Archief

OfficeHeart versie 5.86 build 0126

- Algemeen: tijdformat in datum/tijd selectors is nu in 24 uurs notatie
- Algemeen: popups openen nu standaard in het midden van het venster waarvanuit deze worden geopend
- Algemeen: fix opmaak knoppen in firefox en chrome
- Algemeen: gebruikers kunnen eigen voorkeuren opgegeven zoals startpagina, gebruik van favorieten
- Algemeen: gebruikers kunnen eigen emailadres wijzigen (voor oa. password reset)
- Relaties: fix, fout bij toevoegen nieuw bedrijf en wisselen adressoort
- Relaties: setting om de plaats standaard in hoofdletters op te slaan
- Relaties: mogelijkheid tot opgegeven van taal bij personen
- Relaties: mogelijkheid tot markeren van relaties als favoriet
- Relaties: knop vernieuwen op tab contactpersonen in bedrijvendetailvenster
- Relaties: fix, weergave knoppen bevestigen verwijderen groepslid in FireFox.
- Incidenten: bij toevoegen van nieuw incident wordt tijdstip van toevoegen gelogd.
- Incidenten: controle op dubbele invoer bij wijzigen van oplossing of interne opmerkingen
- Incidenten: bij vervangen van de oplossing worden timestamps en initialen verwijderd.
- Email: onderwerp verplicht
- Email: mogelijkheid om te zoeken op bedrijf (email per bedrijf)
- Email: beperking in lengte emailadres in weergave op tussenbalk.
- Email: mogelijkheid tot exporteren van lijsten toegevoegd.
- Email: fix, status van documentregistratie wordt nu ook gewijzigd in afgesloten bij afhandelen email
- Projecten: mogelijkheid tot markeren van projecten als favoriet
- Projecten, verbetering in zoeken naar projecten. Voorkomen van onnodige zoekvensters.
- OfficeShare: fix, sorteren op bestandsgrootte
- OfficeShare: bestandenlijst wordt nu gepaged
- OfficeShare: compactere weergave van bestanden in de lijst
- OfficeShare: toevoeging icoontje voor .swf en .asf bestanden
- Nieuwsbrieven: Nieuwe module, managen inschrijvingen en gebruik in (gepersonaliseerde) mailmerges
- WordEditor: fix, document wordt nu ook in firefox volledig over het venster uitgevuld
- Documenten: status filter toegevoegd voor Alle lopende

OfficeHeart versie 5.85 build 0113

- Email: inhoud van geselecteerd bericht verwijderen bij afhandelen of verwijderen van bericht
- Documenten: Aanhef in documenten kon leeg zijn als er geen persoon was opgegeven ipv: Geachte heer, mevrouw
- Documenten: Document wizard, knop vorige veroorzaakt geen validatie
- Relaties: opmaak tab overig bedrijven bij gebruik van vrije velden overzichtelijker
- Relaties: statuskleur van een relatie is nu ook zichtbaar in de zoekvensters.
- Facturatielijst: er mogen geen voorschotten gedaan worden op projecten met een hoofd project

OfficeHeart versie 5.84 build 0106

- Algemeen: melding bij gebruik van X bij sluiten van verschillende vensters werkt nu voor alle browsers
- Email: Nieuw: mogelijkheid om alle items met een handeling uit de prullenbak te verwijderen
- Email: drag and drop bijlage toevoegen bij nieuwe email (alleen FF, Chrome en Safari).
- Email: fix extracten van reply tekst uit een incidentmail indien reply met een horizontale lijn begint
- Email: fix, niet alle opties in het contextmenu in het zoekvenster werkten.
- Email: fix, mogelijk dubbele @ in FQDN in message-id
- Documenten: Datumformaat in documentenlijst is dd-MM-yyyy
- Documenten: Kalenderknopje toegevoegd voor datum vanaf.
- Documenten: fix, downloaden van een enkel document als PDF (werd als Word document gedownload)
- Documenten en Emails: Vertrouwelijke documenten en e-mails
- Interne berichten: breedte datumkolom aangepast.
- Interne berichten: uitbreiding logging
- Interne berichten: fix, alleen gebruikers te zien welke interne berichten mogen gebruiken.
- Relaties: mogelijkheid om vanuit contextmenu een nieuw project toe te voegen
- Relaties: Validatie op lege namen bij toevoegen van nieuwe personen
- Relaties: Direct toevoegen van nieuwe personen indien er geen overeenkomsten zijn gevonden met bestaande personen
- Relaties: zoeken op emailadres bij contactpersonen
- Projecten: budgetlijst, items op toolbar zijn smaller waardoor beter in beeld bij lagere resolutie
- Projecten: uitbreiding contextmenu met mogelijkheid tot direct afhandelen van projecten
- Projecten: fix, kopieren van projecten, bij multiselect werden alleen de eerste 20 verwerkt.
- OfficeShare: zoeken in mappen verbeterd, overeenkomst wordt geselecteerd
- OfficeShare: zoeken in mappen, knop toegevoegd voor 'volgende zoeken'
- Incidenten: melding bij sluiten van venster wanneer niet de knop sluiten of annuleren wordt gebruikt
- Incidenten: fix, line breaks in opmaak bij afdrukken van incident
- Incidenten: De geselecteerde rubriek wordt nu uitgeklapt getoond en zichtbaar getoond
- Incidenten: mogelijkheid tot instellen van een standaard waarde voor de rubriek.
- Incidenten: wijzigen (opslaan & sluiten) oplossing en intern verbeterd, sluiten werkte niet altijd goed
- Facturatie: items op toolbar zijn smaller waardoor beter in beeld bij lagere resoluties
- Widgets: sorteervolgorde taken, de oudste staan bovenaan
- Taken: Cursor bij openen van venster op eerste tekstveld
- Belafspraken: aan de status kan een kleur worden toegekend welke in de lijst terugkomt als achtergrondkleur
- Notities: fix, openen met dubbelklik vanuit firefox
- Agenda: Bij toewijzen van afspraak aan meerdere gebruikers is huidige gebruiker reeds geselecteerd.
- Overzichten: bij overzichten met datum parameters kan nu ook te tijd worden opgegeven.
- Facturatie: fix, Uren die gecorrigeerd en gefactueerd zijn worden ook gemarkeerd met rood.
- Users: optie op vertrouwelijk toe te staan
- Bestandsbeheer: fix, alleen wordeditor openen als nieuwe wordeditor wordt gebruikt

OfficeHeart versie 5.83 build 1201

- Taken: weergave validatiebalk indien een van verplichte velden ontbreekt
- Taken: cosmetische aanpassing detailvenster, knoppen editor passen nu op 1 rij
- Mutaties: fix weergave bolletjes bij aanleverpuntmutaties
- Documenten: datum bij documentregistratie bestaat nu uit datum + tijd, was alleen datum

OfficeHeart versie 5.82 build 1130

- Incidenten: fix update van datum gereed bij verwerken van reply emails
- Email: mogelijkheid om de status bij het samenstellen van nieuwe berichten op te geven.

