Wordt er bij jullie met verschillende namen/bv's gewerkt, moet er gewisseld worden in handtekening. Past u de handtekening steeds aan? Er kunnen verschillende handtekeningen worden ingesteld en gebruikt.  In Officeheart maken we gebruik van een e-mailtemplate en een handtekening. Een e-mailtemplate

Selecteer de module Beheer - E-mailaccountsKlik bovenin de balk op '+ Nieuwe e-mailaccount' om een nieuw e-mailaccount toe te voegen.In het nieuwe venster wat verschijnt kunnen de e-mailgegevens ingevuld worden.Let op: vul het wachtwoord nog niet in. Deze moet door OH

De inhoud van de verschillende stamtabellen kan door een applicatiebeheerder worden gewijzigd. Het onderhoud is op een iets lager niveau en bevat geen inhoudelijke controles. Belangrijk: Alle wijzigingen kunnen direct effect hebben. Wijzig alleen deze gegevens indien daar een directe aanleiding

Voor elke gebruiker kan worden ingesteld vanaf welke IP adressen men kan inloggen in OfficeHeart. Staat er bij een bepaalde gebruiker niets ingevuld dan geldt voor deze gebruiker geen restrictie. Het IP adres dat bij de gebruiker (Beheer - Gebruikers, tab