Wordt er bij jullie met verschillende namen/bv's gewerkt, moet er gewisseld worden in handtekening. Past u de handtekening steeds aan? Er kunnen verschillende handtekeningen worden ingesteld en gebruikt.  In Officeheart maken we gebruik van een e-mailtemplate en een handtekening. Een e-mailtemplate

Selecteer de module Beheer - E-mailaccountsKlik bovenin de balk op '+ Nieuwe e-mailaccount' om een nieuw e-mailaccount toe te voegen.In het nieuwe venster wat verschijnt kunnen de e-mailgegevens ingevuld worden.Let op: vul het wachtwoord nog niet in. Deze moet door OH

In OfficeHeart kunnen er eenvoudig e-mail en worddocument mailingen worden uitgevoerd. Dit artikel laat zien hoe een worddocumentmailing kan worden uitgevoerd. De mailing bestaat uit twee zaken, een brondocument en een mailinglijst. Het brondocument is een worddocument dat aangemaakt wordt op

E-mailadressen kunnen worden geëxporteerd via groepen, waarbij rekening wordt gehouden met aan- en afmeldingen.  Aan een groep kunnen relaties worden toegevoegd. Deze kunnen een e-mailadres hebben. Groepen kunnen vervolgens worden gebruikt bij het versturen van e-mailmailingen. De e-mailadressen van de groepsleden worden

Onder de module Beheer kan bij Gebruikers worden ingesteld wie welke mailbox kan en mag inzien. Hierdoor kunnen mensen zonder persmissie voor het desbetreffende e-mailaccount niet in die mailbox. Echter wanneer een e-mailbericht geregistreerd wordt, komt deze onder een relatie