Release notes OfficeHeart CRM versie 2012 Q1 SP1

 Nieuw

 • Evaluatiemodule, module voor feedback, evaluaties en polls
 • Belslotenmodule, resource planning voor belacties en call-centers.

Incidenten

 • Tegelijkertijd kunnen wijzigen van de opmerkingen en oplossing bij een incident
 • Vereenvoudigde invoer van aanvullingen, andere schermindeling.

Relaties

 • In bedrijvenvenster de mogelijkheid om relatiebeheerder wel of niet voor onderliggende relaties in te stellen
 • Nieuwe belafspraak vanuit contextmenu aan te maken.
 • Fix toevoegen van nieuw bedrijf of persoon

Bijeenkomsten

 • Verwijderen van een bijeenkomst van type webcast kan alleen als er geen inschrijvingen zijn

Bestandsbeheer

 • Fix, downloaden van templates, kan nu via nieuwe download optie in het contextmenu.

Beheer

 • Import mogelijkheid voor aan- en afmeldingen
 • Emailadres is verplicht bij de gebruikers.
 • Aparte rechten voor het beheren van verlofdagen

Belafspraken

 • Fix, toevoegen nieuwe belafspraak, venster werd niet getoond.
 • Bij maken van een nieuwe belafspraak wordt het algemene nummer nu gelijk getoond.

Documenten

 • Verwijderen van documenten kan met meerdere tegelijkertijd.

Planning

 • Fix wijzigen week gestart en weeknummer
 • Fix groep aanmaken werkt niet meer

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl
 • ISO 27001:2017 gecertificeerd