E-mail omzetten naar een melding

De binnenkomende e-mailberichten worden, indien de afzender bekend is, geregistreerd onder de betreffende klant. Het is mogelijk om vanuit de mailbox het bericht om te zetten naar een melding. Dit scheelt tijd en werk omdat er anders een nieuwe melding aangemaakt moet worden.

Bij het omzetten van een e-mail naar een melding zijn er twee opties. De e-mail kan worden omgezet naar een nieuwe melding of de e-mail wordt toegevoegd aan een bestaande melding. 

Toevoegen als nieuwe melding

Let op: een e-mailbericht moet eerst geregistreerd worden voordat deze omgezet kan worden naar een melding.

  • Klik met de rechtermuisknop op de betreffende e-mail
  • Klik in het contextmenu op de optie ‘+Toevoegen als nieuwe melding’ 
  • Selecteer de rubriek waar de melding aan gekoppeld moet worden en klik op ‘OK’ en vervolgens op ‘Selecteren’. 

De melding zal worden aangemaakt en geopend. De gegevens van het e-mailbericht worden geïmporteerd naar het melding venster en kunnen waar nodig worden aangevuld. Na het ‘Opslaan en sluiten’ staat het bericht als melding in de meldingenlijst. 

Toevoegen aan bestaande melding

  • Klik met de rechtermuisknop op de betreffende e-mail. 
  • Klik in het contextmenu op de optie ‘+Toevoegen aan bestaande melding’ 
  • Selecteer de gewenste melding en klik op ‘Selecteren’. Staat deze er niet tussen, dan kan er d.m.v. zoeken bovenin gezocht worden op de juiste melding. 

De betreffende melding wordt geopend en kan gewijzigd worden.