Release notes OfficeHeart CRM versie 2012 Q2

Algemeen

 • Fix selectie van relatie.

Interne berichten

 • Fix bij gebruik van ongeldige xml of html tags in een bericht

Incidenten

 • Fix onderhoud rubrieken, nieuwe rubrieken zijn standaard actief
 • Loggen van vrijgeven of in gebruik zijn.
 • Voor selectie van rubrieken kan nu ook een combobox worden gebruikt.
 • Bij incidenten van gelijke prioriteit telt tijdstip ontvangst mee bij toewijzen van 'volgend incident'
 • Scrollbalk bij lagere resoluties
 • Mogelijkheid om tegelijkertijd meerdere nieuwe incidenten toe te voegen
 • Knop dashboard verwijderd
 • Fix, omzetten van email naar incident 'datum gereed' kon onjuist worden berekend.
 • Fix weergave van & teken in keuzelijst 'in behandeling bij'.

Bestandsbeheer

 • PDF format toegevoegd aan lijst met toegestane bestandstypes
 • mogelijkheid om .zip bestanden te uploaden (voor publicatie op het portal)

Belafspraken

 • Tekst knop "Mail reactie" ingekort naar "Mail"
 • Tekst knop "Evaluatie" ingekort naar "Eval"
 • Knop Opslaan en sluiten gewijzigd in alleen Opslaan.
 • Telefoonnummers worden nu ook groter weergegeven als de muis op het veld zelf staat.
 • Nieuw: mogelijkheid voor versturen van herinneringen.
 • Logging uitgebreid, wijziging van status, groep en datum worden nu ook gelogd.
 • Loginfo wordt vernieuwd na opslaan.

Relaties

 • Bij zoeken personen kunnen de relaties met instellingen worden getoond.
 • Bij handmatig genereren van nieuw certificaat wordt nieuwe wachtwoordbrief gemaakt.
 • Automatische toewijzing van relatiecode indien deze ontbreekt.
 • Notificatie email bij downloaden van certificaat
 • Toevoeging logging bij wijzigen gegevens instelling voor gebruiker met beperkte rechten
 • Nieuw: mogelijheid tot opslaan van 2de emailadres bij contactpersonen
 • Dashboard contextmenuoptie verwijderd.
 • Aanmaken van een login voor het klantenportal
 • Toevoeging relatiecode/brin bij selectie hoofd en nevenvestigingen.
 • Fix fout bij opslaan van nevenvestiging indien vestigingsnummer ontbreekt.
 • Fix bij samenvoegen van dubbele personen worden de groepen en mailinglijsten ook aangepast.
 • Bij kwalificeren wordt status van de relatie aangepast en vinkje op tab overig gezet.
 • Fix gebruik van alternatief emailadres contactpersonen.
 • Fix toevoegen van mailinglijsten, leden werden niet altijd toegevoegd in FireFox
 • Gebruik van alternatief emailadres contactpersoon is nu optioneel
 • Fix; knop Opslaan of sluiten van het detailvenster van personen kon soms niet reageren
 • Fix, opmaak knoppen 'Nieuwe toevoegen' en 'Relaties weergeven' bij zoeken naar personen

Agenda

 • Fix uitsluiten van meerdere data bij herhaalde afspraken
 • Afwijkende achtergrondkleur per medewerker bij weergave van meerdere agenda's naast elkaar
 • Tijdnotatie in afspraakdetailvenster is nu 24 uurs
 • Bij weergave van afspraken wordt nu aan gegeven of het een herhaalde afspraak is
 • Uitzonderingen op een herhaalde afspraak hebben een afwijkend 'herhaal' icoontje
 • Fix, bij verslepen van een herhaalde afspraak blijft soort, project en bedrijf behouden
 • Weergave van meerdere gegevens in afspraken (bedrijf, locatie, omschrijving, project)
 • Duidelijkere tooltip voor afspraken
 • Nieuw: lijstweergave van afspraken

Bijeenkomsten

 • Kolom soort aan de lijst toegevoegd
 • Lijst is gepaged.

Documenten

 • Logging bij ontbrekend template bij aanmaken worddocumenten
 • Mogelijkheid tot instellen van standaard status voor automatische documenten (workflow, bevestigingen)
 • Fix handmatig publiceren van documenten
 • Mogelijkheid om een documentregistratie te wijzigen in een registratie van een bewerkersovereenkomst
 • Fix registratie in- en uitgaande documenten. Ingekomen documenten werden als uitgaand getoond.
 • Zoeken in Alle documenten uitgebreid voor de velden Brin, Relatiecode en Bestuursnummer
 • Fix uitvoeren van mailingen, documentstatus toegevoegd
 • Optie voor publiceren op portal toegevoegd onder de tab Alle documenten

E-mail

 • Verbetering opmaak bij plakken van tekst vanuit Word
 • Registratie van berichten houdt rekening met mogelijk 2de emailadres van contactpersoon
 • Nieuw: na versturen van bericht naar onbekend emailadres kan het bericht alsnog worden geregistreerd.
 • Fix: bij afhandelen van verzonden berichten worden deze niet verplaatst naar de archiefmap
 • Scrollmogelijkheid aan registratievenster toegevoegd. Nodig bij veel geadresseerden.
 • Mogelijkheid tot instellen van standaard status voor automatische berichten (workflow, notificaties)
 • Fix vreemde tekens, deze werden niet altijd goed uit een template gelezen.
 • Nieuwe optie om een bericht alleen als platte tekst te kunnen versturen

Evaluaties

 • Notificatie email bij toewijzen van nieuwe evaluatie
 • Vragen zijn nu in html ipv plain text.

Beheer

 • Bij het onderhoud van de stamtabellen worden nu ook velden van het type Datum ondersteund

Overzichten

 • Fix genereren van (printbare)overzichten

Knowledgebase

 • Fix terugkoppeling van feedback

Workflow

 • Fix weergave knoppen in firefox

Logging

 • Zoeken in omschrijving toegevoegd

TrafficCenter

 • decoderen leerlingcode
 • Fix datum format

 

 

 

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl
 • ISO 27001:2017 gecertificeerd