Spamfiltering

Filtering op ongewenste e-mail in OfficeHeart

Emailberichten worden op verschillende manieren en op verschillende plaatsen gecontroleerd op virussen en spam. Een deel van deze filters kan niet worden gewijzigd en wordt gebruikt als een generiek filter. 

 

De instellingen van de generieke filters zijn zodanig dat hierin de ‘echte’ spam wordt afgevangen.

In OfficeHeart kan per emailaccount gebruik worden gemaakt van blacklisting om berichten van specifieke afzenders of mailservers als ongewenst te markeren.

Filters

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende filters:

  1. Filtering door internet provider (spam + virussen)
  2. Filtering op firewall (spam + virussen)
  3. Filtering op mailserver (spam + virussen)
  4. Blacklists in OfficeHeart (spam)

Afhankelijk van de routering van het emailverkeer (hoe de MX records staan ingesteld) kan het zijn dat de eerste stap niet van toepassing is.

De toegepaste filters zijn voor elke stap andere filters. Berichten gaan dus niet meerdere keren door exact dezelfde controles heen.

De instellingen voor de eerste 2 filters zijn vast. D.w.z. deze staan zodanig ingesteld dat echte bagger wordt afgevangen. Twijfelgevallen kunnen hier echter doorheen komen.

 

Het niveau van de 3de stap (filtering op de mailserver) is in OfficeHeart in te stellen onder Beheer – Emailaccounts, knop Spaminstellingen.

 

De blacklists kunnen worden onderhouden vanuit de verschillende emailaccounts. Hierbij worden berichten als spam aangemerkt op basis van eigenschappen van de afzender (emailadres, emaildomein, server ip of servernaam). Zie ook de verschillende blogartikelen hierover.

Berichten welke door 3 of 4 als spam worden aangemerkt worden in OfficeHeart in de map Ongewenst geplaatst.