Samenvoegvelden

Dit artikel bevat een overzicht van de samenvoegvelden die gebruikt kunnen worden in sjablonen en templates. Op het moment van genereren van een document of bericht zal OfficeHeart de velden vullen met de gegevens zoals deze op dat moment in OfficeHeart staan.

Samenvoegvelden invoegen in word

Een documentsjabloon kan in Word worden gemaakt. Velden kunnen als volgt worden ingevoegd:

  • Ga in het sjabloon staan op de plaats waar het samenvoegveld moet worden ingevoegd.
  • Tab Invoegen
  • Klik op Snelonderdelen – Veld
  • Selecteer onder ‘Veldnamen’ MergeField
  • Vul onder de veldeigenschappen bij Veldnaam een van de namen uit onderstaand overzicht in.
  • Klik op Ok

Samenvoegvelden invoegden in Excel documenten

Gegevens vanuit OfficeHeart kunnen ook in Exceldocumenten worden gebruikt. Het gebruik van samenvoegvelden in Excel is eenvoudig;

  • Selecteer het werkblad en de cel waarin de uiteindelijke gegevens moeten komen te staan. Bv. de bedrijfsnaam.
  •  Type in deze cel de tekst: [BEDRIJF]

Op het moment van samenstellen wordt de tekst [BEDRIJF] vervangen door de bedrijfsnaam zoals deze in OfficeHeart staat.

Zowel Exceldocumenten (.xlsx) als Excelsjablonen (*.xltx) kunnen als OfficeHeart Excelsjabloon worden gebruikt.

Samenvoegvelden van bedrijfsgegevens

 Veldnaam Omschrijving
 BEDRIJF Bedrijfsnaam
 RELATIECODE Relatiecode van het bedrijf
 INTERNET Url van de website
 EMAIL Algemeen emailadres
 BRIN Specifiek veld voor scholen
 STATUS Status van het bedrijf
 FAX Faxnummer
 TELEFOON Telefoonnummer
 BESTUURSNUMMER Speciaal veld voor scholen
 BTW BTW nummer
 REKENING Bankrekeningnummer
 GEBRUIKERSNAAM Gebruikersnaam zoals opgegeven onder de tab Overig
 KOEPELNAAM Naam van bovenliggende organisatie (koepelorganisatie)
 RELATIEBEHEERDER Naam van de relatiebeheerder van de betreffende organisatie
 RELATIEBEHEERDER1 Gelijk aan RELATIEBEHEERDER
 RELATIEBEHEERDER2 Dit veld wordt in bepaalde omgevingen gebruikt als ‘Fiscalist’
 RELATIEBEHEERDER3 Dit veld wordt in bepaalde omgevingen gebruikt als ‘Accountant’
 SBI SBI code van het bedrijf, bevat zowel de code als de omschrijving.
 KVK Kamer van Koophandel nummer
 TEKSTVELD1 Vrij tekstveld, 9 tekstvelden beschikbaar. Het cijfer aan het einde geeft het veldnummer aan. De veldnaam voor tekstveld 4 is dus TEKSTVELD4
 DATUMVELD1 Vrij datumveld. 7 datumvelden beschikbaar. Het cijfer aan het einde geeft het veldnummer aan. De veldnaam voor datumveld 6 is dus DATUMVELD6
AVATARDe afbeelding van de ingelogde gebruiker. Dat is de afbeelding welke links onder in, boven de knop ‘Uitloggen’ of via het Startportaal geupload of gewijzigd kan worden.
KLEINLOGODe afbeelding die bij de bedrijfsgegevens als ‘klein logo’ is geupload. (Tab afbeeldingen bij de bedrijfsgegevens)
GROOTLOGODe afbeelding die bij de bedrijfsgegevens als ‘groot logo’ is geupload. (Tab afbeeldingen bij de bedrijfsgegevens)

