Releasenotes OfficeHeart

 

Versie  Module  Omschrijving 
2018-09-30 Algemeen
 • Skins: Oude skins zijn verwijderd. Er is nu 1 skin, de OfficeHeart skin.
  Email
 • Nieuw: Bijlagen van een emailbericht worden automatisch gezipt indien groter dan een ingestelde waarde. Standaard grenswaarde is 5MB.
 • Nieuw: Persoonlijk e-mailadresboek
 • Fix: bij het openen van een conceptmail werd de inhoud niet volledig getoond, terwijl deze in de preview wel zichtbaar was.
 • Fix: bij het openen van een conceptmail was de ingevulde bcc niet zichtbaar.
 • Fix: het zoeken naar documenten bij een bijlage toevoegen aan email, gaf niet altijd het gewenste resultaat. 
   Relaties
 • Fix: Toevoegen aan nieuwe groep vanuit 'groepen samenstellen'. 
  Documenten
 • Fix: onjuiste weergave vertrouwelijke documenten in de documentenlijst.
 • Fix: onthouden filter documentenlijst.
 • Fix: kolomindeling documentenlijst (favorieten werd 2x getoond).
  Facturatie
 • Nieuw: Urenspecificaties als bijlage toevoegen aan factuur + toegevoegde bijlage wordt ook direct toegevoegd aan een factuurregel
  Meldingen
 • Nieuw: Meldingen klonen
 • Fix: betere weergave van platte tekst in html berichten.
  Portaal
 • Fix: Bevestiging voor het activeren van portaalaccounts
  Activiteiten
 • Nieuw: activiteiten markeren als wel/niet gefactureerd
     
2018-08-21 Relaties
 • Nieuw: Filteren op organisatie bij het samenstellen van groepen.
 • Nieuw: Filteren op provincie bij het samenstellen van groepen.
 • Fix: Wijzigingen in bedrijfsgegevens van koepels.
  Email
 • Nieuw: Mogelijkheid om de ingestelde avatar te gebruiker in e-mailberichten.
 • Fix: email reply wordt geopend in eigen venster, openstaande reply wordt niet opnieuw geladen.
  OfficeShare
 • Nieuw: Complete folders als 1 zip bestand downloaden. Bestanden hoeven niet meer apart gedownload te worden maar kunnen als map worden gedownload.
 • Fix: het verwijderen van een bestand gaf geen respons waardoor het bestand in de lijst bleef staan. 
  Wordeditor
 • nieuwe versie wordeditor
  Algemeen 
 • Fix: bij het verschalen van de avatar wordt er een rondje afbeelding getoond. 
 • Fix: het is niet meer mogelijk om dubbele inlognamen te gebruiken. Hiervoor is een controle ingebouwd. Eerder was dit nog wel mogelijk waardoor er problemen ontstonden met het inloggen. 
  Portaal
 • Fix: het aanmaken van nieuwe portaalaccounts. 
 • Fix: bij het zoeken naar projecten op basis van het projectnummer werden er geen resultaten getoond.
     
