Release notes OfficeHeart CRM versie 2013 Q2

Algemeen

 • Nieuwe API interface
 • Instellen van standaard organisatie bij de gebruiker
 • IP Whitelisting
 • Uitbreiding rechtenstructuur
 • Lijstweergaves zijn uitgebreid met mogelijkheid tot tonen van 100 en 200 records per pagina
 • Meerdere collega's tegelijkertijd tippen
 • HTML code bij ondertekening van gebruiker
 • Meer keuze mogelijkheden bij de standaard te openen pagina na inloggen

Relaties

 • Fix: opslaan van alternatief emailadres bij bedrijven
 • Standaard taal bij personen is Nederlands
 • Samenvoegen van bedrijven
 • Mailen van visitekaartjes
 • Direct openen van contactpersonen
 • Organisaties kunnen alleen worden geopenend met schrijfpermissies

Projecten

 • Nieuwe projectselector
 • Organisaties kunnen alleen worden geopend met schrijfpermissies
 • Standaard sortering is aflopend op projectnummer
 • Fix: verwijderen van project kan niet met 'Alleen lezen' permissies
 • Fix: bij opslaan uitgebreide omschrijving kon opmaak verloren gaan
 • Fix: knop Alle in toolbar projectenlijst werkte niet
 • Mogelijkheid tot opgeven van standaard projectsoort bij aanmaken van een nieuw project

E-mail

 • Nieuwe adresselector
 • Berichten markeren als niet geregistreerd (ongedaan maken van de registratie)
 • Tracking van berichten (automatische afleverbevestiging met logging)
 • Berichtenlijst wordt vernieuwd na wijzigen van registratiegegevens
 • Fix: downloaden van Alle bijlagen als een .zip gaf soms problemen
 • Downloaden van Alle bijlagen toegevoegd aan het e-mailleesvenster
 • Fix: automatische koppeling aan bedrijf op basis van alternatief emailadres

Documenten

 • Kolom project toegevoegd aan documentenlijst

Interne berichten

 • Weergave aan wie berichten zijn verzonden

Afspraken

 • Datum laatste wijziging van een afspraak wordt getoond in tooltip
 • Tip collega toegevoegd
 • Weergave selectie wordt onthouden
 • Mogelijkheid tot definieren van voorkeur weergave

Activiteiten

 • Alleen gebruikers met de rol 'UrenAdmin' kunnen uren voor andere gebruikers wijzigen
 • Duidelijkere signalering bij budgetoverschrijding
 • Budget en resterende  budget wordt afgerond op 2 decimalen

Servicebonnen

 • Fix: downloaden van servicebonnen

 

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl
 • ISO 27001:2017 gecertificeerd