OfficeHeart versie 5.81 build 1124

- Email: bijlagen werden niet altijd goed weergegeven in het preview venster voor versturen
- Relaties: Naam van veld Formele naam in bedrijvendetailvenster wordt weer getoond.
- Incidenten: datum gereed voor wordt aangepast bij koppelen van een emailbericht aan een bestaand incident.
- Relaties: weergave rekeningnummer en km bij bedrijven en personen alleen indien bijeenkomsten wordt gebruikt.
- Documenten: hoogte van template selector bij nieuw document (optie Nieuw in menubalk)
- Documenten: bij aanmaken van nieuw document werkte de selectie van personen niet altijd goed.
- Algemeen: selecteren van personen. Bij persoonsselectie kon het selectievenster in een loop komen.
- Relaties: toevoegen nieuw bedrijf, controle voor bestaande bedrijven met dezelfde naam werkte niet
- Belafspraken: opmaak detailvenster, meer ruimte voor knoppen bij gesprekstnotities.
- Relaties: vernieuwen van personenlijst na samenvoegen van personen
- Taken: standaard worden nu alle lopende taken van de ingelogde medewerker getoond.

OfficeHeart versie 5.80 build 1121

- Email: fix lijstweergave documentkenmerk voor mailingen
- Mutaties: fix leeg detailvenster bij verwerken van contactpersoonmutaties
- Incidenten: het weergeven van de knop 'wis incidentrubriek selectie' is afhankelijk van de rubriekverplichting
- Incidenten: tooltips toegevoegd bij de filters Incidentgroepen en relatiebeheerders.

OfficeHeart versie 5.79 build 1118

- Incidenten: rubriekselectie selectie kan ook worden gemaakt met dubbelklik op een item.
- Gebruikers: fix opslaan van google calendar account gegevens.
- Email: onthouden folder selectie bij selectie bijlagen uit OfficeShare
- Email: fix verwijderen van bijlage bij samenstellen nieuw bericht.

OfficeHeart versie 5.78 build 1117

- Algemeen: Fix exporteren van grids indien niet op eerste pagina
- Overzichten: Fix export van overzichten
- Mailinglijsten: Verbetering interface kopieeren van naar groep
- Projecten: automatisch vullen van bedrijf bij aanmaken nieuwe taak, notitie, document, incident
- Bedrijven: fix, filteren op koepel en medewerker
- OfficeShare: fix permissies op mappen
- Agenda: Bij selectie van meerdere is nu standaard de huidige gebruiker geselecteerd.
- Taken: Bedrijf wordt gevuld bij aanmaken nieuwe taak vanuit een project
- Notities: Aan soort kan een template worden gekoppeld voor meer eenduidige opmaak van inhoud
- Notities: Bedrijf wordt gevuld bij aanmaken nieuwe notitie vanuit een project
- Email: Fix line-breaks van oorsponkelijke berichten bij reply
- Email: bij afhandelen van een bericht wordt status van een gekoppeld document ook bijgewerkt
- Email: NIEUW kolom kenmerk (indien bericht geregistreerd)
- Email: NIEUW kolom grootte
- Documenten: status wordt bijgewerkt bij afhandelen van emails
- Documenten: soort en status filter toegevoegd bij tab Alle documenten
- Documenten: Mogelijkheid om documenten vanuit contextmenu af te handelen (status wijziging)
- Documenten: NIEUW extra filtermogelijkheden in gridheaders
- Incidenten: Fix, rubrieknaam werd niet altijd getoond bij oudere incidenten
- Incidenten: Fix, fout in opslaan bij gebruik van incidenttypes waarbij geen types zijn opgegeven
- TrafficCenter: Filtermogelijkheden in gridheaders in logboek
- TrafficCenter: Multiselect activeren en deactiveren
- TrafficCenter: melding indien geen verbinding bij opvragen van status bedrijf

OfficeHeart versie 5.77 build 1108

- Email: Focus op geadresserde bij registratie van emailberichten
- Email: Fix weergave icoontjes in mappenlijst
- Email: Fix verzoek om lees- en ontvangstbevestiging werd niet mee gestuurd.
- Email: fix doorsturen van eerder verzonden berichten welke voor mailingen zijn gebruikt.
- Email: bij mogelijk niet goed verstuurd zijn van het bericht wordt het bericht in concepten opgeslagen.
- Agenda: fix weergeven van datum en tijd in tooltips
- Incidenten: Fix, tonen van validatie samenvatting (oranje balk)
- Incidenten: Optie op rubriek te verplichten
- Incidenten: selectie van rubriek toont selectie + bovenliggende rubriek
- Incidenten: toevoegen nieuwe incidenten niet mogelijk voor gebruikers zonder rechten
- Incidenten: afdrukken incl. historie toegevoegd.
- Incidenten: Zoeken gesplitst in standaard en uitgebreid zoeken
- Incidenten: Spellingscontrole toegevoegd bij omschrijving
- Incidenten: Weergave van omschrijving in popup toont juiste inhoud (eerst opslaan niet langer nodig)
- Incidenten: Alle incidenten zijn read only zichtbaar voor medewerkers die geen lid zijn van een incidentgroep
- Bestandsbeheer: melding bij uploaden van bestaand bestand
- Bestandsbeheer: format van datum laatst gewijzigd aangepast
- Bestandsbeheer: breedte kolom datum laatst gewijzigd aangepast
- OfficeShare: minor fix in selectie van mappen
- OfficeShare: bij verplaatsen van bestand worden alle versies verplaatst en niet alleen de laatste versie

OfficeHeart versie 5.76 build 1101

- Email: weergave prioriteit van bericht, rood is hoog, blauw is laag
- Email: NIEUW uitgebreid zoeken door verschillende mappen
- Document: fix knoppen bij uploaden van documenten
- Bijeenkomsten: declaratielijst
- Bijeenkomsten: diverse fixes
- Bijeenkomsten: vernieuwen van leden na toevoegen inschrijving
- Incidenten: meerdere incidenten tegelijk verwijderen
- Incidenten: extra controle en bevestiging bij verwijderen

