E-mail omzetten naar melding

E-mail omzetten naar melding

Binnenkomende e-mail berichten worden, als de afzender bekend is, geregistreerd onder de betreffende klant. Een e-mail kan ook direct worden omgezet in een melding waardoor er tijd bespaard wordt. Er zijn twee opties; de e-mail kan worden omgezet naar een nieuwe melding of worden toegevoegd aan een bestaande melding. 

Nieuwe melding

  • Ga naar e-mail
  • Klik met de rechtermuisknop op de betreffende e-mail 
  • Klik in het geopende keuzemenu voor ‘+Toevoegen als nieuwe melding’
  • Selecteer vervolgens de rubriek waar de nieuwe melding aan gekoppeld moet worden 
  • Klik op ‘Ok’ en vervolgens op ‘Selecteren’
  • De melding zal worden aangemaakt en geopend. De gegevens van het e-mailbericht worden geïmporteerd naar het melding venster en kunnen waar nodig worden aangevuld. Na het ‘Opslaan en sluiten’ staat het bericht als melding in de meldingenlijst
email omzetten naar melding
email omzetten naar melding

Bestaande melding

  • Klik met de rechtermuisknop op de betreffende e-mail 
  • Klik in het keuzemenu op de optie ‘+Toevoegen aan bestaande melding’ 
  • Kies de gewenste melding en klik vervolgens op ‘Selecteren’ (mocht de gewenste melding er niet tussen staan dan kan er d.m.v. zoeken bovenin gezocht worden naar de juiste melding)
email omzetten naar melding