Releasenotes OfficeHeart

Versie  Module  Omschrijving 
2019-09-23 Algemeen
 • Fix: bij het wijzigen van het wachtwoord werd er een foutmelding gegeven.
  E-mail
 • Nieuw: globale setting voor het aan of uitzetten van de e-mailtracking.
 • Fix: het verwijderen van bestanden waar 2 of meerdere punten in de bestandsnaam stonden lukte niet. 
  Beheer
 • Nieuw: permissie voor budgetinfo. 
 • Fix: nieuw aangemaakte categorien waren niet zichtbaar. Deze zijn aan organisaties gekoppeld en hiervoor is een koppeltabel toegevoegd. 
  Relaties
 • Nieuw: groepenlijst is vernieuwd.
 • Privé faxnummer gewijzigd in noodnummer(ICF) in persoonsgegevens. 
 • Fix: verversen tabblad actieve leden in groepenlijst.
 • Fix: icoontje groep toevoegen in contextmenu bedrijvenlijst. 
  Projecten
 • Nieuw: mogelijkheid om verplichting voor het invullen van het budget aan te geven per methode. 
  Documenten
 • Fix: wanneer een document via het contextmenu in de documentenlijst op de verzendlijst werd geplaatst, was deze niet op de verzendlijst terug te zien. ]
 • Fix: automatisch vernieuwen documentenlijst.
 • Tip collega: onderwerp van document in plaats van kenmerk van document. 
 • Fix: mailen van document op briefpapier. 
  Evaluaties
 • Fix: spelfoutje in de header van evaluatievraag venster.
  Mutaties
 • Nieuw: complete module is vernieuwd. 
  Notities
 • Kolom "Bedrijf" wel getoond in de lijst met alle notities maar niet mer onder Bedrijven - tab Notities. 
  Activiteiten
 • Nieuw: soort filter toegevoegd aan overzicht openstaande activiteiten. 
 • Fix: bij het afdrukken van een urenoverzicht met meerdere pagina's, werd er een witruimte toegevoegd tussen de regels.
 • Fix: de cursor werd niet meer automatisch in het projectvakje gezet bij het aanmaken van een nieuw activiteit via de knop Opslaan & Nieuw. 
 • Fix: bij het toevoegen van een nieuw activiteit in de tab Activiteiten onder Bedrijven of Projecten, werd de pagina niet automatisch ververst. 
  Helpdesk
 • Fix: de knop "mailen en sluiten" in een melding gaf geen respons. 
 • Fix: het icoontje van de groepenselector werd niet goed getoond. 
 • Mogelijkheid om de functie crtl z te gebruiken in het oplossingsvenster van een melding. 
  Facturatie
 • Nieuw: Pdfviewer toegevoegd aan facturatielijst. Doormiddel van het vergrootglas kan er een preview van de factuur geopend worden. 
 • Aanpassing facturatielijst: uitlijning van de bedragen naar rechts, scheidingsteken bij duizendtallen; bv. 2.000,00
 • Aanpassingen XML factuur: factuur kon niet in elk programma worden ingelezen. Referentie, factuurregelomschrijving en totaal BTW toegevoegd. 
 • Fix: het aanmaken van een creditnota gaf niet de gewenste nota. Creditfacturatie is volledig aangepast en vernieuwd. 
 • Fix: verrekenen voorschotten(reeds gefactureerd).
2019-06-21 Algemeen
 • Fix: het was in sommige editors niet meer mogelijk om de spellingscontrole van de browser te gebruiken. 
  E-mail
 • Fix: bij het klikken op "openen bedrijf" via het contextmenu in de e-maillijst werd het bedrijf niet geopend.
 • Fix: adressenselector
 • Fix: sommige bijlages werden geopend nadat deze gedropt waren in een nieuwe e-mail. 
 • Fix: drag & drop bij een e-mailbericht voegde niet altijd de bijlage toe. 
 • Fix: bij het openen van een bijlage in een e-mailbericht werd de e-mail afgesloten. 
 • Fix: afbeeldingen werden niet goed weergegeven in een e-mailbericht wanneer in de bestandnaam dit teken '/' voorkwam. 
  Beheer
 • Fix: bij het openen van de gebruikerslijst werden de inactieve gebruikers getoond terwijl de filter op actieve gebruikers stond. 
  PDF-Tools
 • Fix: wanneer er grote aantallen bestanden werden geupload liepen deze uit het venster en kon er niet naar beneden gescrolld worden. 
  Documenten
 • Fix: het registreren en een preview van een document gingen niet goed wanneer de extensie van het bestand in hoofdletters stond. 
 • Fix: wanneer er op tekst gezocht werd bleef de filter staan, ook al werd het zoekveld leeggemaakt. 
 • Fix: tooltip wie er permissie heeft tot een document werd niet goed getoond. 
  Projecten
 • Fix: de tab documenten in de projectenlijst werd niet goed weergegeven. 
  Activiteiten
 • Nieuw: filtering op gefactureerde uren.
  Meldingen
 • Fix: de opmaak van de inhoud van een melding werd niet goed weergegeven bij een export naar Word. 
  Facturatie