OfficeHeart versie 5.75 build 1031

- Incidenten: controle op aanwezigheid van template bij versturen van reactie
- Incidenten: weergave van incidenttype in voor bestaande incidenten
- Incidenten: afzender mailbox emails gekoppeld aan incidenttype
- Incidenten: gebruik van incidenttypes is optioneel
- OfficeShare: NIEUW zoeken in mappen
- Bijeenkomsten: verbetering in kunnen toevoegen van genodigden en inschrijvingen

OfficeHeart versie 5.74 build 1024

- Algemeen: scrolbalken worden nu in alle htmleditors getoond waar nodig
- Algemeen: de knoppen binnnen de htmleditors hebben nu geen tabstop meer.
- Algemeen: fix mailen van html-opmaak in taak,notitie en belafspraak
- Relaties: kolom plaats toegevoegd bij groepsleden
- Mailinglijsten: toevoegen contactpersoon
- Mailinglijsten: fix exporteren van ledenlijst
- Mailinglijsten: nieuwe icoontjes voor kopieren en splitsen
- Documenten: kolom plaats en relatiecode toegevoegd bij mailinglijstleden
- Documenten: lijst met mailinglijstleden kan worden geexporteerd.
- Documenten: fix, opnieuw publiceren van documenten op het portal na teruggetrokken te zijn geweest.
- Documenten: Filter voor emails met bijlagen
- Documenten: Onthouden van filtersettings
- Documenten: zoeken op persoonsnaam toegevoegd
- Email: automatisch user selectie bij registratie van bericht
- Verzendlijst: Onthouden van filtersettings
- Projecten: fix exporteren budgetlijst
- Projecten: uitbreiding menu (nieuwe document, taak, notitie, email)
- Projecten: kopieren van projecten
- Facturatie: fix toon alleen actieve users
- Incidenten: NIEUW meerdere incidenttypes mogelijk, reactie per type met eigen template
- Incidenten: mogelijkheid om statussen te excluden bij het toewijzen van het volgend incident
- Incidenten: historie wordt nu ook getoond op basis van het emailadres (voorheen alleen per username).
- Incidenten: conversie van email naar incident, controle op berichtid's, voorkomt dubbele registratie

OfficeHeart versie 5.73 build 1013

- Relaties: fix in rechten rol met beperkte schrijfrechten
- Relaties: fix vernieuwen gegevens contactpersonen na wijzigen van contactrol
- Rollenbeheer: melding na opslaan van wijzigingen
- OfficeShare: eerste niveau in mappenlijst staat nu standaard uitgeklapt
- Email: na eventuele correcties wordt preview van bericht weer opnieuw getoond.
- Relaties: fix in wijzigen en opslaan van opmerkingen bij bedrijven (tab opmerkingen)
- Relaties: standaard font bij opmerkingen is verdana (was times new roman)
- Relaties: fix bij selectie van bedrijf en contactpersoon, popup kon herhaald naar voren komen
- Agenda: focus standaard op onderwerp bij aanmaken van nieuwe afspraak

OfficeHeart versie 5.72 build 1011

- Algemeen: Onderhoud tabellen, hoofdletter fix
- Email: Voorbeeldweergave van te versturen bericht
- Email: extra bevestiging voor versturen incl. voorbeeldweergave.
- Email: fix weergeven/openen van bijlagen bij samenstellen van nieuw bericht
- Rollen: fix weergave knoppen bij nieuwe rol of wijzigen van bestaande rol in Firefox
- Incidenten: losse popup voor incidentomschrijving

OfficeHeart versie 5.71 build 1008

- Algemeen: Hoofdlettergevoeligheid van mappen bij email + officeshare
- Documenten: verwijderen van bijlagen bij registraties
- Mutaties: extra controle bij verwerking mutaties aanleverpunten
- Mutaties: fix controle mutaties zonder wijzigingen bij instellingen
- Mutaties: fix controle mutaties instellingen, spaties aan begin en einde worden verwijderd.
- Mutaties: fix validatie bij goedkeuren mutaties
- Email: hyperlinks in emails worden standaard in een nieuw venster geopend.
- Email: links in platte tekst worden omzet naar hyperlinks.
- Email: fix in weergave van emailadressen in de body van berichten. Kunnen nu in OH worden gebruikt.
- Email: Fix in filter op niet toegewezen berichten.
- Email: Fix mogelijke onjuiste opmaak bij bijlages
- Email: ander bedrijf/persoon selecteren na toevoegen aan emailontvanger
- Email: focus op eerste veld bij emailadresselector
- Incidenten: Rubrieken worden standaard op alle niveaus ingeklapt getoond
- Incidenten: Historie van incidenten per gebruik nu ook op basis van emailadres
- Bestandsbeheer: Kolom (aanmaak)datum toegevoegd
- Gebruikers: Bij resetten van password wordt eventuele blokkade direct opgeheven
- Gebruikers: Bij opnieuw activeren van gebruiker wordt 'onjuiste login pogingen teller' gereset
- Relaties: validatie van postcode is nu land afhankelijk.
- Widget: databaseinfo widget opent standaard op lijst van actieve gebruikers.
- TC: (traffic center)  raadplegen logging toegevoegd
- TC: activeren/deactiveren van bedrijven

OfficeHeart versie 5.70 build 0930

- Email: Optie toegevoegd om lijst met recent gebruikte adressen te resetten.
- Fix: Gebruik van ' bij onderhoud stamtabellen
- Fix: Email, selectie adressenlijst

OfficeHeart versie 5.69 build 0926

- Incidenten: update van incidentreactielog na klikken op wijzigen en bij gebruik van knop Volgend incident
- Incidenten: zoeken uitgebreid zodat er nu ook op emailadres kan worden gezocht

OfficeHeart versie 5.68 build 0921

- Email: focus op ontvanger bij nieuwe emailbericht
- Documenten: icons voor inkomend/uitgaand document aangepast
- Incidenten: deactiveren en activeren van rubrieken.
- Incidenten: Opslaan van een ingekomen reactie als een nieuw incident
- Fix: Mogelijk data verlies bij opslaan van incidenten na een sessie timeout.

