Bij ingeschakelde notificaties worden er popupmeldingen getoond bij o.a. nieuwe berichten en komende afspraken. Deze notificaties zijn uitgebreid met geanimeerd icoontje in de menubalk.

  • Ga naar Startportaal – Voorkeuren – Notificaties
  • Selecteer de modules waarvoor de notificatie aan moet staan en kies daarbij ook of er geluid moet worden afgespeeld zodra de notificatie getoond wordt. 
  • Selecteer bij ‘Weergave duur notificaties’, hoelang de notificaties zichtbaar moet zijn. 
  • Selecteer bij ‘Positie notificaties’, de plaats waar de notificatie getoond moet worden op het beeldscherm. 

Op de gekozen positie zal een notificatie worden weergegeven. Deze verdwijnt na het opgegeven tijdbestek. 

Tegelijkertijd met de popup wordt er in de menubalk een icoontje getoond bij de module waar de notificatie betrekking op heeft. 

De popupmelding verdwijnt na de ingestelde tijd en na het navigeren naar een andere pagina. De icoontjes in de menubalk blijven staan totdat de betreffende pagina waar de melding betrekking op heeft wordt geopend. Het ‘nieuwe email’ icoontje verdwijnt bv. op het moment dat er naar E-mail – Ingekomen of E-mail – Per mailbox wordt genavigeerd.

 

Een popupmelding kan makkelijk worden gemist omdat of OfficeHeart niet op de voorgrond staat of de gebruiker even niet op zijn plek is. De notificatie-icoontjes verdwijnen niet automatisch waardoor de gebruiker bij het opnieuw benaderen van OfficeHeart direct kan zien of er nieuwe items zijn.