 • Nieuw: wanneer er activiteiten worden toegevoegd aan een factuur zonder bedrag, wordt er een melding weergegeven dat er geen uren zijn om te factureren. 
2019-05-14 Algemeen
 • Verbeteringen grafisch dashboard, random kleuren in de grafieken, extra filter opties en onthouden van filterwaarden. 
  Relaties
 • In de contactpersonenlijst kan worden gezocht op een alternatief e-mailadres. 
  Beheer
 • Nieuw: Lijst voor beheer van nieuwsitems is vernieuwd
 • Nieuw: Prullenbak bedrijven is vernieuwd
 • Nieuw: Prullenbak personen is vernieuwd
  Chat
 • Nieuw: Nieuwe module. Eerste versie voorziet in mogelijkheid om te chatten tussen portaalgebruiker en OfficeHeart gebruikers. Chats worden als melding opgeslagen. Meerdere chats tegelijkertijd mogelijk, meerdere deelnemers per chat, incognito meekijken enz.
  Email
 • Fix: Opmaak emailpreviewvenster. Werd op schermen met een lage resolutie niet volledig weergegeven
 • Laatst gebruikte weergave wordt nu onthouden, ook bij opnieuw inloggen (vanaf dezelfde computer/browser)
 • Fix: Dubbele .zip extensie verwijderd bij "Alle bijlagen" downloaden
 • Nieuw: Per mailbox kan worden aangegeven of uitgaande berichten standaard als vertrouwelijk dienen te worden aangemerkt. Hierbij kan worden opgegeven welke gebruikers deze berichten wel kunnen zien.
 • Fix: sommige afbeeldingen in berichten werden niet goed meer meegestuurd in replies.
  Documenten
 • Fix: Ingekomen documenten (scanner) bepaalde tekens in de bestandsnaam kon tot problemen leiden bij verdere verwerking
  Portaal
 • Conditionele weergave van gewichten (GTB), gekoppeld aan cursusjaar
 • Nieuw: Mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan een bestaande melding
 • Nieuw: Mogelijkheid om een melding als ‘Afgehandeld’ te markeren.
 • Verwijderen laatste contactpersoon bij een bestuur is niet langer mogelijk
 • Fix: Opmaak reacties bij meldingen. Platte tekst werd niet altijd goed weergegeven.
  Evaluaties
 • Fix: opmaak detailvenster, scrolbalk indien inhoud niet binnen het venster past.
 • Fix: contextmenu werkte niet altijd goed bij de poll-antwoordenlijst
  Projecten
 • Voor projectleiders zijn nu altijd alle activiteiten zichtbaar ongeacht overige permissiesettings.
  Meldingen
 • Reacties welke automatisch aan een melding worden gekoppeld en afkomstig zijn van een ander emailadres dan bij de melding is opgegeven worden als ‘intern’ gemarkeerd.
 • Fix: onthouden van filter settings in de lijst.
  Planning
 • Afdrukken planning per deelnemer.
  Notities
 • Nieuw: Notitielijst is vernieuwd.
 • Fix: bij wisselen tussen tab Notities en Aantekeningen in de bedrijvenlijst kon er met de knop Nieuwe onder aantekeningen een nieuwe notitie worden aangemaakt. Functionaliteit kon door elkaar gaan lopen afhankelijk van de volgorde van klikken op de tabs. 
2019-04-04 Beheer
 • Nieuw: vernieuwde e-mailaccountlijst.
 • Nieuw: vernieuwde portaalaccountlijst.
 • Nieuw: vernieuwde gebruikerslijst.
 • Fix: de inhoud van het zoekveld bij de portaalaccountlijst werd onthouden nadat het veld leeggemaakt was. 
  Facturatie
 • Fix: bij het openen van een preview urenexport bij het aanmaken van een nieuwe factuur werd geen pdf weergegeven. 
  Activiteiten
 • Het verwijderen of wijzigen van de uren kan alleen nog met de rol/permissie: Uren admin.
  Taken
 • Nieuw: vernieuwde takenlijst.
 • Nieuw: permissie/rol: Taken, niet gekoppelde weergeven. De gebruiker ziet nu alleen taken die gekoppeld zijn aan een bedrijf of project waar men rechten toe heeft. Dmv deze permissie worden ook de niet gekoppelde taken getoond. 
  Documenten
 • Fix: Soortfilter in de toolbar wordt weer als boomstructuur getoond.
  Bedrijven
 • In de contactpersonenlijst kan worden gezocht op alternatief e-mailadres. 
  Meldingen
 • Fix: er kon een ongeldige datum worden ingevoerd waardoor er geen overzicht werd getoond. 
 • Fix: bij het klikken op de Alle knop in de meldingenlijst werd de lijst niet vernieuwd.
2019-03-21 E-mail
 • Fix: wanneer er bij hernoemen twee punten achter elkaar in de titel werden gezet, kon het document niet meer gebruikt worden. 
 • Fix: opmaak reply, de opmaak van OfficeHeart werd overgenomen ipv de ingestelde standaard opmaak.
 • Fix: preview in e-maillijst van bijv. Outlook.
 • Fix: afbeeldingen in preview.
 • Fix: e-mail afdrukken naar pdf(exporteren als pdf).
  Facturatie
 • Fix: inlezen van xml bestanden(het xml bestand kon niet worden ingelezen in een boekhoudprogramma).