OfficeHeart versie 5.67 build 0917

- Fix: scrollen in mappenlijst bij opslaan van bijlage email in OfficeShare
- Algemeen: Tonen van snelkoppelingen afhankelijk van permissies.
- Incidenten: notificatiemail bij toewijzen aan nieuwe groep op basis van template
- Gebruikers: mogelijkheid tot opgeven van standaard pagina.
- OfficeShare: Filter opties toegevoegd aan bestandenlijst (contextmenu in kolomheaders)
- Email: Fix message-id bevatte niet altijd een FQDN
- Email: Fix in adresselector, neemt nu bestaande selectie over
- Email: nieuw; automatisch aanvullen van emailadressen. De laatste 50 adressen worden onthouden.
- Email: focus staat op Aan als er nog geen adres is geselecteerd, anders op het onderwerp.

OfficeHeart versie 5.66 build 0912

- Incidenten: Email naar incident, tijd van email wordt gebruikt als datum ontvangst incident
- Incidenten: Email naar incident, voor impact en urgentie worden standaard waarden gebruikt.
- Incidenten: voor nieuwe incidenten via website wordt oplostijd standaard gevuld.
- Incidenten: Fix registratie van uitgaande mail (voorkomen dubbele registratie bij dubbele adressen)
- Portal: Mogelijkheid tot wijzigen van wachtwoord
- Portal: nieuw widget met overzicht productie incidenten
- Portal: nieuw widget met database info + actieve gebruikers
- Overzichten: icoontjes in mappenlijst
- Overzichten: Wijzigen van mapnaam is nu contextmenu optie.
- Overzichten: fix verwijderen van een overzicht uit een map
- Logging: Uitbreiding voor opslaan van documenten vanuit de WordEditor
- Export: toevoeging van tijdstip aan exports naar Excel van grids
- Email: Melding bij niet succesvol versturen bericht
- Fix: Resetten van categoriefilter bij knop Alle
- Nieuw: wachtwoord generator (is een knop op Portal)

OfficeHeart versie 5.65 build 0903

- Fix: Incidenten, kunnen wijzigen van afgesloten incidenten door beheerders
- Nieuw: Rol toekennen aan contactpersonen
- Nieuw: Contactpersonen met bepaalde rol aan groep toevoegen
- Nieuw: Aanmaken algemeen project vanuit bedrijvenvenster

OfficeHeart versie 5.64 build 0829

- Fix: Kleurenselector blijft op voorgrond staan bij onderhoud stamtabellen.
- Fix: openen van nieuwe documenten
- Fix: Knoppen voor toevoegen niet altijd zichtbaar bij toevoegen nieuwe contactpersoon
- Bedrijven: Knop Alle voor resetten van alle filters
- Fix: layout lijst van gebruikers agenda in FireFox
- Bij maken van belitem vanuit een incident wordt onderwerp en project overgenomen.
- Datum op te geven bij documentregistratie (ingekomen, uitgaand)
- OfficeShare: hernoemen van bestanden
- OfficeShare: permissies op mappen in officeshare
- Fix: downloaden documenten in officeshare + versieshistorie
- OfficeShare: refresh na drag and drop upload

OfficeHeart versie 5.63 build 0817

- Email: Verbetering projectselector, UI, focus en selectie
- Email: bijlagen toevoegen vanuit OfficeShare via zoeken
- Email: bijlagen toevoegen vanuit OfficeShare via bladeren
- OfficeShare: onderscheid tussen verwijderen van laatste versie en alle versies
- OfficeShare: Terugzetten van eerdere versie
- OfficeShare: Verwijderen van versies uit versieoverzicht.
- OfficeShare: Verbetering fileuploader
- Vereenvoudiging van samenvoegen dubbele personen
- Email: Opslaan van bijlagen naar de OfficeShare
- Toolbar bij portaal
- Documenten: status en statusfilter in documentlijst
- Documenten: status bij ingekomen/uitgaand document
- Documenten: documentstatus bij nieuwdocument
- OfficeShare: zoeken met wildcards

OfficeHeart versie 5.62 build 0809

- Fix: resize van venster in firefox
- Fix: scripterror bij sluiten van nieuw email venster
- Fix: inhoud bericht wordt soms niet getoond bij beantwoorden van email
- Fix: Opslaan gegevens bedrijven (controle bestuursnummer)
- Bij toevoegen nieuw bedrijf wordt zoekvenster niet meer getoond als er geen matches zijn
- Fix: nieuwe bedrijven, wijzigknop was niet actief
- Fix: nieuwe bedrijven, opslaan zonder adres kon fout geven.
- Interne berichten notificatie popup vernieuwd
- Vernieuwde interface officeshare
- Zoeken in officeshare
- OfficeShare Drag and drop upload in Firefox en Chrome

OfficeHeart versie 5.61

- Email: verbetering contectmenu mappenlijst
- Email: Nieuw: berichtregels
- Fix: onderhoud tabellen, toevoegen van nieuwe uurtarieven
- Optimalisatie afbeeldingen in navigatiebalk
- Koppeling document- en emailstatussen
- Email: inactieve emailaccounts worden niet langer getoond

OfficeHeart versie 5.60 build 0623

- spaties aan einde van velden bedrijvendetails worden verwijderd.
- Fix: weergave van individuele relaties op de kaart
- OfficeShare: verwijderen van mappen
- OfficeShare: selectie van map na aanmaken nieuwe map
- Fix: Weergave meerdere afspraken op hetzelfde tijdstip

OfficeHeart versie 5.59 build 0620

- kolommen relatiecode/brin en categorie toegevoegd bij groepsleden
- Filter mogelijkheid per kolom bij email.
- Filter op status toegevoegd bij email
- Incidenten: versturen van emailreactie zonder sluiten van incident
- Agenda: Datumbereik toegevoegd bij afdrukken van lijstweergave van de agenda

OfficeHeart versie 5.58 build 0617

- Substatus verwijderd uit de bedrijvenlijst
- Fix: weergave van plain text emailberichten.
- kolommen relatiecode/brin en categorie toegevoegd bij groepsleden
- Filter mogelijkheid per kolom bij email.
- Filter op status toegevoegd bij email
- Incidenten: versturen van emailreactie zonder sluiten van incident, extra knop

OfficeHeart versie 5.57 build 0610

- Automatisch vernieuwen van aanleverpuntenlijst na een mutatie
- Fix: toevoegen aan groep vanuit bedrijvendetailvenster; bedrijf hoeft niet opnieuw te worden geselecteerd.
- Automatisch vernieuwen van mailinglijst na een mutatie of toevoegen van nieuwe
- Fix: projectgegevens, knop Sluiten, sloot niet na vraag 'Wijzigingen opslaan'
- Fix: opslaan bedrijfsgegevens, gegevens konden soms niet alle worden opgeslagen.
- Email: verwijderen van lege open regels na plakken vanuit Word op moment van verzenden
- Fix: opslaan van projectgegevens.
- lettertype bij printen notities

