Release notes OfficeHeart CRM versie 2015 Q1

Belangrijk: Wis de cache van uw browser of druk op CRTL-F5 na elke update. Dit voorkomt dat bv. icoontjes niet goed worden getoond.

Algemeen

 • Performanceverbetering door o.a. beter en meer gebruik te maken van caching
 • Werken met tabellen bij o.a. samenstellen van een nieuw e-mailbericht is makkelijker en beter door de extra opties hiervoor (knop in toolbar)
 • Fix: notificaties (nieuwe berichten, afspraken enz.) kwamen niet altijd goed bij iedereen door.
 • "Tip collega" wordt nu op dezelfde manier verstuurd als een internbericht waardoor er ook gebruik gemaakt kan worden van groepen om naar meerdere te versturen.

Knowledgebase

 • Nieuwe module voor kennismangement. Inzetbaar voor intern kennisbeheer en voor efficiëntere afhandeling van incidenten.

Notities

 • Nieuw: Notities markeren als permanent.
 • Nieuw: Filter op permanente notities
 • Mogelijkheid om status te verplichten

Taken

 • Fix: bij verwijderen van taak wordt koppeling met eventueel gekoppelde afspraak ook verwijderd

Portaal

 • Mogelijkheid toegevoegd om accounts te deactiveren

E-mail

 • Performanceverbetering met name bij 100k+ items in dezelfde map
 • Fix: Tijdstip emailbericht wordt nu op moment van verzenden ingesteld en is niet langer het tijdstip van initieel aanmaken.
 • Fix: Validatie van e-mailadressen aangepast voor nieuwe toplevel domain namen met lange extensies.
 • Invoer e-mailadressen is nu autocomplete waarbij er naar alle adressen in de database wordt gekeken.

Agenda

 • Fix: herhaalde afspraken, bij wekelijks herhaalpatroon was standaard altijd de zaterdag geselecteerd.
 • Fix: herhaalde afspraken, bij maandelijks herhaalpatroon werd de selectie van de maand niet altijd goed onthouden
 • Fix: herhaalde afspraken bij meerdere personen, toevoegen van uitzondering op patroon werd niet bij alle medewerkers goed doorgevoerd.

Documenten

 • Documenten direct verzenden per mail vanaf de verzendlijst
 • Direct mailen van documenten kan nu ook op briefpapie

Projecten

 • Kolom einddatum project wordt in de lijst getoond
 • Projecten welke niet gereed zijn voor de opgegeven einddatum worden rood gemarkeerd in de lijst

Relaties

 • Toevoegen van nieuwe bedrijven en of personen kan nu altijd vanuit de verschillende selectors.
 • Zoeken naar bedrijven en personen werkt met automatisch aanvullen.
 • Validatie op BSN nummer bij persoonsgegevens.
 • "Tip collega" toegevoegd bij contactpersonen.
 • Mogelijkheid om per bedrijf aan te geven of deze een koepel is. Werd eerder alleen bepaald door het hebben van onderliggende bedrijven.

Incidenten

 • Nieuw: Doorsturen van incidenten, waar mee het incident dan als afgehandeld wordt beschouwd
 • Nieuw: Doorsturen van incidenten waarbij er op een reactie wordt gewacht.
 • E-mailsjablonen (voor beantwoorden, doorsturen, ontvangstbevestiging etc.) en uitgaande mailbox kunnen nu per rubriek worden ingesteld.

Beheer

 • Mogelijkheid tot legen van cache (onder Beheer - Gebruikers en Beheer - Tabellen).

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl
 • ISO 27001:2017 gecertificeerd