2018-06-27 Relaties
 • Nieuw: Externe naam bij groepen. Dit veld kan worden gebruikt op het klantenportaal en in de contact en aanmeld/inschrijfformulieren.
 • Fix: Bij groepen samenstellen wordt er indien nodig een scrollbalk getoond waardoor de knoppen altijd zichtbaar zijn.
 • Nieuw veld bij groepen, externe naam. Deze naam kan worden gebruikt op formulieren of op het klantenportaal.
 • Fix: De detailgegevens van de bedrijven worden bij dubbelklikken in de lijst elk in een eigen venster getoond waardoor er weer meerdere tegelijkertijd naast elkaar kunnen worden getoond.
 • Fix: Weergave van onderliggende relaties in de bedrijvenlijst. Onderliggende relaties zoals bij koepels en samenwerkingsverbanden werden niet goed getoond.
  Email
 • Nieuw: Link naar toelichting bij winmail.dat emailbijlagen.
 • Nieuw: Snellere manier om emailtags te wijzigen. Bij klikken op een tag wordt direct het lijstje met tags getoond en bij wijzigen van de selectie worden de wijzigingen direct opgeslagen. De eerdere knoppen annuleren en sluiten zijn komen vervallen. 
 • Fix: Eml bijlages worden nu in OfficeHeart geopend en niet langer als bestand gedownload.
 • Fix: Eml bijlages kunnen met aparte download knop als nog als bestand worden gedownload.
 • Fix: Email weergave bij tip collega was niet gekoppeld aan de juiste permissie.
 • Fix: Bij het afhandelen van een bericht na het wijzigen van emailtags werden de emailtags niet goed vernieuwd.
 • Fix: Bij het downloaden van een bijlage blijft er geen leeg venster meer staan na het downloaden van de bijlage.
 • Fix: Bij samenstellen van een nieuw bericht wordt in de berichtinhoud het standaard browser contextmenu getoond ipv de contextmenus welke bij de editor horen (zoals tabellencontextmenu of copy/paste menu).
  Facturatie
 • Bij het digitaal versturen kan worden aangegeven hoe de facturen verzonden moeten worden indien deze naar meerdere adressen in 1 keermoeten worden verzonden. Standaard worden deze als Bcc verstuurd, optioneel kan dat nu allemaal in het Aan veld. 
  Notities
 •  Fix: Bij het verwijderen van een notitie werkte het vernieuwe van de lijst niet altijd goed waardoor de notitie in de lijst bleef staan, maar wel was verwijderd. 
  Algemeen 
 • Nieuw: Gebruikers kunnen een avatar uploaden/wijzigen op het startportaal.
 • Nieuw: Selectie van eerste record in een lijst, bv. na laden of een zoekactie, is nu een persoonlijke voorkeur. In te stellen onder Startportaal - knop Voorkeuren.
 • Fix: Elke gebruiker kan onder voorkeuren aangegeven of er een wat vetter lettertype moet worden gebruikt. Het effect daarvan was niet altijd even goed zichtbaar.
  Formulieren 
 • Nieuw: Mogelijkheid om aangepaste formulieren te gebruiken als contactformulier of inschrijvingen, aan- of afmeldingen.
  Documenten
 • Nieuw: Documentmodule is vernieuwd.
     
2018-06-08 Portaal
 • Nieuw: Uploaden documenten per project. Klanten kunnen stukken aanleveren via het klantenportaal. Deze worden als document onder het project geregistreerd.
 • Omschrijving toegevoegd als veld bij portaalaccounts. Deze omschrijving kan worden gebruikt op het klantenportaal. In de lijst met portaalaccounts wordt er nu ook gezocht op dit veld.
  Notitie
 • Nieuw: Afdrukken van meerdere notities tegelijkertijd via de optie Afdrukken in het contextmenu.
 • Nieuw: In een keer afdrukken van alle lopende notities (Knop Afdrukken in de toolbar)
  OfficeShare
 • Nieuw: Vernieuwde module, sneller en makkelijker
 • Nieuw: Uploaden van .zip met behoud mappenstructuur
  E-mail
 • Fix: weergave van inhoud van verkeerde bericht. Onder bijzondere omstandigheden kon de inhoud van een eerder geselecteerd bericht worden getoond i.p.v. de actuele selectie.
     
2018-05-31 Relaties
 • Nieuw: extra velden bedrijvendetails voor medische gegevens
     
 2018-05-21 Algemeen
 • Fix: Aantal records dat werd weergegeven in de lijsten kon na zoekacties onjuist zijn.
  Meldingen
 • Fix: Opmaak van platte tekst in de reacties is nu een prettiger lettertype.
     
 2018-05-14 Notities
 • Nieuw: Nieuwe notities kunnen direct bij aanmaken worden verstuurd als 'tip' naar een collega. 
  Projecten
 • Nieuw: Overzicht van not niet geplande uren in projectplanning
  Relaties
 • Fix: kopieren van groepen
     
 2018-04-26 Portaal
 • Fix: Youtube player op portaal, stond niet meer op de whitelist waardoor filmpje niet kon worden afgespeeld.
  E-mail
 • E-mail onthoudt inbox view, e-mailsettings worden niet gereset na opnieuw inloggen.
  Meldingen
 • Fix: bij meldingen werden er open regels weergegeven.
     