OfficeHeart versie 5.56 build 0603

- Projecten: Betalingsconditie toegevoegd.
- Belafspraken: knop 'incident' alleen zichtbaar wanneer er een incident is gekoppeld
- Fix: Groepen, vervangen contactpersoon.
- FIX: scripttags bij invoegen script project bewerken

OfficeHeart versie 5.55 build 0523

- Nieuw incident maken opbasis van laatste reactie van klant
- Laatste reactie van klant loskoppelen van incident
- Dubbelklik toegevoegd aan incidentselector
- Fix: agenda, selectie van meerdere gebruikers.
- Registratie van documenten: knop opslaan toegevoegd (eerder alleen opslaan en sluiten)
- Registratie van documenten: kenmerk van nieuw toegevoegde document wordt getoond
- Email: bij nieuw bericht knoppen voor inspringen vergroten en verkleinen toegevoegd.
- Fix: selectie van bedrijf bij projecten kan ongedaan worden gemaakt.

OfficeHeart versie 5.54 build 0516

- Out-of-Office: controle op geldigheid van emailtemplate, gebruikt anders plain tekst
- Overzicht gebeurtenissen en handelingen bij incidenten toegevoegd.
- Incidenten: highlight van laatste response, originele melding blijft staan in omschrijving veld.
- Standaard lettertype omschrijving afspraak is verdana
- Fix: knop opslaan Mailinglijst details

OfficeHeart versie 5.53 build 0513

- Fix: onderhoud stamtabellen

OfficeHeart versie 5.52 build 0511

- Fix: email, accountselectie voor versturen berichten
- Verplichting bedrijf bij projecten optioneel
- Validatie registratie Emailberichten aangepast, eenduidiger
- Weergave van relatiecode en geslacht bij notities, belitems, taken, emailregistratie
- Gebruikers kunnen nieuw wachtwoord aanvragen bij vergeten passwords
- Verbetering in weergave 'moment a.u.b.' indicator
- Fix in onderhoud van stamtabellen
- Out-of-Office: controle op geldigheid van emailtemplate, gebruikt anders plain tekst
- Overzicht gebeurtenissen en handelingen bij incidenten toegevoegd.
- Incidenten: highlight van laatste response, originele melding blijft staan in omschrijving veld.

OfficeHeart versie 5.51 build 0428

- Scrolbalk bij belitems in opmerkingen veld
- Optie om gekoppelde relaties te openen onder tab Koepels en vestigingen bij bedrijven
- Filter icoontje in kolomheaders wanneer er een fiter van toepassing is
- Fix: onderhoud stamtabellen
- Fix: knop opslaan bij aanleverpunten
- Fix: permissies incidenten en belitems
- Knoppen voor plakken van platte tekst en Word teksten in Editors
- Emailadres links in email berichten zijn clickable (nieuw emailbericht in OfficeHeart)
- Zoeken bij incidenten ook op interne opmerkingen, oplossing en omschrijving
- Impact en urgentie wordt gevuld met standaard waarden bij aanmaken van nieuw incident
- Impact en urgentie bij incidenten kunnen verplicht worden gesteld

OfficeHeart versie 5.50 build 0413

- Heractiveren van verwijderen afspraken in sync (gmail)
- Velden gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken in documenten
- Fix: Company selector, toevoegen nieuw bedrijf
- Veld bestuursnummer verplaatst naar tab Algemeen

OfficeHeart versie 5.49 build 0408

- Nieuw: Rollenbeheer. Beter en makkelijker beheer van rechten en permissies
- Fix: rol urenadmin
- Fix: Onderhoud rollen bij gebruikers
- Fix: password companydetails alleen tonen bij portal
- Fix: layout van grids in IE9, FF4 en Chrome.
- Fix: sanitize email, lege referenties
- Fix: dbnull controles details bedrijven
- Link naar versiehistorie op login pagina
- Refreshknop emailaccount overzicht
- Uitbreiding incidenten met veld gebruikersnaam
- Overzichten: melding indien geen overzicht geselecteerd
- Weergave datum en tijd van bericht in email lees- en registratievenster
- Overschrijven van bijlagen bij geregistreerd document
- Zoeken op username bij incidenten
- Lijst exporteren bij correcties op facturen
- Nieuw: gebruik van parameters bij overzichten

OfficeHeart versie 5.48 build 0323

- Fix: Opslaan naar Eml (bestand kon extra tekens bevatten)
- Fix: Emailservice, IMAP issue.
- Fix: Enter bij zoeken in FireFox
- Parsen incident replies: html content gaat voor plain content

OfficeHeart versie 5.47 build 0322

- Overzicht reacties gekoppeld aan incidenten
- Automatische koppeling van reacties per mail aan incidenten
- Emails kunnen worden toegevoegd aan bestaande incidenten
- Toevoeging aan spell-check dictionary instelbaar
- Synchronisatiegegevens bij userdetails voor google agenda

OfficeHeart versie 5.46 build 0318

- Fix: printen afspraken en agenda widget
- Agenda: machtigingen instellen
- Agenda: afspraken waar geen rechten op zijn read-only
- Agenda: gebruikerslijst bij meerdere aangepast op schrijfrechten
- Agenda: update UI bij selectie van meerdere
- Fix: aanmaken van nieuw incident (opslaan)
- Fix: afwezigheidsassistent
- Bij afwezigheidsassistent is datumbereik in te stellen
- Fix: opmaak nieuwe emails, soms ten onrechte extra open regels

OfficeHeart versie 5.45 build 0309

- Links bij widgets
- Fix: dubbelklik op agenda widget.
- Fix: strip hmtl memo in tooltip afspraken
- Lijst weergave printen agenda
- Fix: hoogte reports in Chrome
- Fix: dubbele weergave van contactpersonen in contactpersonenlijst
- contactpersonenlijst is gepaged
- multiselect bij contactpersonenlijst (meerdere verwijderen en meerdere toevoegen aan groep)
- Fix: toevoegen persoon aan groep
- Prive afspraken in agenda
- Incidenten per relatie/username

OfficeHeart versie 5.44 build 0305

- Popup bij wijzingen incidenten instelbaar
- Aanmaken documenten, kan nu gegevens van andere relatie gebruiken
- meerdere interne berichten tegelijk aanmaken
- widgets voor portal: agenda dag view
- widgets voor portal: uit te voeren taken en todo