Samenvoegvelden voor contactpersonen

 VeldnaamOpmerking
 TELEFOONDIRECTTelefoonnummer van de contactpersoon
 FAXDIRECTFaxnummer van de contactpersoon
 FUNCTIEFunctie van contactpersoon
 AFDELINGAfdeling van contactpersoon
 EMAILWERKE-mailadres van de contactpersoon
 MOBIELMobiel telefoonnummer

Samenvoegvelden voor adresgegevens

 Veldnaam
Omschrijving
 ADRESHet als standaard ingestelde adres
 POSTCODE 
 PLAATS 
 LOCATIE 
 LAND 
 PRIADRESHet primaire adres (welk adressoort primair of secondair is, is op te geven bij samenstellen van document)
 PRIPOSTCODE 
 PRIPLAATS 
 PRILOCATIE 
 PRILAND 
 SECADRESHet secondaire adres
 SECPOSTCODE 
 SECPLAATS 
 SECLAND 

Samenvoegvelden voor persoonsgegevens

 Veldnaam Opmerking
 TITELTitel zoals bv. ir., dr. etc.
 INITIALEN 
 ADRESSERINGDe heer dr. J. Jansen
 AANHEFFORMEELGeachte heer Jansen
 AANHEFINFORMEELBeste Jan
 VOORVOEGSEL 
 VOORNAAM 
 ACHTERNAAM 
 TAVGelijk aan adressering met als prefix: t.a.v.
 TAV2Gelijk aan TAV met dit verschil dat er een ‘enter’ voor wordt geplaatst. Wanneer dan bv. BEDRIJF en TAV2 achter elkaar worden geplaatst (met een spatie er tussen) wordt voorkomen dat er een lege regel in het adresblok komt te staan. Wanneer BEDRIJF en TAV onder elkaar staan wordt er een lege regel getoond indien er geen persoon is opgegeven.
 EMAILPRIVEPrive emailadres zoals opgegeven bij de persoonsgegevens
 VOLLEDIGENAAMJansen, J. van de
 FAXPRIVE 
 TELEFOONPRIVE 
 MOBIELPRIVE 
 ADRESPRIVE 
 POSTCODEPRIVE 
 PLAATSPRIVE 
 LANDPRIVE 
 LOCATIEPRIVE 
 RELATIECODEPERSOONDe relatiecode van de persoon

Overige samenvoegvelden

 Veldnaam Opmerking
 KENMERKDocumentkenmerk
 ONDERWERPOnderwerp van het document
 ONDERTEKENINGNAAMFORMEELDe formele naam van de ingelogde gebruiker
 ONDERTEKENINGNAAMINFORMEELDe informele naam van de ingelogde gebruiker
 ONDERTEKENINGFUNCTIEFunctie van de ingelogde gebruiker of van de gebruiker welke als ‘In opdracht van’ is opgegeven.
 GEBRUIKERSNAAMFORMEELGelijk aan ONDERTEKENINGNAAMFORMEEL
 GEBRUIKERSNAAMINFORMEELGelijk aan ONDERTEKENINGNAAMINFORMEEL
 GEBRUIKERSFUNCTIEGelijk aan ONDERTEKENINGFUNCTIE
 PROJECTProjectnummer
 PROJECTONDERWERPOnderwerp van het project
 DOCUMENTNUMMERDocumentnummer, is het eerste deel van het documentkenmerk.
 DATUMHuidige datum in het format: 1 januari 2014
 DATUMLANGHuidige datum in her format: woensdag, 1 januari 2014
 GEBRUIKERSEMAILE-mailadres van de ingelogde gebruiker
 GEBRUIKERSTELEFOONTelefoonnummer van de ingelogde gebruiker
 DOCUMENTNAAM‘Bestandsnaam’ van het document
 IOFORMEELDe formele naam van een andere medewerker indien is aangegeven dat het document wordt gemaakt in opdracht van een ander.
 IONAAMGelijk aan IOFORMEEL
 IOINFORMEEL 
 IOFUNCTIE 
 ADRESSERINGKORTDhr. J. Jansen in plaats van ‘de heer J. Jansen’
 TAVKORTT.a.v. J. Jansen in plaats van ’t.a.v. de heer J. Jansen
 GESLACHTKORTV of M
 GESLACHTLANGMan of Vrouw
 PROJECTTEXT1Eerste vrije tekst veld van een project
 PROJECTTEXT2 
 PROJECTTEXT3 
 PROJECTTEXT4 
 PROJECTTEXT5 