 • Opgeven van briefpapier bij crediteuren(in de xml zit een pdf bestand verwerkt waar dit briefpapier aan toegevoegd wordt).
  Evaluaties
 • Nieuw: mogelijkheid om tekst op te geven bij evaluatie voor "indien verlopen"
  Agenda
 • Fix: projectnummer werd niet weergegeven in de afsprakenlijst. 
  Relaties
 • Nieuw: adreslabels printen vanuit de tab contactpersonen in bedrijvenlijst. 
 • Fix: Adreslabels printen vanuit groepen. 
  Portaal
 • Nieuw: toevoegen van bijlages bij het geven van een reactie op een melding op het portaal.
 • Nieuw: filtering op meldingen.
 • Standaard tonen van alleen lopende meldingen op het portaal.
 • Fix: uploaden van meerdere bestanden bij projecten op het klantenportaal.
  Activiteiten
 • Nieuw: goedkeuren van uren (markeren als gecontroleerd, groen vinkje in de lijst wanneer activiteit gecontroleerd is).
 • Goedkeuren van uren aan permissie gekoppeld.
 • Filter op uren goedkeuren(in de header kan er door middel van het groene vinkje gefilterd worden op gecontroleerde uren). 
 • Totaal bedrag in footer alleen als gebruiker daar permissie toe heeft.
 • Controle op ingevoerde uren is een setting(deze moet door OH ingesteld worden indien gewenst).
 • Instellingen(gridinstellingen/filters) worden niet langer onthouden na opnieuw inloggen.
 • Standaard datumbereik activiteitenlijst op de huidige week.
 • Filter van gebruikers bij boeken nieuwe uren(inhoud afhankelijk van permissies gebruiker)
 • Fix: het kunnen wijzigen van uren gekoppeld aan 'gecontroleerd zijn' + gebruik van deze feature. Als uren standaard op gecontroleerd staan kan men altijd weer eigen uren wijzigen.
  Algemeen
 • Fix: resizen van grid kolommen.
 • Fix: contextmenu's werden aan de kolomheaders gehangen. 
 • Fix: contextmenu werden soms niet goed weergegeven in beeld.
 • Fix: adreslabels konden niet worden aangemaakt.  
  Bestandbeheer
 • Update wordeditor.
 • Fix: opslaan als pdf in wordeditor.
 • Aangepaste foutmelding bij verplaatsen van bestanden als een of meerdere bestanden al bestaan in de doelmap.
  Meldigen
 • Nieuw: kolom met waardering in meldingen.
 • Fix: link werd niet goed getoond wanneer deze met > begon. 
2019-02-04 E-mail
 • Nieuw: Selecteren van het voorgaande bericht bij afhandelen of verwijderen van een e-mail.
 • Wanneer een conceptbericht vertrouwelijk wordt gemarkeerd, blijft de ingestelde vertrouwelijkheid staan bij het opnieuw openen van het bericht.
 • Optimalisatie e-maillijst.
 • Fix: paginering bij Alle inkomende.
 • Fix: wanneer een link tussen haakjes stond verdween het openingshaakje in een e-mail.
  Facturatie
 • Nieuw: Knop opslaan + nieuw bij het aanmaken van een nieuwe factuur.
  Documenten
 • Nieuw: Bladeren door de previews in de documentenlijst.
  Activiteiten
 • Nieuw: Vernieuwde module activiteiten.
 • Projectselector bij overzicht openstaande activiteiten. 
 • Filter gebruiker toegevoegd aan overzicht openstaande activiteiten.
  Algemeen
 • PDF samenvoegen: gesorteerd op bestandsnaam.
  Agenda
 • Fix: accepteren van agenda afspraken(werd een lege e-mail getoond).
 • Fix: afspraken hele dag(eindtijd werd een dag opgeschoven, waardoor afspraak op 2 dagen stond na wijzigen).
  Beheer
 • Fix: hernoemen van documenten in bestandbeheer.
  Projecten
 • Nieuw: Bladeren door projecten via het detailvenster.
 • Extra optie planning: naast eigen planning, nu ook algemene planning beschikbaar.
 • Fix: projecten tabblad financieel; hier konden geen gegeven worden ingevoerd. 
2019-01-07 Algemeen
 • Security settings password
 • Upgrade notifier + security settings
  E-mail
 • Nieuw: E-mail klonen(verzonden items) en als nieuw bericht/concept openen.
 • Geen relatiecode zichtbaar bij vertrouwelijke e-mailberichten.
 • "Origineel opnieuw versturen" alleen zichtbaar in contextmenu bij verzonden items.
 • Fix: e-mail bestanden/bijlagen met onjuiste tekens.
 • Fix: onjuist opmaak in e-mailadres(onder knop Melding) bij registreren e-mailbericht.
  Facturatie
 • Fix: toevoegen nieuwe regel aan factuur, invoer niet meer weg.
 • Fix: laden/wijzigen van template bij handmatige facturen.
 • Fix: downloaden bijlage facturen.
  Documenten
 • Nieuw: vernieuwde templateselector. Het venster waarin sjablonen worden geselecteerd onder Nieuw document of Sjabloon selectie bij een nieuw e-mailbericht. 
 • Fix: openen van e-mails in documentenlijst(werkte niet altijd goed bij dubbelklikken op een document).