OfficeHeart versie 5.43 build 0226

- Weergave status certificaat in lijst
- Overzicht certificaten per aanleverpunt
- Controle voor genereren van certificaten

OfficeHeart versie 5.42 build 0224

- Beheer certificaten van aanleverpunten

OfficeHeart versie 5.41 build 0223

- Incidenten: reactie mailen is alleen mogelijk indien incident gelocked.
- Verbeteringen incidenten
- Fix: aanmaken van nieuw project
- Fix: verplichting bedrijf in wizard aanmaken nieuw project

OfficeHeart versie 5.40 build 0214

- Toevoegen van ingekomen document vanuit projectenlijst
- Datumformat is nu dd-MM-yyyy ipv d-M-yyyy
- Fix: onthouden van filter en selectie in activiteiten lijst
- Fix: registratie van documenten met bijlagen

OfficeHeart versie 5.39 build 0210

- Fix: wijzigen volgorde project todo items
- Email: verzonden emails worden nu ook als document geregistreerd als er geen relatie bekend is.
- Email: Lijst van gebruikers bevat alleen de actieve gebruikers
- Email: toelichting bij verplaatsten is niet meer verplicht, indien leeg dan wordt naam van mailbox vermeld.
- Fix: overboeken uren, selectie van ander project verplicht.

OfficeHeart versie 5.38 build 0207

- Bij overboeken uren wordt alle projecten binnen de betreffende koepel getoond.
- Kolomheader urenspecificatie aangepast van Gewerkt naar Belast
- Niet doorbelaste uren worden niet langer getoond in urenoverzicht bij facturatie
- Meerdere bedrijven tegelijkertijd toevoegen aan een groep
- Incidenten: Brinnummer kan 4 of 6 karakters zijn

OfficeHeart versie 5.37 build 0205

- Opmaak opmerkingen veld project verbeterd
- Facelift change password venster
- Kolom jaar toegevoegd aan projectenlijst
- Kolom relatiecode toegevoegd aan projectenlijst
- Export mogelijkheid toegevoegd aan projectenlijst
- Export mogelijkheid toegevoegd aan projectenbudgetlijst
- Tijdstip datum gereed bij taken kan niet in het verleden liggen.

OfficeHeart versie 5.36 build 0203

- Fix: overzichten, resetten van eerder resultaat bij selectie van ander overzicht
- Fix: opslaan van vrije velden bedrijfsgegevens
- Beheer van groepen (permissies) bij overzichten.
- Fix: registratie uitgaand document
- Juiste icons bij alle documenten

OfficeHeart versie 5.35 build 0201

- Nieuw: tabstrip bij projecten
- Nieuw: Notities per project
- Datumfilter, userfilter bij facturen
- Relatiecode bij facturen
- Export mogelijkheid bij facturen
- Aantallen in tabstrip bij projecten
- Alle is gewijzigd in Alle documeten
- Filtering en zoeken toegevoegd bij tab Alle documenten
- FIX: export grid bij enkele controls
- Status bij nieuw project
- FIX: doortellen van activiteiten bij factureren
- FIX: afronden bij creditfacturen
- Toevoegen van losse projecttodo
- Kolom toegewezen aan toegevoegd.
- FIX: datumfilter bij factuurhistorie
- FIX: zoekfilter op alle pagina's
- loadingpanel bij company/person/project selector
- Intern bericht bij voltooiten projecttaak
- Projectselector snelkoppeling naar project todo
- Voortgang openen bij projectlijst
- Uren openen bij projectbudgetlijst
- Fix: onderhoud lidmaatschap incidentgroepen, remove all
- Nieuw: onderhoud overzichtsgroepen.
- Standaard font bij notities, taken en interne berichten is verdana
- Email: projectnummer wordt bij versturen aan het onderwerp toegevoegd.
- Fix: datatype onderhoud tabellen
- Fix: Foutmelding bij email bij ongeldige prioriteit
- Bij mailen van taak of notitie wordt projectnummer overgenomen in emailbericht

OfficeHeart versie 5.34 build 0127

- Nieuw: rapportage module

OfficeHeart versie 5.33 build 0117

- Fix: afdrukken van emails met plain text
- Fix: inactieve user bij taken
- Fix: toevoegen facturen aan process
- Verwijderen van projecttodo items
- Volgorde bij toevoegen templates
- Fix: openen van taken van inactieve gebruikers.
- Verbeterde compressie van pagina's
- Compactere archiefindeling voor Worddocumenten
- Vrij te definieren snelkoppelingen

OfficeHeart versie 5.32 build 0108

- Venster emailbeantwoorden verschaalbaar
- Fix: hele dag afspraken
- Fix: datum bij nieuwe afspraken in FF en Chrome
- Agenda: selecteren van gebied voor afspraak
- Conceptfacturen

OfficeHeart versie 5.31 build 0104

- Fix: Emailaccount password
- Onderhoud uurtarieven en tariefgroepen
- Onderhoud tariefgroepen bij gebruikers.
- Verbeteringen in registratie van ingekomen document met bijlagen
- multifile selector bij ingekomen documenten.
- Betere weergave van plain text emailberichten (word wrap)
- Gerelateerde items in email worden aan incident toegevoegd bij conversie naar incident
- Fix: aanmelden bij mailserver bij versturen mail (exchange 2010)
- Email: disconnect smtp connectie na versturen (onafhankelijk van mailserver)
- Auto save bij nieuwe email berichten, autosave bericht wordt opgeslagen als concept
- Fix: enter bij beantwoorden email plain text
- todo item venster aangepast
- todo item toewijzen aan medewerker

OfficeHeart versie 5.30 build 1218

- Bounce berichten kunnen worden verplaatst naar globale bounce folder
- Fix: sluiten bij emailreader vereist niet meer de registratievelden.
- Bij zoeken naar emailadres wordt adres gelijk getoond
- FIX: extensie bij creditfacturen
- FIX: bedrag onjuist bij crediteren als er meerdere projecten zijn
- Hoogte bij portaal

OfficeHeart versie 5.29 build 1211

- Fix: Onderhoud emailaccounts, password kon verloren gaan.
- Mailmerge, nieuwe methode
- Uitbreiding mailmerge monitor
- Downloaden samengevoegde documenten vanuit mailmerge monitor

OfficeHeart versie 5.28 build 1202

- Facturatie: volledig crediteren
- Creditfactuur kan niet gecrediteerd worden
- Icon bij crediteren, overboeken
- Project voortgang
- Refresh voortgang na update template
- Voortgang besteed project, besteed koepel
- Localisatie fileexplorer
- Fix: fileexplorer, up- en downloaden
- Dubbelklik fixes
- lengte bedrijfsnaam vergroot
- Fix: incidentrubriek
- Urenregistratie: fix overboeken
- Fix: opslaan bedrijven
- Datum invoegen bij taken
- Overboeken activiteiten bij correctie
- per bedrijf factureren

OfficeHeart versie 5.27 build 1129

- Facturatie per debiteur

OfficeHeart versie 5.26 build 1127

- Fix: Opmaak bij beantwoorden van plain text emails
- Fix: Emailondertekening
- Email: onthouden van de laatst geopende map
- Fix: weergave emailadresen, een hele adreslijst in aan of cc wordt ingekort.

