Spam-informatie van een e-mailbericht

Waarom een bericht als spam wordt gezien

Vaak is het lastig om te achterhalen waarom een bepaald bericht als spam wordt aangemerkt. In OfficeHeart is dit makkelijk te zien door eenvoudig met de “Spam info” functie. Deze is beschikbaar in de emaillijst en in het emaillees- en registratievenster.

Spaminfo

Wanneer een bericht als spam wordt aangemerkt als gevolg van een blacklist regel dan wordt dit bovenaan dit venster in een gele balk getoond, incl. de reden.

 

Verder wordt hier de zg. spamscore vermeld. Dat is de optelsom van de verschillende regels en scores die daar onder staan. De omschrijvingen hiervan zijn soms wat cryptisch, maar geven vaak wel een idee in welke richting er gekeken kan worden om eventueel te voorkomen dat dit bericht als spam wordt aangemerkt.