Bulkregistratie van e-mailberichten

In de e-maillijst is het mogelijk om meerdere e-mailberichten tegelijk te registreren. Hiervoor wordt een algemeen registratievenster geopend.

 

  • Selecteer de gewenste e-mailberichten
  • Klik in het contextmenu op de optie “Wijzig registratiegegevens”

 

Let op: de registratiegegevens worden aangepast zoals in het registratievenster ingevuld. Dus als bv. Bedrijf leeg gelaten wordt, dan zal het bericht niet langer aan een bedrijf zijn gekoppeld, ook al was dat daar voor wel het geval.

De registratiegegevens worden overschreven met de waarden zoals in dit venster ingevuld.

Wanneer er hier niks wordt ingevuld, dan worden al de bestaande registratiegegevens verwijderd. Dat kan in bepaalde gevallen het doel zijn. 

 

  • Ter controlle wordt de vraag gesteld of er doorgegaan moeten worden met het wijzigen van de registratiegegevens. 
  • Vul in het registratievenster de gewenste gegevens in en klik op Opslaan & Sluiten

 

Van alle geselecteerde e-mailberichten zijn de registratiegegevens aangepast.