 • Fix: correcte melding bij het omzetten naar pdf voor een documenttype wat niet wordt ondersteund. 
 • Fix: opslaan van een document in Excel of Word. 
  Relaties
 • Nieuw: standaard tab instellen in bedrijvenlijst onder persoonlijke voorkeuren.
 • Fix: syntaxvalidatie e-mailadres bij registratie van adres bij een contactpersoon.
 • Fix: paginering bedrijvenlijst.
  Helpdesk
 • Fix: parsen van replies op meldingen.
 • Belafspraken: knop geen gehoor gekoppeld aan permissie belafspraken geen gehoor.
  Activiteiten
 • Nieuw: Km en reiskostenvergoeding op urensheet.
 • Footer weer terug bij activiteiten.
 • Fix: selectie users activiteitenlijst.
 • Fix: uren verbergen van budgetinfo.
 • Fix: urenlijst niet langer gepagineerd.
  Nieuwsberichten
 • Nieuwsberichten weergeven bij inloggen.
 • Fix: weergave nieuwsberichten; eerst centreren, dan pas weergeven.
  Beheer
 • Bestandbeheer: hernoemen van bestanden, de extensie kan alleen hernoemd worden als het een toegstane extensie is.
2018-11-21 Algemeen
 • Nieuw: dashboard per module.
 • Update HTML Editor.
 • Excel AddIn, nieuw certificaat.
 • Update Word Editor.
  Bestandsbeheer
 • Nieuw: vernieuwde module Bestandsbeheer.
 • Nieuw: optimalisatie van afbeeldingen in bestandsbeheer.
 • Fix: hernoemen van een folder.
 • Fix: up en downloaden documenten en bestanden.
 • Fix: openen van templates
 • Bevestiging bij overschrijven nieuwe versie (uploaden)
 • Upload optie op mappenlijst
  E-mail
 • Nieuw: knop om alle bijlage in een keer te verwijderen bij het toevoegen van een bijlage aan een e-mail.
 • Nieuw: e-mail filteren op basis van tags.
 • Fix: snellere weergave van preview bij versturen van een e-mail.
  Facturatie
 • Nieuw: optie "Nieuwe factuur" vanuit de projectenlijst. 
 • Fix: onjuiste afronding totaalbedrag bij toevoegen van uren aan factuur.
  Documenten
 • Fix: filteren op type in documentenlijst.
 • Fix: uploaden van document: document werd niet geüpload en venster bleef staan.
 • Fix: uploaden van document: controle op bestandstype.
 • Fix: ongedaan maken van publiceren documenten op het portaal.
 • Fix: snellere documentenlijst, kolom project wordt niet meer getoond. 
  Evaluaties
 • Nieuw: knop "Opslaan" en "Opslaan en sluiten" bij toevoegen evaluatievraag. 
 • Nieuw: nieuw type vraag; meerkeuzevraag met meerdere antwoordopties.
  Relaties
 • Nieuw: filteren op tags in bedrijvenlijst. 
 • Nieuw: notificatiemogelijkheid bij inschrijvingen. 
 • Fix: zoeken op tags van bedrijven bij groepen samenstellen. 
 • Fix: doorhalen tekst in opmerkingen bedrijvenlijst. 
  Helpdesk
 • Nieuw: Extra kolom in bellijst; icoon waarmee aangetoond wordt of het item vandaag moet worden afgehandeld. 
  Activiteiten
 • Vernieuwde versie uitgebreid activiteitenvenster(kmregistratie,reistarief)
 • Fix: filteren op gebruiker in de urenlijst. 
  Startportaal
 • De indeling van het startportaal in Officeheart zal na deze update leeg zijn bij elke gebruiker. Dit komt omdat bij het opslaan van deze instellingen er security issues aan de orde kwamen. De widgets kunnen opnieuw worden toegevoegd via de toolbar. Deze worden vervolgens zoals altijd weer onthouden. 
2018-09-30 Algemeen
 • Skins: Oude skins zijn verwijderd. Er is nu 1 skin, de OfficeHeart skin.
  Email
 • Nieuw: Bijlagen van een emailbericht worden automatisch gezipt indien groter dan een ingestelde waarde. Standaard grenswaarde is 5MB.
 • Nieuw: Persoonlijk e-mailadresboek
 • Fix: bij het openen van een conceptmail werd de inhoud niet volledig getoond, terwijl deze in de preview wel zichtbaar was.
 • Fix: bij het openen van een conceptmail was de ingevulde bcc niet zichtbaar.
 • Fix: het zoeken naar documenten bij een bijlage toevoegen aan email, gaf niet altijd het gewenste resultaat. 
   Relaties
 • Fix: Toevoegen aan nieuwe groep vanuit 'groepen samenstellen'. 
  Documenten
 • Fix: onjuiste weergave vertrouwelijke documenten in de documentenlijst.
 • Fix: onthouden filter documentenlijst.
 • Fix: kolomindeling documentenlijst (favorieten werd 2x getoond).
  Facturatie
 • Nieuw: Urenspecificaties als bijlage toevoegen aan factuur + toegevoegde bijlage wordt ook direct toegevoegd aan een factuurregel
  Meldingen
 • Nieuw: Meldingen klonen
 • Fix: betere weergave van platte tekst in html berichten.
  Portaal
 • Fix: Bevestiging voor het activeren van portaalaccounts
  Activiteiten
 • Nieuw: activiteiten markeren als wel/niet gefactureerd
     
2018-08-21 Relaties
 • Nieuw: Filteren op organisatie bij het samenstellen van groepen.
 • Nieuw: Filteren op provincie bij het samenstellen van groepen.
 • Fix: Wijzigingen in bedrijfsgegevens van koepels.
  Email
 • Nieuw: Mogelijkheid om de ingestelde avatar te gebruiker in e-mailberichten.
 • Fix: email reply wordt geopend in eigen venster, openstaande reply wordt niet opnieuw geladen.
  OfficeShare
 • Nieuw: Complete folders als 1 zip bestand downloaden. Bestanden hoeven niet meer apart gedownload te worden maar kunnen als map worden gedownload.
 • Fix: het verwijderen van een bestand gaf geen respons waardoor het bestand in de lijst bleef staan. 
  Wordeditor
 • Nieuwe versie wordeditor
  Algemeen 
 • Fix: bij het verschalen van de avatar wordt er een rondje afbeelding getoond. 
 • Fix: het is niet meer mogelijk om dubbele inlognamen te gebruiken. Hiervoor is een controle ingebouwd. Eerder was dit nog wel mogelijk waardoor er problemen ontstonden met het inloggen. 
  Portaal
 • Fix: het aanmaken van nieuwe portaalaccounts. 
 • Fix: bij het zoeken naar projecten op basis van het projectnummer werden er geen resultaten getoond.
     
2018-06-27 Relaties
 • Nieuw: Externe naam bij groepen. Dit veld kan worden gebruikt op het klantenportaal en in de contact en aanmeld/inschrijfformulieren.
 • Fix: Bij groepen samenstellen wordt er indien nodig een scrollbalk getoond waardoor de knoppen altijd zichtbaar zijn.
 • Nieuw veld bij groepen, externe naam. Deze naam kan worden gebruikt op formulieren of op het klantenportaal.
 • Fix: De detailgegevens van de bedrijven worden bij dubbelklikken in de lijst elk in een eigen venster getoond waardoor er weer meerdere tegelijkertijd naast elkaar kunnen worden getoond.
 • Fix: Weergave van onderliggende relaties in de bedrijvenlijst. Onderliggende relaties zoals bij koepels en samenwerkingsverbanden werden niet goed getoond.
  Email
 • Nieuw: Link naar toelichting bij winmail.dat emailbijlagen.
 • Nieuw: Snellere manier om emailtags te wijzigen. Bij klikken op een tag wordt direct het lijstje met tags getoond en bij wijzigen van de selectie worden de wijzigingen direct opgeslagen. De eerdere knoppen annuleren en sluiten zijn komen vervallen. 
 • Fix: Eml bijlages worden nu in OfficeHeart geopend en niet langer als bestand gedownload.
 • Fix: Eml bijlages kunnen met aparte download knop als nog als bestand worden gedownload.
 • Fix: Email weergave bij tip collega was niet gekoppeld aan de juiste permissie.
 • Fix: Bij het afhandelen van een bericht na het wijzigen van emailtags werden de emailtags niet goed vernieuwd.
 • Fix: Bij het downloaden van een bijlage blijft er geen leeg venster meer staan na het downloaden van de bijlage.
 • Fix: Bij samenstellen van een nieuw bericht wordt in de berichtinhoud het standaard browser contextmenu getoond ipv de contextmenus welke bij de editor horen (zoals tabellencontextmenu of copy/paste menu).
  Facturatie
 • Bij het digitaal versturen kan worden aangegeven hoe de facturen verzonden moeten worden indien deze naar meerdere adressen in 1 keermoeten worden verzonden. Standaard worden deze als Bcc verstuurd, optioneel kan dat nu allemaal in het Aan veld. 
  Notities
 •  Fix: Bij het verwijderen van een notitie werkte het vernieuwe van de lijst niet altijd goed waardoor de notitie in de lijst bleef staan, maar wel was verwijderd. 
  Algemeen 
 • Nieuw: Gebruikers kunnen een avatar uploaden/wijzigen op het startportaal.
 • Nieuw: Selectie van eerste record in een lijst, bv. na laden of een zoekactie, is nu een persoonlijke voorkeur. In te stellen onder Startportaal - knop Voorkeuren.
 • Fix: Elke gebruiker kan onder voorkeuren aangegeven of er een wat vetter lettertype moet worden gebruikt. Het effect daarvan was niet altijd even goed zichtbaar.
  Formulieren 
 • Nieuw: Mogelijkheid om aangepaste formulieren te gebruiken als contactformulier of inschrijvingen, aan- of afmeldingen.
  Documenten
 • Nieuw: Documentmodule is vernieuwd.
     
2018-06-08 Portaal
 • Nieuw: Uploaden documenten per project. Klanten kunnen stukken aanleveren via het klantenportaal. Deze worden als document onder het project geregistreerd.
 • Omschrijving toegevoegd als veld bij portaalaccounts. Deze omschrijving kan worden gebruikt op het klantenportaal. In de lijst met portaalaccounts wordt er nu ook gezocht op dit veld.
  Notitie
 • Nieuw: Afdrukken van meerdere notities tegelijkertijd via de optie Afdrukken in het contextmenu.
 • Nieuw: In een keer afdrukken van alle lopende notities (Knop Afdrukken in de toolbar)
  OfficeShare
 • Nieuw: Vernieuwde module, sneller en makkelijker
 • Nieuw: Uploaden van .zip met behoud mappenstructuur
  E-mail
 • Fix: weergave van inhoud van verkeerde bericht. Onder bijzondere omstandigheden kon de inhoud van een eerder geselecteerd bericht worden getoond i.p.v. de actuele selectie.
     
2018-05-31 Relaties
 • Nieuw: extra velden bedrijvendetails voor medische gegevens
     
 2018-05-21 Algemeen
 • Fix: Aantal records dat werd weergegeven in de lijsten kon na zoekacties onjuist zijn.
  Meldingen
 • Fix: Opmaak van platte tekst in de reacties is nu een prettiger lettertype.
     
 2018-05-14 Notities
 • Nieuw: Nieuwe notities kunnen direct bij aanmaken worden verstuurd als 'tip' naar een collega. 
  Projecten
 • Nieuw: Overzicht van not niet geplande uren in projectplanning
  Relaties
 • Fix: kopieren van groepen
     
 2018-04-26 Portaal
 • Fix: Youtube player op portaal, stond niet meer op de whitelist waardoor filmpje niet kon worden afgespeeld.
  E-mail
 • E-mail onthoudt inbox view, e-mailsettings worden niet gereset na opnieuw inloggen.
  Meldingen
 • Fix: bij meldingen werden er open regels weergegeven.
     
 2018-04-20 Relaties
 • Volgorde items onder "Nieuw" in contextmenu bedrijvenlijst aangepast.
  Meldingen 
 • Fix: Lange namen van groepen (In behandeling bij) kon tot problemen leiden
 • Fix: opmaak van bepaalde reacties werden niet goed weergegeven. Platte tekst kon als html worden beschouwd.
  Notities
 • Fix: Markeren van een notitie als afgehandeld
  Algemeen
 • Fix: onthouden van sortering van kolommen (geld alleen voor de vernieuwde modules)
 • Fix: scrolbalk wordt getoond in de navigatiebalk indien nodig.
 • De tabs aan de rechterkant van het scherm worden nu alleen getoond indien de gebruiker permissies heeft tot de betreffende onderdelen. De PDF tools zijn altijd zichtbaar.
 • De tabstrip aan de rechterkant klapt weer in als er nog een keer op dezelfde tab wordt geklikt.
  Documenten
 • Nieuw: Per gebruiker kan worden ingesteld of documenten (en emails) niet op het klantenportaal moeten worden gepubliceerd. Standaard wordt alle correspondentie op het portaal gepubliceerd. In te stellen onder Gebruikersbeheer, tab Documenten bij de gewenste gebruiker.
 • Fix: opmaak venster voor kopieren en splitsen van mailinglijsten
  Activiteiten 
 • Fix: verwijderen van activiteiten/uren
  Interne berichten 
 • Berichten in de rechter tabstrip zijn vetgedrukt indien nog niet gelezen.
     
 2018-04-14 Relaties
 • Fix: Dubbel laden van notities en aantekeningen, in de tabstrip onder bedrijven werden of notities of aantekeningen niet goed geladen wanneer deze achter elkaar werden aangeklikt.
  Algemeen
 • Filters worden gereset op het moment van inloggen en alleen tijdens de sessie onthouden.
     
 2018-04-13 Relaties
 • Fix: Juiste standaard waarden voor filters in de tabs van de bedrijvenlijst.
  Algemeen
 • Nieuw: Gridinstellingen zoals kolombreedte en sorteervolgorde worden automatisch onthouden. De standaardinstellingen kunnen worden hersteld met de knop Gridinstellingen resetten. Zie ook: Persoonlijke voorkeuren
 • Fix: kolommen in vernieuwde modules kunnen in breedte worden aangepast.
 • Fix: Export van lijsten naar excel, datum/tijd krijgt nu de juiste opmaak.
 • Filters worden bij inloggen gereset naar standaard. Gedurende de sessie worden deze onthouden.
 • Bugfixes in opmaak, selectie van tabs en navigatie via snelkoppelingen links bovenin.
  Notities
 • Fix: Bij openen van bestaande notitie van het type 'aantekening' blijft soort behouden.
     
2018-04-12  Bellijst 
 • Nieuw: Groepsfilter selectie op meerdere
 • Filteren van bedrijvenlijst vanuit de bellijst via contextmenu 'Bedrijf weergeven in de lijst
  Relaties
 • Nieuw: Tags bij bedrijven
 • Fix: invoer van uurtarieven en korting
  Portaal
 • Fix: Evaluaties, bij meerkeuze vragen was de antwoordmogelijkheid bij 'anders nl.' read-only
 • Fix: Evaluaties, opmaak rating (sterren bij vragen van het type 'waardering')
  Email
 • Nieuw: Bijlagen kunnen direct als apart document worden geregistreerd.
 • Nieuw: Mogelijkheid om te kunnen zoeken op Tags
 • Fix: afwezigheidsassistent. In bepaalde situaties werkte de einddatum niet goed waardoor er niet altijd een out-of-the-office notificatie werd verstuurd.
 • Fix: verbetering filteren en opschonen van emailberichten (html en scripts)
 • Fix: hernoemen van mappen
 • Bij verwijderen van berichten uit de prullenbak (defintief verwijderen) wordt er gevraagd om een bevestiging.
  Beheer
 • Nieuw: Overzicht beschikbaarheid. Onder Beheer - Beschikbaarheid.
 • Nieuw: Eventlog. Deel van de logging is hiermee ontsloten.
  Notities
 • Het notitienummer kan nu ook als veld worden gebruikt in emailsjablonen welke worden gebruikt voor het sturen van een kopie notitie. Veldnaam: NUMMER
  Facturatie
 • Fix: opmaak van facturen, uitlijning aan de bovenkant van de cellen. (aantal staat niet meer in het midden als de factuurregel langer is dan 1 regel).

 

Contact

 • Nieuweweg Noord 314 B30, 3905 LX Veenendaal
 • +31 (0)318 548 195
 • info@officeheart.nl
 • ISO 27001:2017 gecertificeerd