OfficeHeart versie 5.25 build 1126

- Out of Office verbeterde statusindicatie
- Snelkoppelingen interne berichten afhankelijk van setting
- Project bij incident en belafspraak afhankelijk van setting
- Gebruik van velden in headers en footers bij samenvoegen word documenten
- Fix: Afhandeling Out of Office op basis van templates
- Projectlijst standaard op alle lopende
- Gewicht toegevoegd bij project template items
- Todo toevoegen mbv. projecttemplate
- Conversie Progress bar

OfficeHeart versie 5.24 build 1125

- Uitbreiding foutmelding bij conversie van email naar incident
- Fix: Aanmaken van brondocumenten
- Samenvoegvelden voor projecten
- culture: english(us) bij activiteitencompact ivm punt numpad
- Fix: emailaddressselector
- OHW formule aangepast
- Fix: groep toevoegen aan mailinglijst
- Fix: reporting
- activiteiten: lege waarden ook onthouden in datumfilter
- Fix: focus popup weg bij dubbelklik

OfficeHeart versie 5.23 build 1120

- Takenlijst per project
- Schermgrootte en type projectvoortgang
- Multifile selector bij uploaden bijlagen e-mail
- Button update bij attachment selector
- Button update bij alle selectors
- Fix, null datum bij belafspraak
- Facturatie: vaste prijs afspraak
- Factuurlayout diverse aanpassingen
- Splitter bij email.
- Contextmenufilter bij incidenten
- Fix: email drag en drop
- Achtergrond kleur in lijst blijft behouden bij selectie
- Uitbreiding dashboard
- 0 toegestaan bij opgave leerlingaantal
- Contextmenufilter bij bellijst
- Email: Projectnummer wordt bij beantwoorden en doorsturen overgenomen

OfficeHeart versie 5.22 build 1113

- Email: Projectnummer wordt bij beantwoorden en doorsturen overgenomen
- Tab koepels en nevenvestigingen; kolom brin/relatiecode toegevoegd
- Tab koepels en nevenvestigingen; openen van gekoppelde relatie met dubbelklik
- Facturatie per kc
- Uren kunnen controleren
- Fiscalist en relatiebeheerder toegevoegd
- Fix: ingekomen document zonder bijlage
- Kolom bedrijf bij activiteiten
- Diverse aanpassingen factuurlayout
- Taak naar intern bericht
- afdrukken intern bericht
- Email afhandelijk direct sluiten
- Email registratie beantwoorden, registratie sluiten
- Refresh email na zoeken
- Email venster leeg bij wijziging van map of geen selectie
- Datum format bij interne berichten en e-mail

OfficeHeart versie 5.21 build 1110

- takenlijst uitgebreid, sortering
- taken venster, veld intern, code cleanup, datum verplicht
- activiteitenlijst uitgebreid
- OH document converteren naar pdf (email bijlage)
- tab bij interne berichten editor
- fix in ingekomen document

OfficeHeart versie 5.20 build 1108

- Fix: opslaan projectnummer bij nieuwe emailberichten
- Email: opmerking wordt getoond in emailleesvenster
- FIX: Ingekomen document, knop document downloaden alleen zichtbaar bij bijlagen
- Email: ontvangst en gelezen bevestiging
- Multiselect in userselector (oa. interne berichten meerdere...)
- Verwijderen van email uit prullenbak verwijderen van alle gerelateerde objecten
- Tab contactmomenten is nu een instelling
- Icoon meerdere bij agenda
- Gepland op: bij agenda
- Sorteervolgorde agenda persoon selector
- Budget bij activiteiten
- Fix: Diversen activiteiten
- Rol urenadmin voor uren bij activiteiten

OfficeHeart versie 5.19 build 1105

- Email: verplaaten van bericht naar inbox van andere accounts.
- Email: berichten hebben nu een plain en een html body ivm sommige spam filters.
- Decimaal kleurnummer in kleurenselector
- uren facturabel zijn nu afhankelijk van (soort facturabel)
- activiteitenlijst standaard week en ingelogde user
- activiteitenlijst totalen in footer
- email bijlage toevoegen OH document

OfficeHeart versie 5.18 build 1103

- Nieuwe taak standaard medewerker is eigen login
- Nieuwe taak standaard prioriteit is normaal
- Taken: Lijst gebruikers in toolbar bevat geen lege regels meer
- Taken: Veld medewerker kan niet meer leeg zijn.
- Uitbreiding projectbudgetlijst
- Afdrukken notitie
- Email: registratie is verplicht voor kunnen beantwoorden of doorsturen.
- Fix: knop openen in email registratie form
- todo lijst projecten
- projecten voortgang
- projectgegevens
- project todo item afhandelen
- tabs bij project voortgang
- culture in mailerservice
- datum filter bij activiteiten
- onthouden van user en datum bij nieuwe activiteiten
- verplichte velden bij project
- schermgroote project
- schermgroote afspraak
- document status in tabblad alle
- documenten registratie bewerken

OfficeHeart versie 5.17 build 1023

- Vrijgeven bronnen na aanmaken van document
- Rechten projecten gekoppeld aan juiste rol
- Extra toelichting bij samenvoegen van personen
- Handmatig kunnen publiceren van documenten
- Handmatig terugtrekken van gepubliceerde documenten
- Weergeven van softwarepakket bij groepsleden (Setting)
- Email: ReplyToAll gebruikt nu alle emailadressen uit Aan en CC
- Email: tegelijkertijd meerdere nieuwe berichten kunnen samenstellen.
- Email: bijlagen omzetten naar PDF
- crediteur bij projecten
- Multiagenda
- Fix: restore categories bij bedrijvenlijst
- Genereren facturen door achtergrondservice

OfficeHeart versie 5.16 build 1016
 

- invoegen van ondertekening bij beantwoorden en reply
- knop voor invoegen van handtekening
- Relatiecode naast Brin te gebruiken.
- Fix: koppeling van koepel werd niet getoond
- Incident kan direct worden geopend in Edit mode

OfficeHeart versie 5.15 build 1014
 

- adres vullen bij nieuwe afspraak
- projecttodo items invoegen/verwijderen
- icon bij projectemplates
- Email: alleen weergave van aantal niet geregistreerde berichten
- Fix: indicatie nieuwe email
- Fix: IE Bug, selectie van alle tekst in een grid na dubbelklik
- Email: sneller weergave mappenlijst
- Fix: Email filter per gebruiker
- Email, companylist filter per gebruiker lege regel in dropdown
- Email: onthouden expand status van mappen, standaard alles ingeklapt.
- Fix: Email drag en drop
- Fix: refresh na drag en drop
- Email: sorteren op meerdere kolommen.
- Email: wijzigen registratiegegevens verzonden berichten.

