Achtergrondafbeeldingen in de App

Achtergrondafbeelding in de App

In de App kan er gebruik worden gemaakt van afbeeldingen welke als achtergrond op verschillende vensters worden gebruikt. Dit kan de app net wat meer ‘aankleden’ en in de portaalcontext kunnen deze afbeeldingen ook als vorm van promotie of reclame naar uw klanten worden gebruikt.

OfficeHeart en Portaal context

Er is 1 versie van de OfficeHeart App. Deze kan worden gebruikt om in te loggen bij OfficeHeart (OfficeHeart context), maar ook door een klant bij het klantenportaal (portaal context).

 

Middels permissies kan worden aangegeven of er in de app gebruik gemaakt wordt van deze achtergrondafbeeldingen. Voor de OfficeHeart context is dat de permissie “App achtergrondafbeeldingen gebruiken“. Deze is in te stellen onder Beheer – Rollenbeheer. Voor de portaalcontext is dat de permissie “App; Achtergrondafbeeldingen gebruiken“, deze is te onderhouden onder Beheer – Portaal – knop Rollen en permissies.

Beheer van de afbeeldingen

Wanneer de permissies aan staan wordt er afbeeldingen in de app getoond. In OfficeHeart kunnen de afbeeldingen worden beheerd. Als er in OfficeHeart nog geen afbeeldingen zijn geupload, dan worden er standaard afbeeldingen gebruikt.

 

De achtergrondafbeeldingen moeten in de map App\Background images staan onder Beheer – Bestandsbeheer. In deze map staan 2 submappen; OfficeHeart en Portal. In de OfficeHeart map moeten de afbeeldingen komen te staan die gebruikt worden worden om weer te geven in de OfficeHeart context. 

In de map Portal moeten de afbeeldingen komen te staan die in de portaal context van de App moeten worden getoond.

 

Er kunnen meerdere afbeeldingen in deze mappen staan. Er wordt elke keer een random afbeelding gebruikt om in de App weer te geven.

Eisen aan de afbeeldingen

  • De afbeeldingen dienen .jpg bestanden te zijn
  • De resolutie moet 1080 x 1920 zijn (portait)
  • Gebruik geoptimaliseerde afbeeldingen. Gebruik hiervoor de optie “Afbeelding optimaliseren” in bestandsbeheer.
Afbeelding optimaliseren