Release notes OfficeHeart CRM versie 2013 Q1

Nieuw

 • Notificatiebalk, snel raadplegen van taken en interne berichten
 • Opvolgen van emailberichten, toevoegen aan takenlijst of agenda.
 • Tip collega, handige manier om collega's te attenderen op relaties, e-mails, documenten, projecten, notities etc.

Algemeen

 • Fix weergave aantal dagen voor wijzigen van wachtwoord
 • Sturing op wijzigen van wachtwoord eens in de 90 dagen
 • Fix opmaak; font kleur van oa. inhoud van een notitie in de lijst kwam niet overeen met de stijl

Portal

 • Takenwidget; Contextmenu aan takenwidget toegevoegd.
 • Takenwidget; beter onderscheid tussen taken en interne todo items

Relaties

 • Fix regio selectie, filtering op postcode range werkte niet altijd
 • Max. lengte van het veld (bank)rekening is vergroot
 • Fix opslaan persoonsgegevens indien relatiecode niet nummeriek is.

Documenten

 • Achtergrondkleur per documentstatus
 • Fix filter op status in tab Alle documenten werkte niet.

Agenda

 • De aan een afspraak gekoppelde taak kan vanuit de afspraak worden geopend.

Email

 • Verwijderen berichten vanuit emailregistratie en leesvenster
 • Achtergrondkleur per e-mailstatus
 • Fix breedte van de velden Aan, CC en BCC bij verschalen van 'nieuw e-mail' venste
 • Fix vinkje voor comprimeren van bijlagen werkte niet meer

OfficeShare

 • Fix: knop Opslaan bij uploaden bestanden werkte niet.
 • Fix: geselecteerde map bij zoeken in mappen is nu zichtbaar in beeld.

Interne berichten

 • Filter mogelijkheid op Alle/Niet voltooid/Voltooid
 • Voltooide items zijn doorgehaald.
 • Beter onderscheid tussen een bericht en een todo item door andere icoontjes
 • Tekst knop versturen als Todo aangepast
 • In/uitschakelen van notificaties is nu een persoonlijke voorkeur.
 • Weergave van tijdstip van bericht in het detailvenster
 • Bij beantwoorden en doorsturen is het onderwerp aanpasbaar
 • Bij beantwoorden wordt er "RE: " voor het oorspronkelijke onderwerp gezet
 • Bij doorsturen wordt er "FW: " voor het oorspronkelijke onderwerp gezet
 • Bij selectie van [meerdere] zijn de knoppen Alle toevoegen en Alle verwijderen toegevoegd
 • Bij selecie van ontvanger kan nu ook dubbelklik worden gebruikt.

Taken

 • Soort toegevoegd
 • Knop Afhandelen toegevoegd aan detailvenster
 • Veld Datum gereed voor is niet langer een verplicht veld.
 • Knop toegevoegd om invoer Datum gereed voor te wissen
 • Koppeling naar op te volgen e-mailbericht
 • Een taak kan nu ook als afspraak in de agenda worden gezet
 • Afgehandelde items worden doorgehaald getoond.

Notities

 • Nieuwe kolom met het nummer van de notitie. Wordt gebruikt voor verwijzingen, zie Tip collega
 • Mogelijkheid om taak aan te maken vanuit een notitie en daarmee de notitie aan deze taak te koppelen

Incidenten

 • Fix geselecteerde waarde voor status en  relatiebeheerder werd niet altijd goed onthouden
 • Fix filter op groep werkte niet in tabstrip bij bedrijve

Beheer

 • Fix onderhoud van groepen (incidenten, belspraken, overzichten enz.) refresh issue bij wijzigen of toevoegen van groep

Overzichten

 • Fix contextmenu optie 'Toewijzen aan groep' werkte niet

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl
 • ISO 27001:2017 gecertificeerd