan er een aantal vaste velden waar de informatie in kan worden opgegeslagen. Maar elke organisatie is anders en de wensen van de tekstvelden zijn hierdoor ook flexibel. Onder het tabje Overig in projecten, is er een keuzemogelijkheid om eigen velden in te vullen. Er kan hier onderscheid worden gemaakt tussen een tekstveld, keuzelijst, checkbox en datum.

Vrije velden onder projecten instellen

De vrije velden zijn onder te verdelen in 4 categorieën. 

 

Id 1 t/m 5  tekstvlak
Id 6 t/m 10  keuzelijst
Id 11 t/m 15  checkbox
Id 16 t/m 20   datum

 

Voorbeeld:

Er wordt in OfficeHeart gebruik gemaakt van projecten om een nieuwe medewerker in dienst te melden. Hiervoor kunnen er een aantal poststukken gevraagd worden van de medewerker. Om het goed in de gaten te houden of deze poststukken zijn ontvangen kan er bijvoorbeeld een checkbox worden ingericht. Allereerst moeten deze checkboxen worden gedefinieerd. Dus alle checkboxen moeten ingevuld worden onder beheer - Tabellen - tabel selecteren -  rij toevoegen. Het komt er dan als onderstaande afbeelding uit te zien. 
 

 

De description is optioneel. Dit is alleen zichtbaar voor de beheerder. 

 

Wanneer bijvoorbeeld Id 11 en 12 veranderd worden naar gewenste tekst, worden deze zichtbaar onder het tabje overig bij projecten. 

Let op: De cache moet wel eerst geleegd worden en het project opnieuw geopend. 
 

 

Dit komt er dan als volgt uit te zien
 


 

Hetzelfde kan worden gedaan voor een tekstvlak, keuzelijst en datum. 

De keuzelijsten kunnen ook worden ingesteld onder beheer - tabellen - selecteer tabel - projecten keuzelijst (cijfer).