MX Record

Emailberichten kunnen om verschillende redenen soms niet goed worden afgeleverd. Een van de mogelijke oorzaken is een onjuiste DNS instelling bij de ontvanger. We zien dit regelmatig terug bij ontvangers welke gebruik maken van bv. Office 365. Het MX record wordt dan doorverwezen naar een server van bv. Microsoft. Dat wordt dan gedaan middels een zg. CNAME record en dat is niet juist.

Volgens de standaard is het niet toegestaan om aliassen te gebruiken voor MX records. Zie ook https://tools.ietf.org/html/rfc2181 en dan in het bijzonder sectie 10.3.

 

Een constructie die we nog wel eens zien is de volgende:

Het MX record voor ‘domeinnaam.nl’ is dan: mail.domeinnaam.nl.
Deze naam wordt dan middels een CNAME record doorverwezen naar zoiets als: domeinnaam-nl.mail.protection.outlook.com
De naam domeinnaam-nl.mail.protection.outlook.com verwijst dan uiteindelijk naar een ip adres.

De juiste manier van instelling is om het MX record voor ‘domeinnaam.nl’ in te stellen op: domeinnaam-nl.mail.protection.outlook.com

Niet alleen is het gebruik van aliassen hier in strijd met de standaard, het genereert ook onnodig dubbele DNS requests. Eerst moet het MX record worden gesolved, daarna de alias. Controleren of een MX record goed staat ingesteld kan bv. met NSlookup door het uitvoeren van het volgende commando:

C:\>nslookup -querytype=MX domeinnaam.nl

Het resultaat dient IP adressen te bevatten. Voor officeheart.com is dat:

Als dit er uitziet zoals onderstaand voorbeeld dan wordt er mogelijk gebruik gemaakt van een alias voor het MX record. Er worden dan geen IP adressen getoond.

Uw automatiseerder kan u helpen bij het instellen van de juiste gegevens.