Samenvoegvelden

Import

Dit artikel bevat een overzicht van de samenvoegvelden die gebruikt kunnen worden in sjablonen en templates. Op het moment van genereren van een document of bericht zal OfficeHeart de velden vullen met de gegevens zoals deze op dat moment in OfficeHeart staan.

Categorieën Niet gecategoriseerd

Mailing versturen

In OfficeHeart kunnen er eenvoudig e-mail en worddocument mailingen worden uitgevoerd. De mailing bestaat uit twee zaken, een brondocument en een mailinglijst. Het brondocument is een worddocument dat aangemaakt wordt op basis van een sjabloon.

Categorieën Niet gecategoriseerd

E-mail omzetten naar melding

Binnenkomende e-mail berichten worden, als de afzender bekend is, geregistreerd onder de betreffende klant. Een e-mail kan ook direct worden omgezet in een melding waardoor er tijd bespaard wordt. Er zijn twee opties; de e-mail kan worden omgezet naar een nieuwe melding of worden toegevoegd aan een bestaande melding.

Categorieën Niet gecategoriseerd

Browserinstellingen pop-upblokker

Om optimaal met OfficeHeart te kunnen werken dienen er een aantal instellingen in de webbrowster te worden gedaan.Binnen OfficeHeart wordt er gebruik gemaakt van popupvensters. Het is daarom van belang dat de popupblokker in de browser uitstaat.

Categorieën Niet gecategoriseerd

Gepersonaliseerde mailing

Een notitie kan als taak worden toegevoegd. Op basis van de bestaande notitie wordt een nieuwe taak toegevoegd en aan de notitie wordt aan deze nieuwe taak gekoppeld. Deze functie maakt het mogelijk om via de takenlijst later op een notitie terug te komen of om deze voor verdere behandeling aan een collega toe te wijzen.

Categorieën Niet gecategoriseerd

Koppeling tussen notitie en taak

In OfficeHeart is het mogelijk om een gemaakte notitie toe te voegen als taak. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om later op de notitie terug te komen of deze toe te wijzen aan een collega voor verdere behandeling. Er wordt dan op basis van een bestaande notitie een nieuwe taak toegevoegd en de notitie is dan gekoppeld aan de nieuwe taak.

Categorieën Niet gecategoriseerd

Weergavevoorkeuren agenda

In OfficeHeart kunnen meerdere agenda’s worden gepresenteerd in het agendaoverzicht. Dit kan handig zijn wanneer er snel en makkelijk inzage moet kunnen zijn van meerdere personen. Van welke personen de agenda’s moeten worden gepresenteerd kan worden aangegeven in de knoppenbalk. Hierbij dient elke gebruiker te worden aangeklikt. Mocht er vaak van weergave gewisseld worden dan is het handig om een eigen weergave in te stellen.

Categorieën Niet gecategoriseerd

IP whitelisting

Binnen OfficeHeart kan per gebruiker worden ingesteld vanaf welke IP adressen er kan worden ingelogd. Wanneer een gebruiker probeert in te loggen vanaf een locatie welke niet is opgegeven in de lijst ‘Toegestane locaties’ in OfficeHeart krijgt deze persoon de melding ‘Er kan niet worden ingelogd vanaf deze locatie’.

Categorieën Niet gecategoriseerd

Briefpapier: gebruik en onderhoud

Een document afdrukken op briefpapier met de bedrijfsgegevens en logo? Dit kan eenvoudig en snel gedaan worden in OfficeHeart. Hierdoor dient voor elk soort document een sjabloon gemaakt te worden waarin de opmaak van deze gegevens zijn opgenomen. Ook is het mogelijk om aan elk Word document briefpapier toe te voegen indien nodig. Voorbeelden hiervan zijn; toevoegen van een bijlagen, e-mailbericht of het downloaden van een OfficeHeart document.

Categorieën Niet gecategoriseerd

Scannen naar mailaccount

Scannen naar een e-mailaccount kan al enkele jaren. De scan wordt dan als PDF document naar een opgegeven mailadres gestuurd. Met OfficeHeart is de registratie en afhandeling hiervan eenvoudig en efficiënt zodat de verdere verwerking niet meer tijd kost dan noodzakelijk. Per mailaccount kan worden aangegeven of deze wordt gebruikt als ‘digitale mailbox’. Alle berichten die in deze mailbox binnenkomen worden alleen de bijlagen opgeslagen. Daarna wordt het bericht verwijderd.

Categorieën Niet gecategoriseerd