E-mailaccount toevoegen

In OfficeHeart is het mogelijk om een (extra) e-mailaccount toe te voegen. Wanneer het e-mailaccount is aangemaakt is het van belang dat deze wordt doorgegeven aan OfficeHeart zodat deze aan de server toegevoegd kan worden.

Tabellenbeheer

OfficeHeart beschikt over een standaard inhoud voor stamtabellen, deze kunnen alleen door de applicatiebeheerder (op aanvraag) worden gewijzigd. Onderhoud van stamtabellen op lager niveau kan door gebruikers zelf.

Nieuwe gebruiker toevoegen

Om een collega toe te voegen moet een nieuwe gebruiker worden aangemaakt.

Categorieën Niet gecategoriseerd

Samenvoegvelden

Import

Dit artikel bevat een overzicht van de samenvoegvelden die gebruikt kunnen worden in sjablonen en templates.