Bulkregistratie documenten

Net als bij e-mailberichten kunnen nu ook de documenten in de documentenlijst als bulk worden geregistreerd. Meerdere documenten tegelijkertijd registreren onder 1 klant of project.

  • Open de module Documenten – Alle documenten
  • Selecteer de gewenste documenten
  • Klik in het contextmenu op de optie “Wijzigen gegevens”

Let op: de registratiegegevens worden aangepast zoals in het registratievenster ingevuld. Dus als bv. Bedrijf leeg gelaten wordt, dan zal het bericht niet langer aan een bedrijf gekoppeld zijn, ook al was dat daar voor wel het geval. De registratiegegevens worden overschreven met de waarden zoals in dit venster ingevuld.  Wanneer er hier niks wordt ingevuld dan worden al de bestaande registratiegegevens verwijderd. Dat kan in bepaalde gevallen het doel zijn. 

  • Ter controle wordt de vraag gesteld of er doorgegaan moet worden met het wijzigen van de registratiegegevens.
  • Vul in het registratievenster de gewenste gegevens in en klik op Opslaan. 

Van alle geselecteerde documenten zijn de registratiegegevens aangepast.