Koppeling tussen notitie en taak

Een notitie kan als taak worden toegevoegd. Op basis van de bestaande notitie wordt een nieuwe taak toegevoegd en aan de notitie wordt aan deze nieuwe taak gekoppeld. Deze functie maakt het mogelijk om via de takenlijst later op een notitie terug te komen of om deze voor verdere behandeling aan een collega toe te wijzen.

  • Kies Agenda – Notities
  • Klik met de rechtermuisknop op de desbetreffende notitie en kies in het contextmenu voor “Aan takenlijst toevoegen”. 
  • In het taakgegevens scherm worden het onderwerp, het bedrijf en project overgenomen vanuit de notitie. Achter het onderwerp wordt de tekst ‘(notitie x)’ gezet waarbij x het notitienummer is.
  • Als alle overige gegevens zijn ingevuld, kan de taak worden opgeslagen. 
  • Kies Agenda- Taken
  • In de takenlijst zal de toegevoegd taak zichtbaar zijn. Deze is te herkennen aan het notitie teken voor het id nummer van de taak. 

Bij het later openen van deze taak wordt er een knop Notitie in de knoppenbalk getoond. Het tonen van deze knop betekent dat er aan deze taak een notitie is gekoppeld. 

  • Door op de ‘Notitie’ knop te klikken wordt de gekoppelde notitie geopend.

Een notitie kan meerdere keren als taak worden toegevoegd. Er kunnen dus meerdere taken zijn die naar dezelfde notitie verwijzen.

Let op: bij het verwijderen van een notitie worden de daaraan gekoppelde taken niet verwijderd. De koppeling wordt alleen ongedaan gemaakt.

Er is voor deze benadering gekozen omdat een notitie aan meerdere taken gekoppeld kan zijn, bij verschillende gebruikers. Het is dan niet ondenkbaar dat een van deze gebruikers al iets met deze taak heeft gedaan. Deze informatie zou dan verloren kunnen gaan. Daarbij kan het zijn dat wat eerst een notitie was verder gaat als alleen een taak.