In OfficeHeart kunnen er eenvoudig e-mail en worddocument mailingen worden uitgevoerd. Dit artikel laat zien hoe een worddocumentmailing kan worden uitgevoerd. De mailing bestaat uit twee zaken, een brondocument en een mailinglijst. Het brondocument is een worddocument dat aangemaakt wordt op

Hetzelfde document nog een keer gebruiken voor een andere klant? Dan hoeft het document niet helemaal overnieuw getypt te worden. Door een document te klonen ontstaat er van het document een identieke kopie. Deze kopie kan gebruikt worden voor de