OfficeHeart Blog

Snelkoppelingen in OfficeHeart

Toegevoegd op 2-10-2013 door OfficeHeart in Algemeen

Voor het navigeren tussen de verschillende modules en pagina's kan ook gebruik worden gemaakt van een aantal snelkoppelingen. Het startportaal, de laatst gebruikte en de meest gebruikte pagina's kunnen middels een toetsencombinatie worden geopend.

Lees meer..

API instellingen

Toegevoegd op 15-7-2013 door OfficeHeart in Algemeen Beheer Startportaal

Met een API account kunnen gegevens uit OfficeHeart worden gebruikt in andere applicaties en kunnen gegevens in OfficeHeart worden gewijzigd vanuit andere applicaties.

Lees meer..

IP whitelisting

Toegevoegd op 15-7-2013 door OfficeHeart in Algemeen Beheer Startportaal

Beheer zelf vanaf welke IP adressen een gebruiker kan inloggen in OfficeHeart. Per gebruiker in te stellen.

Lees meer..

Onderhoud stamtabellen

Toegevoegd op 27-2-2013 door OfficeHeart in Algemeen Beheer

De inhoud van de verschillende stamtabellen kan door een applicatiebeheerder worden gewijzigd. Het onderhoud is op een iets lager niveau en bevat geen inhoudelijke controles.

Lees meer..

Tip collega, delen en informeren

Toegevoegd op 26-1-2013 door OfficeHeart in Algemeen Persoonlijk

Houdt elkaar op de hoogte door het sturen van een intern bericht met daarin een link naar een relatie, document, project, notitie, incident, belafspraak enz. De ontvanger kan hiermee direct door klikken naar het item dat u onder zijn of haar aandacht wil brengen.

Lees meer..

Feedback vragen met evaluaties

Toegevoegd op 8-12-2012 door OfficeHeart in Algemeen Evaluaties

Vraag feedback met evaluaties of enquêtes. Vragenlijsten zijn snel en makkelijk samen te stellen. Invullen van evaluaties gebeurt op het klantenportaal. Evaluaties kunnen op naam worden toegewezen of als publieke poll worden gebruikt. De resultaten zijn in OfficeHeart zichtbaar. Dit artikel beschrijft hoe dit werkt.

Lees meer..

Browserinstellingen vertrouwde website

Toegevoegd op 5-9-2012 door OfficeHeart in WordEditor Algemeen

Om goed met OfficeHeart te kunnen werken is het voor bepaalde onderdelen - zoals de WordEditor - nodig om de OfficeHeart url toe te voegen aan de lijst met vertrouwde websites. In dit artikel wordt toegelicht hoe deze instelling is te maken.

Lees meer..

Browserinstellingen popupblokker

Toegevoegd op 5-9-2012 door OfficeHeart in WordEditor Algemeen

Om optimaal met OfficeHeart te kunnen werken dienen er een aantal instellingen in de webbrowster te worden gedaan. In dit artikel wordt kort toegelicht hoe een website aan een lijst van vertrouwde websites kan worden toegevoegd en hoe de popupblokker kan worden ingesteld.

Lees meer..

Mailing versturen

Toegevoegd op 5-5-2012 door OfficeHeart in Documenten Algemeen

In OfficeHeart kunnen er eenvoudig e-mail en worddocument mailingen worden uitgevoerd. Dit artikel laat zien hoe een worddocumentmailing kan worden uitgevoerd.

Lees meer..

Wachtwoord wijzigen

Toegevoegd op 7-3-2012 door OfficeHeart in Algemeen Startportaal

Een OfficeHeart gebruiker kan zelf zijn wachtwoord wijzigen. Dit kan vanuit de navigatiebalk en vanuit het portal. In deze blog wordt dit proces stap voor stap beschreven.

Lees meer..