Actieve gebruikers

In OfficeHeart is het mogelijk om te zien welke gebruikers er actief zijn en hoe laat deze voor het laatst actief zijn geweest.

Interne berichten

De module interne berichten is een handige functie in OfficeHeart om onderling met collega’s te communiceren.

Bulkregistratie documenten

Documenten kunnen in documentenlijsten als bulk worden geregistreerd. Meerdere documenten kunnen tegelijk onder één klant of project worden gezet.

Documentregistratie

Met documentregistratie kunnen documenten eenvoudig worden geregistreerd door ze naar het gewenste project of bedrijf te verplaatsen.

Documenten ondertekenen

Documenten kunnen op het klantenportaal door klanten en interne medewerkers worden ondertekend.

Categorieën Niet gecategoriseerd