Release notes OfficeHeart

Versie  Module  Omschrijving 
 2018-04-20 Bedrijven 
 • Volgorde items onder "Nieuw" in contextmenu bedrijvenlijst aangepast.
  Meldingen 
 • Fix: Lange namen van groepen (In behandeling bij) kon tot problemen leiden
 • Fix: opmaak van bepaalde reacties werden niet goed weergegeven. Platte tekst kon als html worden beschouwd.
  Notities
 • Fix: Markeren van een notitie als afgehandeld
  Algemeen
 • Fix: onthouden van sortering van kolommen (geld alleen voor de vernieuwde modules)
 • Fix: scrolbalk wordt getoond in de navigatiebalk indien nodig.
 • De tabs aan de rechterkant van het scherm worden nu alleen getoond indien de gebruiker permissies heeft tot de betreffende onderdelen. De PDF tools zijn altijd zichtbaar.
 • De tabstrip aan de rechterkant klapt weer in als er nog een keer op dezelfde tab wordt geklikt.
  Documenten
 • Nieuw: Per gebruiker kan worden ingesteld of documenten (en emails) niet op het klantenportaal moeten worden gepubliceerd. Standaard wordt alle correspondentie op het portaal gepubliceerd. In te stellen onder Gebruikersbeheer, tab Documenten bij de gewenste gebruiker.
 • Fix: opmaak venster voor kopieren en splitsen van mailinglijsten
  Activiteiten 
 • Fix: verwijderen van activiteiten/uren
  Interne berichten 
 • Berichten in de rechter tabstrip zijn vetgedrukt indien nog niet gelezen.
     
 2018-04-14 Bedrijven
 • Fix: Dubbel laden van notities en aantekeningen, in de tabstrip onder bedrijven werden of notities of aantekeningen niet goed geladen wanneer deze achter elkaar werden aangeklikt.
  Algemeen
 • Filters worden gereset op het moment van inloggen en alleen tijdens de sessie onthouden.
     
 2018-04-13 Bedrijven
 • Fix: Juiste standaard waarden voor filters in de tabs van de bedrijvenlijst.
  Algemeen
 • Nieuw: Gridinstellingen zoals kolombreedte en sorteervolgorde worden automatisch onthouden. De standaardinstellingen kunnen worden hersteld met de knop Gridinstellingen resetten. Zie ook: Persoonlijke voorkeuren
 • Fix: kolommen in vernieuwde modules kunnen in breedte worden aangepast.
 • Fix: Export van lijsten naar excel, datum/tijd krijgt nu de juiste opmaak.
 • Filters worden bij inloggen gereset naar standaard. Gedurende de sessie worden deze onthouden.
 • Bugfixes in opmaak, selectie van tabs en navigatie via snelkoppelingen links bovenin.
  Notities
 • Fix: Bij openen van bestaande notitie van het type 'aantekening' blijft soort behouden.
     
2018-04-12  Bellijst 
 • Nieuw: Groepsfilter selectie op meerdere
 • Filteren van bedrijvenlijst vanuit de bellijst via contextmenu 'Bedrijf weergeven in de lijst

Bedrijven
 • Nieuw: Tags bij bedrijven
 • Fix: invoer van uurtarieven en korting
  Portaal
 • Fix: Evaluaties, bij meerkeuze vragen was de antwoordmogelijkheid bij 'anders nl.' read-only
 • Fix: Evaluaties, opmaak rating (sterren bij vragen van het type 'waardering')
   Email
 • Nieuw: Bijlagen kunnen direct als apart document worden geregistreerd.
 • Nieuw: Mogelijkheid om te kunnen zoeken op Tags
 • Fix: afwezigheidsassistent. In bepaalde situaties werkte de einddatum niet goed waardoor er niet altijd een out-of-the-office notificatie werd verstuurd.
 • Fix: verbetering filteren en opschonen van emailberichten (html en scripts)
 • Fix: hernoemen van mappen
 • Bij verwijderen van berichten uit de prullenbak (defintief verwijderen) wordt er gevraagd om een bevestiging.
   Beheer
 • Nieuw: Overzicht beschikbaarheid. Onder Beheer - Beschikbaarheid.
 • Nieuw: Eventlog. Deel van de logging is hiermee ontsloten.
   Notities
 • Het notitienummer kan nu ook als veld worden gebruikt in emailsjablonen welke worden gebruikt voor het sturen van een kopie notitie. Veldnaam: NUMMER
   Facturatie
 • Fix: opmaak van facturen, uitlijning aan de bovenkant van de cellen. (aantal staat niet meer in het midden als de factuurregel langer is dan 1 regel).

 

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl