Release notes OfficeHeart CRM versie 2013 Q3

Algemeen

 • Nieuw: nieuwe iconen, eenduidiger en strakker. (binnenkort meer veranderingen op dit punt)
 • Nieuw: PDF documenten worden rechtstreeks in de brower geopend.
 • Nieuw: conversie van Excel documenten naar PDF
 • Fix: opmaak datumformat in de kolomheaders (filters)
 • Aantal resultaten in de autocomplete selectors is verhoogd naar 25

Projecten

 • Afgesloten projecten kunnen worden opgenomen in de autocomplete selector (niet aanbevolen)
 • Nieuw: filter op datum (datum aanmaken van project) toegevoegd.

Documenten

 • Nieuw: Icoon in de documentenlijst komt overeen met het bestandstype (ingekomen document)
 • Nieuw: Meerdere niveau's in documentsoorten (treeview)
 • Nieuw: Documenttype toegevoegd als filter bij 'Alle documenten'
 • Nieuw: Uploaden van off-line bewerkte worddocumenten
 • Opvolgen functionaliteit toegevoegd bij documenten

Facturatie

 • Projectfacturatie: datum is standaard de laatste dag van de afgelopen maand
 • Projectfacturatie: gebruiker is standaard de ingelogde gebruiker
 • Projectfacturatie: fix datum bij activiteiten (Chrome)
 • Nieuw: mogelijkheid om facturen te klonen (aanmaken van een nieuwe factuur op basis van een bestaande)
 • Nieuw: direct genereren van herinneringen
 • Nieuw: Filter op crediteur in toolbar

Agenda

 • Weeknummers in popup kalender bij datumselectie in agenda
 • Weergave mode (dag/week/maand) wordt onthouden, ook na opnieuw inloggen

E-mail

 • Memo (opmerkingen) worden ook getoond in opmerking
 • Fix: knop Sluiten in registratievenster sloot niet altijd het venster
 • Contextmenu met knippen en plakken toegevoegd aan editor
 • Knop afgehandeld toegevoegd aan het emailleesvenster
 • Nieuw: Projectnummer toegevoegd aan uitgebreid zoeken

Beheer

 • Onderhoud van documentsoorten

Relaties

 • Melding in bedrijvenvenster indien een bedrijf nog tot geen enkele groep behoord.
 • Fix: wijziging van standaard adres werd niet altijd goed opgeslagen

Activiteiten

 • Fix: focus en tabvolgorde van velden
 • Nieuw: snelkoppelingen voor 'Vandaag' en 'Deze week' als knoppen in de toolbar
 • Selectie van medewerkers kan nu ook met keyboardinvoer worden gemaakt
 • Fix: weergave van uren onder de tab bij projecten, vernieuwen gebeurde niet automatisch.

 

 

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl
 • ISO 27001:2017 gecertificeerd