Inlogmethodes

Inlogmethodes voor OfficeHeart

De standaard manier om in te loggen in OfficeHeart is middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit kan indien gewenst worden aangevuld met tweefactor authenticatie.

 

Daarnaast is het mogelijk om in te loggen met Azure AD. Wanneer Azure AD is ingesteld is de gebruikernaam en wachtwoordmethode niet langer nodig en wellicht ook niet langer gewenst.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Onder Beheer – Instellingen kan worden aangegeven of inloggen via gebruikersnaam en wachtwoord is toegestaan.

0 = niet toestaan, 1 = toestaan. 


Het uitschakelen van de gebruikersnaam en wachtwoord werkt alleen wanneer er een andere inlogmethode actief is. Als er geen andere inlogmethode beschikbaar is zal gebruikersnaam en wachtwoord blijven functioneren.

Azure AD

Azure AD is ingeschakeld wanneer alle instellingen hiervoor zijn gemaakt. Zie hiervoor Instellingen voor inloggen met Azure AD.

Inloggen

Wanneer beide inlogmethodes zijn ingeschakeld worden beide opties aangeboden op het inlogvenster. Inloggen met Microsoft (Azure AD).

inlogmethodes