Browserinstellingen pop-upblokker

Om optimaal met OfficeHeart te kunnen werken dienen er een aantal instellingen in de webbrowster te worden gedaan. In dit artikel wordt kort toegelicht hoe een website aan een lijst van vertrouwde websites kan worden toegevoegd en hoe de popupblokker kan worden ingesteld.

Binnen OfficeHeart wordt er gebruik gemaakt van popupvensters. Het is daarom van belang dat de popupblokker in de browser uitstaat.

 

FireFox

  • Klik op de 3 streepjes rechts bovenin en ga naar ‘Instellingen’
  • Selecteer de tab ‘Privacy & Beveiliging’ en klik op de knop Uitzonderingen voor de popup vensters
  • Voeg de url van OfficeHeart toe als uitzondering en klik op ‘Toestaan’
  • Klik op ‘Wijzigingen opslaan’ om de wijzigingen op te slaan en het venster de sluiten

Zie onderstaande afbeeldingen.

Chrome

  • Klik in de rechter bovenhoek op het menu knopje
  • Klik op ‘Instellingen’
  • Selecteer de tab  ‘Privacy en beveiliging’ links in de menubalk
  • Klik op ‘Pop-ups en omleidingen’
  • Selecteer bij ‘Standaardgedrag’ de regel; ‘Sites kunnen pop-ups sturen en omleidingen gebruiken’ 
  • Klik bij ‘Aangepast gedrag’  op ‘Toevoegen’ om de OfficeHeart URL toe te voegen. Doe dit onder ‘Toestemming om pop-ups te sturen en omleidingen te gebruiken’