OfficeHeart releasenotes versie 2017 Q2

Belangrijk: wis de cache van uw browser of druk op CRTL-F5 na elke update. Dit voorkomt dat bv. Icoontjes niet goed worden getoond.

 

Algemeen

 • Performance verbetering
 • Standaard opmaak is 'OfficeHeart' opmaak
 • Naam + Tijd oorspronkelijk bericht van interne berichten toegevoegd
 • Documenten hernoemen bij klonen
 • Fix: opmaak issues
 • Fix: Onjuiste paginaweergave in lijsten na bijv. zoeken

Portaal

 • Indicatie bijlage(n) bij meldingen, door icoontje in de lijst
 • Indicatie bijlage(n) bij digitaal archief, voor icoontje in de lijst
 • Fix: Verlopen evaluaties kunnen niet meer worden ingevuld
 • Fix: Downloaden van PDF documenten in IE ipv directe preview
 • Fix: Uitbreiding van controle e-mailadres

Relaties

 • Knop 'Opslaan' bij bedrijven altijd zichtbaar, naast 'Opslaan en Sluiten'
 • 'Afdeling' bij contactpersonen is auto-complete(automatisch aanvullen)
 • Fix: Opmaak van tags, bij invoer van langere of meerdere tags
 • Fix: Openen van tabs in persoonsdetails
 • Fix: Opmaak selectievenster bij groepen
 • Fix: Annuleren van toevoeging nieuw persoon 

E-mail

 • Nieuw: Optie om standaard het klikgedrag van alle links in verzonden berichten te loggen
 • Zoeken E-mail: project is auto-complete(automatisch aanvullen)
 • Bij ontvangen e-mail per mail mogelijkheid van een notificatie
 • Auto-complete e-mailadressen, kijkt ook naar laatst gebruikte e-mailadressen
 • Kolom project wordt niet getoond wanneer er geen projecten worden gebruikt
 • Relatiecode (of Brin) wordt in de lijst getoond als voorvoegsel van de bedrijfsnaam
 • Mogelijkheid om een nieuw bericht direct op te volgen
 • Fix: Registratie mailingen, onder bepaalde omstandigheden was de registratie niet volledig
 • Fix: Opmaak van 'Hyperlink toevoegen' in het pop-up venster
 • Fix: Verplaatsen van e-mails naar nieuwe aangemaakte map
 • Fix: Weergave lege e-mailberichten
 • Fix: Ontbreken van afbeeldingen in sommige gevallen bij doorsturen e-mail
 • Fix: Doorsturen e-mail met bijlage in de app

Meldingen

 • Nieuw: Uitgebreid zoeken in meldingen
 • Overzicht historie verplaatst naar rechterkant van het venster
 • Indien gebruiker niet gemachtigd is om melding te wijzigen of mailen, kan deze wel worden gelezen. 
 • Fix: Verbeteringen in opmaak van detailvenster
 • Fix: Bij het omzetten van e-mail naar melding, omgezet in HTML ipv platte tekst
 • Fix: Onthouden van laatst gebruikte filter bij zoeken op groep
 • Fix: Controleren van impact en urgentie wanneer deze niet verplicht zijn

Belafspraken

 • Bij invoegen van datum en tijd worden ook de initialen van de gebruiker ingevoegd

Agenda

Taken

 • Fix: Opslaan van nieuwe taak via +Nieuw 

Campagnes

 • Fix: Klikgedrag te herleiden naar een specifiek verzonden e-mailbericht of ontvanger

Projecten

 • Nieuw: Rapportagejaar toegevoegd bij aanmaken project, kan gebruikt worden in overzichten
 • Nieuw: Kolom 'Intern budget' en 'Verschil' toegevoegd aan budgetlijst

Facturatie

 • Mogelijkheid om facturen te exporteren naar King
 • Mogelijkheid om per factuur een afwijkende grootboekrekening op te geven
 • Fix: Bij mailen van facturen op briefpapier werd UBL(XML) variant niet meegestuurd. 
 • Fix: Aanpassen factuurdatum werd niet goed verwerkt in documentregistratie

Service

 • Onderhoud e-mailadressen voor mailen van servicebonnen op portaal
 • Onderhoud van afbeeldingen kan nu op portaal en in OH

Beheer

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl
 • ISO 27001:2017 gecertificeerd