Spam-instellingen

Centrale spamfolder en spamscore

Standaard worden berichten die als spam zijn aangemerkt opgeslagen in de map Ongewenst van de betreffende emailaccount.

Er kan ook een centrale map worden ingesteld waarin alle spam van alle emailaccounts in wordt afgeleverd. Dit voorkomt dat gebruiker onbedoeld toch vage berichten openen en op vage links klikken en het maakt het centraal afhandelen van spamberichten mogelijk.

Spam-instellingen

De spam-instellingen kunnen worden aangepast onder Beheer – Emailaccounts, knop Spaminstellingen.

Hierbij kan een centrale map worden geselecteerd waarin alle spam van alle emailaccounts wordt opgeslagen en kan de spamscore worden ingesteld.

 

De spamscore is een getal tussen de 1 en 10 op 1 decimaal nauwkeurig. Een goede start voor deze score is 3,5. Deze score geldt voor de hele applicatie en dus alle emailaccounts.

Deze instelling is verder alleen van toepassing op het laatste spamfilter. Generieke spamfilters in o.a. firewall en mailserver kunnen niet worden aangepast.

 

Gebruik het kruisje achter het spamfolderselectievakje om een eerder opgegeven centrale spamfolder te verwijderen.

Spaminstellingen

Wijzigingen in deze instellingen worden toegepast op alle berichten welke vanaf dat moment worden ontvangen. De wijzigingen worden niet toegepast op bestaande ongewenste berichten.