Release notes OfficeHeart CRM versie 2014 Q1

Algemeen

 • Nieuw: personaliseren van lijsten (kolomvolgorde, sorteervolgorde en kolombreedte zijn instelbaar en worden onthouden). Zie ook Personaliseren van lijstweergaves
 • Font Trebuchet MS toegevoegd aan de html editors

Relaties

 • Nieuw: Weergave van hiërarchie in de bedrijvenlijst, zie ook Relaties tussen bedrijven
 • Zoeken bedrijven is uitgebreid met zoeken op adres
 • Bij de persoonsgegevens is het mogelijk om de aanhef, tav enz. zelf op te geven (ipv automatisch te laten samenstellen)
 • Autocomplete (lijst met mogelijkheden te onderhouden onder tabellenbeheer) bij functies van contactpersonen
 • Vrije velden bij bedrijven kunnen nu ook in documenten worden gebruikt. Zie ook: Samenvoegvelden voor Worddocumenten
 • Toevoegen van bedrijven en contactpersonen aan mailinglijsten vanuit de bedrijvenlijst (was eerder alleen mogelijk om aan groepen toe te voegen).

E-mail

 • Toevoegen van documentregistratie als bijlage. Het aan de documentregsitratie gekoppelde bestand wordt als bijlage aan het bericht toegevoegd.
 • E-mailpreviewvenster bij versturen kan nu ook met kruisje worden gesloten
 • Fix: openen van bijlages in e-mailpreview bij verzenden nieuw bericht
 • Fix: icoontjes doorsturen en opvolgen in emailleesvenster

Documenten

 • Naam 'Ingekomen document' gewijzigd in 'Document registreren'
 • Fix: weergave naam medewerker in de documentverzendlijst
 • Fix: datumselectie en knop filtering 'Inclusief mailingdocumenten'

Afspraken

 • Fix: prive afspraken kunnen altijd worden gewijzigd door de gebruiker die deze heeft aangemaakt

Incidenten

 • Bij toevoegen nieuw incident wordt het nummer direct na het opslaan getoond
 • Fix: gebruik van vreemde tekens in de oplossing en interne opmerkinge
 • Bij toevoegen van een bijlage wordt het aantal bijlagen direct bijgewerkt (eerder pas bij opnieuw openen van het incident)

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl
 • ISO 27001:2017 gecertificeerd