Azure AD koppeling van accounts

Koppeling van een Azure AD account met een OfficeHeart account

OfficeHeart maakt gebruik van eigen accountid’s. Wanneer er wordt ingelogd met Azure AD kan er automatisch een account in OfficeHeart worden aangemaakt of er kan gekoppeld worden met een bestaande OfficeHeart account. Dit wordt bepaald door de Azure instellingen.

Als er automatisch een nieuwe OfficeHeart account wordt aangemaakt hoeft de gebruiker verder niets te doen. Inloggen mett alleen Azure is voldoende.

Koppelen met een bestaande OfficeHeart account

Wanneer Azure AD later wordt ingesteld moeten de bestaande OfficeHeart accounts worden gekoppeld met Azure.

Na het voor de eerste keer inloggen met Azure account wordt er een koppelpagina getoond.

Azure account koppelen

De gebruiker dient eenmalig nog een keer in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens wordt de koppeling tussen de bestaande OfficeHeart account en de Azure account gelegd en kan er een volgende keer alleen met Azure worden ingelogd.

Ontkoppelen van een OfficeHeart- en Azure account

Een koppeling tussen een OfficeHeart- en een Azure account kan altijd ongedaan worden gemaakt. 

  • Ga naar Beheer – Gebruikers
  • Selecteer de gebruiker waarvoor de koppeling met Azure ongedaan moet worden gemaakt
  • Rechtermuisknop – Azure AD koppeling verwijderen
Azure unlink