IP whitelisting

Voor elke gebruiker kan worden ingesteld vanaf welke IP adressen men kan inloggen in OfficeHeart. Staat er bij een bepaalde gebruiker niets ingevuld dan geldt voor deze gebruiker geen restrictie.

Het IP adres dat bij de gebruiker (Beheer – Gebruikers, tab Overig) kan worden opgegeven is het IP (versie 4) IP adres waarvanaf de gebruiker probeert in te loggen. Vanuit de gebruiker gezien is dat het publieke IP adres.

Om te zien welk IP adres een bepaalde gebruiker heeft (bv. thuis) dient hij/zij vanaf die locatie naar deze pagina te gaan. Hier wordt vervolgens het IP adres getoond dat kan worden ingesteld bij  deze gebruiker.

Wanneer een gebruiker probeert in te loggen vanaf een locatie (IP adres) welke niet is toegevoegd aan de lijst van toegestane IP adressen voor deze gebruiker, dan wordt er een melding gegeven dat “er van deze locatie niet kan worden ingelogd”.