 2018-04-20 Relaties
 • Volgorde items onder "Nieuw" in contextmenu bedrijvenlijst aangepast.
  Meldingen 
 • Fix: Lange namen van groepen (In behandeling bij) kon tot problemen leiden
 • Fix: opmaak van bepaalde reacties werden niet goed weergegeven. Platte tekst kon als html worden beschouwd.
  Notities
 • Fix: Markeren van een notitie als afgehandeld
  Algemeen
 • Fix: onthouden van sortering van kolommen (geld alleen voor de vernieuwde modules)
 • Fix: scrolbalk wordt getoond in de navigatiebalk indien nodig.
 • De tabs aan de rechterkant van het scherm worden nu alleen getoond indien de gebruiker permissies heeft tot de betreffende onderdelen. De PDF tools zijn altijd zichtbaar.
 • De tabstrip aan de rechterkant klapt weer in als er nog een keer op dezelfde tab wordt geklikt.
  Documenten
 • Nieuw: Per gebruiker kan worden ingesteld of documenten (en emails) niet op het klantenportaal moeten worden gepubliceerd. Standaard wordt alle correspondentie op het portaal gepubliceerd. In te stellen onder Gebruikersbeheer, tab Documenten bij de gewenste gebruiker.
 • Fix: opmaak venster voor kopieren en splitsen van mailinglijsten
  Activiteiten 
 • Fix: verwijderen van activiteiten/uren
  Interne berichten 
 • Berichten in de rechter tabstrip zijn vetgedrukt indien nog niet gelezen.
     
 2018-04-14 Relaties
 • Fix: Dubbel laden van notities en aantekeningen, in de tabstrip onder bedrijven werden of notities of aantekeningen niet goed geladen wanneer deze achter elkaar werden aangeklikt.
  Algemeen
 • Filters worden gereset op het moment van inloggen en alleen tijdens de sessie onthouden.
     
 2018-04-13 Relaties
 • Fix: Juiste standaard waarden voor filters in de tabs van de bedrijvenlijst.
  Algemeen
 • Nieuw: Gridinstellingen zoals kolombreedte en sorteervolgorde worden automatisch onthouden. De standaardinstellingen kunnen worden hersteld met de knop Gridinstellingen resetten. Zie ook: Persoonlijke voorkeuren
 • Fix: kolommen in vernieuwde modules kunnen in breedte worden aangepast.
 • Fix: Export van lijsten naar excel, datum/tijd krijgt nu de juiste opmaak.
 • Filters worden bij inloggen gereset naar standaard. Gedurende de sessie worden deze onthouden.
 • Bugfixes in opmaak, selectie van tabs en navigatie via snelkoppelingen links bovenin.
  Notities
 • Fix: Bij openen van bestaande notitie van het type 'aantekening' blijft soort behouden.
     
2018-04-12  Bellijst 
 • Nieuw: Groepsfilter selectie op meerdere
 • Filteren van bedrijvenlijst vanuit de bellijst via contextmenu 'Bedrijf weergeven in de lijst

Relaties
 • Nieuw: Tags bij bedrijven
 • Fix: invoer van uurtarieven en korting
  Portaal
 • Fix: Evaluaties, bij meerkeuze vragen was de antwoordmogelijkheid bij 'anders nl.' read-only
 • Fix: Evaluaties, opmaak rating (sterren bij vragen van het type 'waardering')
  Email
 • Nieuw: Bijlagen kunnen direct als apart document worden geregistreerd.
 • Nieuw: Mogelijkheid om te kunnen zoeken op Tags
 • Fix: afwezigheidsassistent. In bepaalde situaties werkte de einddatum niet goed waardoor er niet altijd een out-of-the-office notificatie werd verstuurd.
 • Fix: verbetering filteren en opschonen van emailberichten (html en scripts)
 • Fix: hernoemen van mappen
 • Bij verwijderen van berichten uit de prullenbak (defintief verwijderen) wordt er gevraagd om een bevestiging.
  Beheer
 • Nieuw: Overzicht beschikbaarheid. Onder Beheer - Beschikbaarheid.
 • Nieuw: Eventlog. Deel van de logging is hiermee ontsloten.
  Notities
 • Het notitienummer kan nu ook als veld worden gebruikt in emailsjablonen welke worden gebruikt voor het sturen van een kopie notitie. Veldnaam: NUMMER
  Facturatie
 • Fix: opmaak van facturen, uitlijning aan de bovenkant van de cellen. (aantal staat niet meer in het midden als de factuurregel langer is dan 1 regel).

 

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl