Activiteiten

Sluitende urenregistratie

Registreer al uw activiteiten bij een relatie of project voor optimaal inzicht in welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en al dan niet rendabel zijn.

Overzichten, verantwoording en facturatie

De registratie van de uren en werkzaamheden is in veel gevallen de basis voor facturatie, nacalculatie en managementinformatie. Overzichten en exports naar Excel zijn eenvoudig te maken.

Urenspecificaties per relatie of per project kunnen direct worden gegenereerd en bv. als PDF worden gedownload en als bijlage bij de factuur worden verstuurd.

 

Controle contracturen

Wekelijkse controle op gerealiseerde uren, af te dwingen om eerst uren van voorgaande week volledige in te vullen voordat andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Budgetbewaking

Automatische signalering van budgetoverschrijding. Bij invoeren van activiteiten en uren is direct inzichtelijk wat het budget en het resterende budget is.