Afleverinformatie mailingen

Er zijn twee verschillende soorten mailingen, namelijk een gewone mailing en een gepersonaliseerde mailing. In dit blogartikel willen we voor beide soorten uitleggen hoe de afleverinformatie verkregen kan worden.

 

Gewone mailing:

Bij een gewone mailing ontvangt elke ontvanger exact hetzelfde bericht(het zijn eigenlijk een aantal bcc adressen).

 

De afleverinformatie van een normale mailing is op dezelfde manier te openen als voor een normale e-mail, namelijk in de map verzonden items – contextmenu e-mail – afleverinformatie. 

Bij deze afleverinformatie kan niet worden gezien welke ontvanger het bericht heeft gelezen of op welke link diegene heeft geklikt. In het bericht wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende ontvanger. Elke ontvanger heeft namelijk exact hetzelfde bericht ontvangen.

 

Gepersonaliseerde mailing: 

In geval van een gepersonaliseerde mailing ontvangt elke geadresseerde een uniek bericht.

 

De aflevergegevens van deze mailing kunnen worden geopend via de mergemonitor, vervolgens op de desbetreffende mailing te  gaan staan en via het contextmenu voor afleverinformatie te kiezen. 

 

De afleverinformatie tonen de totalen van alle verzonden berichten welke onderdeel uitmaakten van die mailing. 

 

Via overzichten is te ontsluiten welke ontvanger van de gepersonaliseerde mailing het bericht wanneer heeft ontvangen en wanneer op welke link heeft geklikt.