Interne berichten

De module interne berichten is een handige functie in OfficeHeart om onderling met collega’s te communiceren. De interne mail ziet er vergelijkbaar uit met de e-mailmodule in OfficeHeart. Het bestaat uit een eigen inbox met dezelfde mappenstructuur. Ook heeft de interne mail een functie waarbij berichten als ”To Do” verzonden kunnen worden.

Bericht versturen

 • Open de module Persoonlijk – Interne berichten
 • Klik op ”Nieuw bericht” om een nieuw intern bericht te versturen. 
 • Kies bij Aan: de collega naar wie het berichtje verstuurd moet worden.
 • Vul het onderwerp en bericht in.
 • Klik op “Verzenden” om het berichtje als een normaal bericht te versturen. Klik op “Verzenden als taak” om het bericht te versturen als een taak item.
 • In de lijst wordt het normale bericht weergegeven met een blauw tekstbalonnetje en de taak met een zwart checklist icoontje.
 • Wanneer het bericht in de postvak in nog niet gelezen (niet aangeklikt is) wordt deze dikgedrukt getoond. 
 • Wanneer op een bericht geklikt wordt en deze in het previewvenster verschijnt, zal het bericht niet meer dikgedrukt in de lijst getoond worden (hij staat nu gemarkeerd als gelezen). 

Contextmenu

 • Open bericht: het interne bericht wordt geopend.
 • Beantwoorden: er wordt een nieuw bericht geopend met daarin de tekst van het te beantwoorden bericht. 
 • Doorsturen: er wordt een nieuw bericht geopend met daarin de tekst van het door te sturen bericht. 
 • Afgehandeld: het bericht wordt verplaatst naar de map afgehandeld. 
 • Wijzigen naar ‘‘To do’deze optie is alleen zichtbaar wanneer het een normaal bericht is. Het bericht wordt dan omgezet naar een ”To do” bericht. 
 • Wijzigen naar bericht: deze optie is alleen zichtbaar wanneer het een ”To do” bericht is. Het bericht wordt dan omgezet naar een normaal bericht. 
 • Afdrukken: het bericht wordt afgedrukt. Er kunnen meerdere berichten tegelijkertijd worden afgedrukt. Deze komen allemaal op een aparte pagina te staan. 
 • Lijst exporteren: excel export lijst. 
 • Verwijderen: het interne bericht wordt verwijderd. Er kunnen meerdere berichten tegelijkertijd worden verwijderd. 

Groepen

 • Klik op de knop “Groepen” in de header. 
 • Kies voor de optie “Toevoegen” om een nieuwe groep toe te voegen. 
 • Kies vervolgens welke gebruikers er toegevoegd moeten worden aan de groep.
 • Bij het versturen van een bericht kan er nu voor gekozen worden om het naar een groep te sturen. Alle gebruikers die in die groep zitten ontvangen hetzelfde bericht.