Samenvoegvelden voor generieke ondertekening

De waarde welke in onderstaande velden wordt geplaatst zijn de waarden van de gebruiker die als ‘In opdracht van’ is opgegeven. Wanneer deze ontbreekt dan worden de gegevens van de ingelogde gebruiker gebruikt.

 Veldnaam
Omschrijving
 ONDERTEKENINGFormele naam van de gebruiker ‘In opdracht van’ of van de ingelogde gebruiker
 ONDERTEKENINGINFORMEELInformele naam van de gebruiker ‘In opdracht van’ of van de ingelogde gebruiker
 ONDERTEKENINGFUNCTIEFunctie van de gebruiker ‘In opdracht van’ of van de ingelogde gebruiker

Samenvoegvelden voor emailberichten

Algemene velden

ONDERTEKENINGformele naam van de ingelogde gebruiker
ONDERTEKENINGINFORMEEL informele naam van de ingelogde gebruiker
 EMAILe-mailadres van de ingelogde gebruiker
 FUNCTIEfunctie van de ingelogde gebruiker
 TELEFOONtelefoonnummer vaste lijn
 MOBIEL mobiele nummer
 WERKDAGENdagen waarop ingelogde gebruiker werkt
 HANDTEKENINGhandtekening zoals ingevoerd onder Portaal – Voorkeuren (dit kan elke gebruiker zelf onderhouden)

Velden voor planning

PLANNINGTabel met data(datum, starttijd, eindtijd, omschrijving)
BERICHTToelichting welke ingevoerd kan worden als begeleidend schrijven bij versturen van de planning.
STARTDATUMStartdatum van de periode waarvoor de planning wordt verstuurd.
EINDDATUMEinddatum van de periode waarvoor de planning wordt verstuurd.

Velden voor vergaderverzoeken

ONDERWERP Onderwerp van de afspraak
LOCATIE Locatie van de afspraak
STARTTIJD Starttijd van de afspraak
EINDTIJD Eindtijd van de afspraak
OMSCHRIJVING Omschrijving van de afspraak
ONDERTEKENING Formele naam van de ingelogde gebruiker
LINK Link of url zoals opgegeven bij de afspraak (bv. voor een online meeting). Alleen de url als tekst, link is niet klikbaar.
LINKLABEL Labeltekst welke voor de link kan worden gebruikt. De waarde hiervoor is standaard “Link:”
VOLLEDIGELINK Link of url zoals opgegeven bij de afspraak (bv. voor een online meeting) als volledige link. D.w.z. de volledige HTML a href link.

Velden voor mailen van een notitie

ONDERWERP  onderwerp van notitie
 OMSCHRIJVING  inhoud van notitie
 MEDERWERKER  naam van ingelogde gebruiker
 AANHEF  aanhef van de persoon aan wie de notitie is gekoppeld
 DATUM  datum van aanmaken notitie
 ONDERTEKENING  gelijk aan MEDEWERKER
 BRIN  brin vode van de relatie (dit is niet in alle omgevingen beschikbaar)
 NUMMER  het nummer van de notitie (dit kan als referentie worden gebruikt)
ONDERTEKENINGFORMEEL Formele naam van de ingelogde gebruiker zoals deze bij de gegevens van deze gebruiker is opgegeven.
EMAIL Emailadres van de ingelogde gebruiker zoals bij de gebruikersgegevens opgegeven.
FUNCTIE De functie van de ingelogde gebruiker
TELEFOON Telefoonnummer van de ingelogde gebruiker
MOBIEL Mobiele nummer van de ingelogde gebruiker
WERKDAGEN Dagen waarop de ingelogde gebruiker werkt zoals opgegeven bij de gebruikergegevens (Beheer – Gerbuikers)

