Release notes OfficeHeart CRM versie 2012 Q4

Algemeen

 • Fix: lege regel onder header bij export lijsten naar excel
 • Loginvenster vernieuwd
 • Sneltoetsten voor navigatie
 • Fix: bij vernieuwen van de lijsten blijft de huidige pagina geselecteerd (paging)

Relaties

 • Fix: opmaak categorieselector
 • Nieuw: terugzetten van verwijderde bedrijven
 • Nieuw:: terugzetten van verwijderde personen.
 • Landen keuzelijst bij adresgegevens
 • Nieuw: organisatieniveau toegevoegd
 • Toevoeging van alternatief algemeen e-mailadres bij bedrijven

Email

 • E-mailadres van afzender nu ook leesbaar in de body bij beantwoorden of doorsturen
 • Bij niet-gepersonaleerde mailingen naar groepen worden de inschrijvingen meegenomen.
 • Fix: line breaks bij automatisch antwoord
 • Verbetering zoeken, zoekt nu bij meerdere woorden op frase en het voorkomen van alle woorden
 • Mogelijkheid tot direct invoegen van afbeeldingen
 • Auto aanvullen bij aan, cc toont ook altijd interne emailadressen
 • Nieuw: E-mailadressen in Aan, CC en BCC zijn makkelijker te verwijderen.
 • Fix registratie van verzonden emailbericht indien geadresseerde nog niet bekend is
 • Fix openen van meerdere emailberichten vanuit documenten naast elkaar

Documenten

 • fix documentnaam bij downloaden samengevoegde documenten

Afspraken

 • Toevoegen van notities aan afspraken zonder deze te openen, ook mogelijk wanneer de afspraken bij meerdere is gepland
 • Fix: wijzigen van herhaalde afspraken bij meerdere personen

Notities

 • Nieuw: Mogelijkheid tot toevoegen van bijlagen aan notities

Activiteiten

 • Fix: stijl van overzicht, komt nu overeen met de ingestelde UI stijl

Overzichten

 • Fix: in opmaak bij toevoegen nieuw overzicht

Portaal

 • Nieuw: widget voor snelkoppelingen naar overzichten
 • Inhoud portaal schaalt mee met de grootte van het venster.

Bijeenkomsten

 • Fix: declaratieoverzicht en presentielijst in IE, was eerder leeg in IE.

Projecten

 • Nieuw: re-design project detailvenster
 • Nieuw: functierollen toe te wijzen aan projecttemplates
 • Nieuw: voortgang + voortgangskleur zichtbaar in de budgetlijst
 • Nieuw: vrije velden bij projecten
 • Nieuw: vrije velden beschikbaar voor lijstweergave

Gebruikers

 • Nieuw: functie toegevoegd, te gebruiken bij projecten
 • Nieuw: koppeling met organisatie(s)

Evaluaties

 • Fix exporteren antwoordenlijst 

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl
 • ISO 27001:2017 gecertificeerd