Standaard opmaak e-mailberichten

Herkent u het probleem; U stuurt een e-mail bericht, ziet er allemaal netjes uit, leest het nog een keer na; Ja? Verzenden! Blijkt later dat in de reply op dat bericht er verschillende lettertypes en groottes in voorkomen.. Hoe kan dat?!

Oorzaak

E-mailberichten zijn HTML berichten. Wanneer er voor een tekst in HTML niet expliciet een lettertype wordt opgegeven dan bepaald de browser of applicatie waarbinnen het bericht wordt getoond zelf hoe deze tekst wordt getoond.

In Internet Explorer is dit bv. Times New Roman. In OfficeHeart zelf is dat Arial of Verdana.

Bij het versturen kan een bericht er dus uitzien als bv. Verdana terwijl er in werkelijkheid dus geen opmaak is opgegeven.

 

Oplossing

De oplossing is eenvoudig; de gewenste opmaak instellen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van sjablonen dan kan dit in de sjablonen worden ingesteld. Idem voor handtekeningen.

Om alle andere mogelijke scenario’s te ondervangen kan er een standaard opmaak worden ingesteld. Een beheerder kan dit instellen onder Beheer – Emailaccounts, knop Standaard opmaak.

De opmaak dient hier in de zg. CSS notatie te worden opgegeven. bv.: font-family: ‘Segoe UI’ , verdana; font-size: 14px;

Zie voor meer informatie w3schools.com.