Velden voor facturen

DATUM (dd-MM-yyyy)
 DATUMLANG (1 januari 2020)
 NUMMERFactuurnummer
 FACTUURADRES Adres
 FACTUURPOSTCODE Postcode
 FACTUURPLAATSPlaats
 BEHANDELDDOOR Welke werknemer de factuur heeft aangemaakt
 UWREFERENTIE Referentie
 FACTUURREFERENTIE Hier wordt de tekst “Uw kenmerk:” gevolgd door een tab automatisch voorgezet.
 KENMERK Alleen het kenmerk
 FACTUURAANHEF Aanhef voorafgegaan met een enter
 FACTUURTAV Aanhef voorafgegaan met een enter en ‘T.a.v.’
 NAAM Bedrijfsnaam
 TOEVOEGING Toevoeging voorafgaan door een enter
 PROJECT Projectnummer
 PROJECTOMSCHRIJVING Projectomschrijving
 CONDITIE Betalingsconditie
 INVOICE De daadwerkelijke factuur, tabel met aantal, omschrijving enz.
 VERVALDATUM Datum waarop de factuur betaald moet zijn(DD-MM-YYYY)
 VERVALDATUMLANG Datum waarop de factuur betaald moet zijn(1 januari 2020)
 CREDITEUR_IBAN Bankrekeningnummer van de crediteur
 CREDITEUR_BIC Bank code van de crediteur
 CREDITEUR_KVK KvK nummer van de crediteur

Velden voor belafspraken

ONDERWERP onderwerpregel van het belitem
 OMSCHRIJVING omschrijving/inhoud van belitem
 MEDERWERKER naam van ingelogde gebruiker
 AANHEF aanhef met naam(indien opgegeven)
 ONDERTEKENING gelijk aan MEDEWERKER
 BRIN brin of bestuursnummer van de aan het item gekoppelde bestuur of school

Velden voor meldingen

 INCIDENTNO meldingsnummer
 NUMMER meldingsnummer
 ONDERWERP onderwerp van de melding
 EMAIL emailadres van vraagsteller (wat gekoppeld is aan melding)
 BEDRIJF bedrijfsnaam
 PERSOON persoonsnaam
 TELEFOON telefoonnummer
 EXTRAINFO inhoud van het extra info veld (dit is niet in alle omgevingen beschikbaar)
KEUZELIJST 1 waarde van vrij keuze veld
 KEUZELIJST 2 ”
 KEUZELIJST 3 ”
 KEUZELIJST 4 ”
 KEUZELIJST 5 ”
 KEUZELIJST 6 ”
 KEUZELIJST 7 ”
 TEKSTVELD 1 inhoud van vrij tekstveld
 TEKSTVELD 2 ”
 OORSPRONKELIJKE_MELDING oorspronkelijke vraag van de melding
 OMSCHRIJVING omschrijving van de melding (veelal gelijk aan de oorspronkelijke vraag)
 REACTIEhet laatst ingevoerde antwoord bij de melding
 DATUMdatum aanmaken/toevoegen van de melding
 MEDEWERKER naam van de ingelogde gebruiker
 ONDERTEKENING gelijk aan MEDEWERKER
 REACTIES totaal overzicht van alle in- en uitgaande reacties (is html-tekst)
 BRIN brin van een relatie (dit is niet in alle omgevingen beschikbaar)
 BRIN6 brin in de 6 karakter notitie (incl. vestigingsnummer) (dit is niet in alle omgevingen beschikbaar)
 AANHEF aanhef op basis van een eventueel gekoppeld persoon. (vb. Geachte heer Jansen)