OfficeHeart versie 5.14 build 1011

- kleuren aan incidentsoorten
- Fix: toewijzen nieuw incident op volgorde van datum gereed.
- Alleen weergave van aantal ongeregistreerde berichten bij emailfolders
- Fix: visuele reminder inbox (Postvak In bold)
- Setting overdrachtsdossier
- Creditfacturen
- Icoon bij activiteiten
- Pagerstyle bij e-email, documenten
- Selecteren van de eerste rij na zoeken bij projecten
- Meldingen factuursoort/project
- Aanpassingen bij facturatie
- Activiteitenbijlage bij facturatie
- Afdrukken van afspraken
- Creditfacturen deel 1
- Email: weergave van initialen van gebruiker

OfficeHeart versie 5.13 build 1008

- Layout van companydetails
- Sneller laden van companydetails.
- extra info bij incidenten
- uitbreiding webservice incidenten, toevoegen van bijlagen
- hexadecimale kleurnummer in kleuren selector
- plannen van afspraken bij meerdere gebruikers.
- kunnen wijzigen van een eerdere selectie van meerdere gebruikers bij de Agenda

OfficeHeart versie 5.12 build 0930

- Fix: weergave van instellingen op de kaart
- Onderhoud rubrieken incidenten kan ook zonder gebruik van KB te maken.
- Naam van mailbox onder Email - ingekomen wordt getoond.
- Email - Ingekomen, optie Ga naar Mailbox selecteerd de juiste map.
- Iconen Email, ingekomen en per mailbox aangepast.
- Icoon bijeenkomsten
- Opmaak Bijeenkomsten venster
- Fix: companyselecter, onjuiste naam return.
- Email: markering inbox bij nieuwe berichten
- Nieuw: email afwezigheidsassistent
- Nieuw: Facturatie, overzicht onderhanden werk
- companylist knop risicoprofiel, knop dashboard
- incidentdetails dashboard
- companydetails: relatiecode
- incidentdetails (home button), kan nu ook relatiecode aan
- username dbnull bij getportalurl (utils)
- Facturatie: bulk geneneren
- vertaling spellchecker
- facturatie groeperen op bedrijf
- facturatie onderdrukken
- aanmaken facturen
- facturen lijst, bedrag en totaal
- downloaden facturen
- factuurregels maken
- widget ingekomen e-mail
- Fix: rebinden companylist tabs: contactpersonen, alle, bedrijven.
- Verbetering eventlogging

OfficeHeart versie 5.11 - interne release.

 
OfficeHeart versie 5.10 build 0916

- Nieuw: facturatie eerste scherm
- Risicoprofiel en dashboard afhankelijk van setting
- incidentdetails dashboard
- Gebruik relatiecode afhankelijk van setting
- incidentdetails (home button), kan nu ook relatiecode aan
- Fix: username dbnull bij getportalurl (utils)
- Nieuw: facturatie tweede scherm
- Fix: vertaling spellchecker
- Fix: laden van project bij incidenten
- Synchroon houden van incidentrubrieken en KB categorien
- Fix: rubrieken selector bij incidenten
- Projecten gebruiken bij incidenten.
- Fix: Bestuursnummer was read only
- Logging bij niet kunnen openen van een emailbericht

OfficeHeart versie 5.10 build 0907

- Fix: nieuwe relatiecode bij toevoegen bedrijf
- Fix: aanpassing onderhoud stamtabellen
- toevoegen van initalen en datum bij notities en projecten met knop in toolbar
- Nieuw: onderhoud incidentrubrieken

OfficeHeart versie 5.09 build 0906

- Lucida Sans font aan html editor toegevoegd.
- scrollbalk in incidenten form (voor kleinere monitoren)
- doorsturen intern bericht: error handling + fix gebruikerselectie
- Fix: onderhoud stamtabellen, controle op max. lengte + error handling
- Nieuw: knowledgebase
- Kostenplaats toegevoegd aan projecten.
- Nieuw: Projectemplates (module specifiek)
- Fix: bij sessietimeout wordt de juiste pagina weer geopenend (met de juiste parameters)
- Fix: verbeteringen in projectselector
- Nieuw: compacte versie activiteitsscherm (module specifiek)
- Fix: styling issue bij grid pager
- Fix: invoercontrole numerieke velden bij activiteiten

OfficeHeart versie 5.08 build 0901

- Uitbreiding webservice, feature #1379 en #1380
- Nieuw: Opnieuw versturen van teruggekomen emailberichten
- Nieuw: Downloaden van email vanuit de documentenlijst als origneel geeft het EML document
- Fix: workflow, aanmaken van documenten werkte niet altijd, kon templates niet openen.
- Algemene map voor portal in FileExplorer heet nu "Portal"
- Nieuw: onderhoud emailaccounts
- Nieuw: Agenda
- Taken en notities verplaatst van Overig naar Agenda
- Kleuren afspraken gekoppeld aan soort
- bedrijfsnaam en locatie in de afspraak
- Nieuw: presentielijst afdrukken bij bijeenkomsten
- iconen aagevuld bij contextmenu email
- Nieuw: compact venster van activiteiten
- projectsoortfilter toegevoegd bij projectlijst, projectbudgetlijst
- Fix: filteren op medewerker in projectlijst
- jaarfilter aangepast in projectbudgetlijst
- datum format aangepast in projectbudgetlijst
- Nieuw: multiselect combo bij companylist (kan filteren op meerdere categorien)
- Fix: verwijderen van e-mails welke al in de prullenbak staan
- projectselector

Contact

  • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
  • +31 (0)318 548 195
  • info@officeheart.nl
  • ISO 27001:2017 gecertificeerd