Sterk wachtwoord aanmaken

Gebruik van een sterk wachtwoord is belangrijk om misbruik te voorkomen.

Do's en dont's

Gebruik geen wachtwoorden:

  • korter dan 12 karakters
  • die enkel bestaan uit kleine letters of alleen maar cijfers
  • die voorspelbare namen bevatten (deel van gebruikersnaam, persoonsnamen, geboortedata, jaartallen enz.)
  • die opeenvolgende reeksen bevatten (12345, qwerty, ~!@#$% enz)
 
Aanbevelingen voor het maken van een sterk wachtwoord:
  • Minimaal 8 karakters lang
  • Combinatie van hoofdletters, cijfers en leestekens
  • Gebruik geen namen of delen van (gebruikers)namen

Wachtwoord generator in OfficeHeart

OfficeHeart heeft een wachtwoord generator die een sterk wachtwoord kan genereren. 

  • Klik op de knop ”Startportaal”
  • Klik op ”wachtwoord generator” in de balk bovenin het scherm
  • Klik op genereren. Pas indien gewenst de lengte aan. 
 

Online wachtwoordgenerators

Online zijn er verschillende wachtwoordgenerators beschikbaar. Gebruik wel betrouwbare links bv. een van onderstaande: